Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного Тернопільського національного економічного університету за 2018 рік

Код ЄДРПОУ – 33680120 

Код ЄДЕБО – 171

 

Присвоєння статусу національного

Указом Президента України від 29.09.2006 року за №794/2006

Адреса офіційного веб-сайту www.wunu.edu.ua

Звітний період - 1 рік


I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти


Повідомляємо, що Тернопільський національний економічний університет виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, яким є:

1)     виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

2)     позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є обов’язковим);

3)     відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

4)     наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності;

5)     розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової інформації, передбаченої законодавством.


Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти


Назва документа або вид інформації Нормативний акт, який передбачає оприлюднення документа або інформації Посилання на документ або інформацію на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
Статут (інші установчі документи) ч. 3 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту", ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Статут ТНЕУ
Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу ч. 3 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту"

Положення про організацію освітнього процесу у ТНЕУ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ТНЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ТНЕУ

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ТНЕУ

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ТНЕУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у ТНЕУ

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ТНЕУ

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять студентами денної форми навчання ТНЕУ

Правила внутрішнього розпорядку

Інформація про структуру та склад керівних органів ч. 3 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту", ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Організаційна структура ТНЕУ

Витяг з наказу про затвердження складу вчених рад

Положення про вчену раду ТНЕУ

Наказ про затвердження складу ректорату ТНЕУ

Положення про ректорат ТНЕУ

Витяг з протоколу конференції трудового колективу ТНЕУ про формування складу Наглядової ради ТНЕУ

Положення про Наглядову раду ТНЕУ

Положення про архів

Положення про бібліотеку

Положення про бізнес школу

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ експлуатації і ремонту систем електро постачання

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ міжнародних звязків

Положення про відділ моніторингу та якості освіти

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Положення про відділ ремонтно будівельних робіт

Положення про військово мобілізаційний відділ

Положення про Вінницький коледж економіки і підприємництва

Положення про Вінницький навчально науковий інститут

Положення про Єреванський інститут

Положення про загальний відділ

Положення про Івано-Франківський навчально-науковий інститут

Положення про інститут регіонального розвитку

Положення про кафедру

Положення про коледж економіки права та інформаційних технологій

Положення про Луцьку філію

Положення про міжнародний центр культури та розвитку

Положення про навчально методичний відділ

Положення про навчально науковий центр з вивчення іноземних мов

Положення про навчально науково виробничий центр

Положення про навчально-дослідний інститут методології та освітології

Положення про навчально-науковий інститут міжнарордних відносин

Положення про науково дослідну частину

Положення про ННІОТ

Положення про ННЦІТ

Положення про Нововолинський навчально-науковий інститут

Положення про планово фінансовий відділ

Положення про Самбірську філію

Положення про Свалявську філію

Положення про службу охорони

Положення про тренінговий центр

Положення про тренінг-центр Лідер

Положення про українсько-грецьку програму

Положення про центр міжнародної безпеки

Положення про центр підготовки магістрів

Положення про центр працевлаштування

Положення про Чортківський коледж економіки і підприємництва

Положення про Чортківський навчально науковий інститут

Положення про школу польського та європейського права

Положення про Юридичний відділ

Положення про юридичну клініку

Положення про журнал європейської економіки

Положення про україно-німецьку факультет програму

Положення про центр Інтеграційний хаб країн Африки та Азії

Положення про центр студентського спорту

Положення про автотранспортну дільницю

Положення про англомовну програму

Положення про відділ постачання

Положення про музей історії

Кошторис закладу вищої освіти та всі зміни до нього ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту"

Додаток _2201040__КОШТОРИС_2018

Додаток 1_2201160_Зміни_2018.05.30_ЗФ

Додаток 2_2201160__КОШТОРИС_2018

Додаток 3_2201160_Зміни_2018.01.22_СФ

Додаток 4_2201160_Зміни_2018.01.24_СФ

Додаток 5_2201160_Зміни_2018.02.07_ЗФ

Додаток 6_2201160_Зміни_2018.02.16_СФ

Додаток 7_2201160_Зміни_2018.02.21_СФ

Додаток 8_2201160_Зміни_2018.03.22_СФ

Додаток 9_2201160_Зміни_2018.04.13_ЗФ

Додаток 10_2201160_Зміни_2018.04.17_СФ

Додаток 11_2201160_Зміни_2018.05.29_ЗФ

Додаток 12_2201160_Зміни_2018.05.31_СФ

Додаток 13_2201160_Зміни_2018.06.05_ЗФ

Додаток 14_2201160_Зміни_2018.06.05_СФ

Додаток 15_2201160_Зміни_2018.06.06_СФ

Додаток 16_2201160_Зміни_2018.06.11_СФ

Додаток 17_2201160_Зміни_2018.06.19_СФ

Додаток 18_2201160_Зміни_2018.06.20_СФ

Додаток 19_2201160_Зміни_2018.06.22_СФ

Додаток 20_2201160_Зміни_2018.07.06_ЗФ

Додаток 21_2201160_Зміни_2018.07.17_СФ

Додаток 22_2201160_Зміни_2018.08.10_СФ

Додаток 23_2201160_Зміни_2018.09.04_СФ

Додаток 24_2201160_Зміни_2018.09.10_СФ

Додаток 25_2201160_Зміни_2018.09.25_1_СФ

Додаток 26_2201160_Зміни_2018.09.25_2_СФ

Додаток 27_2201160_Зміни_2018.09.28_ЗФ

Додаток 28_2201160_Зміни_2018.10.24_СФ

Додаток 29_2201160_Зміни_2018.10.25_1_ЗФ

Додаток 30_2201160_Зміни_2018.10.25_2_ЗФ

Додаток 31_2201160_Зміни_2018.10.25_СФ

Додаток 32_2201160_Зміни_2018.10.29_СФ

Додаток 33_2201160_Зміни_2018.11.19_ЗФ

Додаток 34_2201160_Зміни_2018.11.20_1_ЗФ

Додаток 35_2201160_Зміни_2018.11.20_2_ЗФ

Додаток 36_2201160_Зміни_2018.11.22_ЗФ

Додаток 37_2201160_Зміни_2018.11.27_ЗФ

Додаток 38_2201160_Зміни_2018.11.27_СФ

Додаток 39_2201160_Зміни_2018.12.11_ЗФ

Додаток 40_2201160_Зміни_2018.12.12_ЗФ

Додаток 41_2201160_Зміни_2018.12.14_ЗФ

Додаток 42_2201160_Зміни_2018.12.17_СФ

Додаток 43_2201160_Зміни_2018.12.20_СФ

Додаток 44_2201160_Зміни_2018.12.26_СФ

Додаток 45_2201160_Зміни_2018.12.27_1_ЗФ

Додаток 46_2201160_Зміни_2018.12.27_2_ЗФ

Додаток 47_2201160_Зміни_2018.12.27_ЗФ

Додаток 48_2201160_Зміни_2018.12.27_СФ

Додаток 49_2201190__КОШТОРИС_2018

Додаток 50_2201190_Зміни_2018.02.07

Додаток 51_2201190_Зміни_2018.04.23

Додаток 52_2201190_Зміни_2018.04.26

Додаток 53_2201190_Зміни_2018.05.16

Додаток 54_2201190_Зміни_2018.07.27

Додаток 55_2201190_Зміни_2018.09.24

Додаток 56_2201190_Зміни_2018.09.26

Додаток 57_2201190_Зміни_2018.10.03

Додаток 58_2201190_Зміни_2018.10.16

Додаток 59_2201190_Зміни_2018.10.26

Додаток 60_2201190_Зміни_2018.11.26

Додаток 61_2201190_Зміни_2018.12.11

Додаток 62_2201190_Зміни_2018.12.27

Звіт про використання та надходження коштів ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту"

Додаток 1_Бюд_2201040_Форма № 2 (Додаток 1 до Наказу 44)

Додаток 2_Бюд_2201040_Форма № 4-1 (Додаток 2 до Наказу 44)

Додаток 3_Бюд_2201040_Форма № 7 (Додаток 7 до Наказу 44)

Додаток 4_Бюд_2201150_Форма № 4-1 (Додаток 2 до Наказу 44)

Додаток 5_Бюд_2201150_Форма № 4-2 (Додаток 3 до Наказу 44)

Додаток 6_Бюд_2201160_Форма № 2 (Додаток 1 до Наказу 44)

Додаток 7_Бюд_2201160_Форма № 4-1 (Додаток 2 до Наказу 44)

Додаток 8_Бюд_2201160_Форма № 4-2 (Додаток 3 до Наказу 44)

Додаток 9_Бюд_2201160_Форма № 7 (Додаток 7 до Наказу 44)

Додаток 10_Бюд_2201190_Форма № 2 (Додаток 1 до Наказу 44)

Додаток 11_Бюд_2201210_Форма № 7-1 (Додаток 8 до Наказу 44)

Додаток 12_Бюд_Додаток 16 до Наказу 44

Додаток 13_Бюд_Додаток 24 до Наказу 44

Додаток 14_Бюд_Додаток 27 до Наказу 44

Додаток 15_Фін1_Баланс (Форма №1дс)

Додаток 16_Фін2_Звіт про фінансові результати (Форма №2дс)

Додаток 17_Фін3_Звіт про рух грошових коштів (Форма №3дс)

Додаток 18_Фін4_Звіт про власний капітал (Форма №4дс)

Додаток 19_Фін5_Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс )

Інформація щодо проведення тендерних процедур ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту"

Додаток 1__РПЗ_2018.01.09

Додаток 2_Зм_РПЗ_2018.04.24

Додаток 3_Зм_РПЗ_2018.05.16

Додаток 4_Зм_РПЗ_2018.06.05

Додаток 5_Зм_РПЗ_2018.06.18

Додаток 6_Зм_РПЗ_2018.06.20

Додаток 7_Зм_РПЗ_2018.06.26

Додаток 8_Зм_РПЗ_2018.08.07

Додаток 9_Зм_РПЗ_2018.09.26

Додаток 10_Зм_РПЗ_2018.10.02

Додаток 11_Зм_РПЗ_2018.10.26

Додаток 12_Зм_РПЗ_2018.11.16

Додаток 13_Зм_РПЗ_2018.11.20

Додаток 14_Зм_РПЗ_2018.11.23

Додаток 15_Зм_РПЗ_2018.12.05

Додаток 16_Зм_РПЗ_2018.12.11

Додаток 17_Зм_РПЗ_2018.12.14

Додаток 18_Зм_РПЗ_2018.12.22

Додаток 19_Зм_РПЗ_2018.12.27

Додаток 20_Дод РПЗ_2018.01.01

Додаток 21_Зм_ДРПЗ_2018.01.09

Додаток 22_Зм_ДРПЗ_2018.01.16

Додаток 23_Зм_ДРПЗ_2018.01.29

Додаток 24_Зм_ДРПЗ_2018.02.05

Додаток 25_Зм_ДРПЗ_2018.02.12

Додаток 26_Зм_ДРПЗ_2018.02.21

Додаток 27_Зм_ДРПЗ_2018.02.28

Додаток 28_Зм_ДРПЗ_2018.03.12

Додаток 29_Зм_ДРПЗ_2018.03.17

Додаток 30_Зм_ДРПЗ_2018.03.23

Додаток 31_Зм_ДРПЗ_2018.03.30

Додаток 32_Зм_ДРПЗ_2018.04.10

Додаток 33_Зм_ДРПЗ_2018.04.13

Додаток 34_Зм_ДРПЗ_2018.04.20

Додаток 35_Зм_ДРПЗ_2018.05.03

Додаток 36_Зм_ДРПЗ_2018.05.07

Додаток 37_Зм_ДРПЗ_2018.05.15

Додаток 38_Зм_ДРПЗ_2018.05.21

Додаток 39_Зм_ДРПЗ_2018.05.24

Додаток 40_Зм_ДРПЗ_2018.05.30

Додаток 41_Зм_ДРПЗ_2018.06.05

Додаток 42_Зм_ДРПЗ_2018.06.11

Додаток 43_Зм_ДРПЗ_2018.06.18

Додаток 44_Зм_ДРПЗ_2018.06.25

Додаток 45_Зм_ДРПЗ_2018.07.02

Додаток 46_Зм_ДРПЗ_2018.07.06

Додаток 47_Зм_ДРПЗ_2018.07.12

Додаток 48_Зм_ДРПЗ_2018.07.16

Додаток 49_Зм_ДРПЗ_2018.07.23

Додаток 50_Зм_ДРПЗ_2018.07.31

Додаток 51_Зм_ДРПЗ_2018.08.06

Додаток 52_Зм_ДРПЗ_2018.08.20

Додаток 53_Зм_ДРПЗ_2018.08.30

Додаток 54_Зм_ДРПЗ_2018.09.03

Додаток 55_Зм_ДРПЗ_2018.09.07

Додаток 56_Зм_ДРПЗ_2018.09.13

Додаток 57_Зм_ДРПЗ_2018.09.20

Додаток 58_Зм_ДРПЗ_2018.09.25

Додаток 59_Зм_ДРПЗ_2018.10.01

Додаток 60_Зм_ДРПЗ_2018.10.08

Додаток 61_Зм_ДРПЗ_2018.10.16

Додаток 62_Зм_ДРПЗ_2018.10.22

Додаток 63_Зм_ДРПЗ_2018.10.29

Додаток 64_Зм_ДРПЗ_2018.11.12

Додаток 65_Зм_ДРПЗ_2018.11.23

Додаток 66_Зм_ДРПЗ_2018.12.03

Додаток 67_Зм_ДРПЗ_2018.12.11

Додаток 68_Зм_ДРПЗ_2018.12.17

Додаток 69_Зм_ДРПЗ_2018.12.26

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту"

Штатний розпис ТНЕУ (2019.01.01)

Штатний розпис ТНЕУ (2019.09.01)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Відомості про право здійснення освітньої діяльності

Актуальна інформація з Реєстру суб'єктів освітньої діяльності - ТНЕУ 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Сертифікати про акредитацію ТНЕУ ОС "Бакалавр"

Сертифікати про акредитацію ТНЕУ ОС "Магістр"

Сертифікати про акредитацію Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Сертифікати про акредитацію Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ

Сертифікати про акредитацію Чортківського коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ

Сертифікат про акредитацію Єреванського навчально-наукового інституту ТНЕУ

Сертифікат про акредитацію Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ

Сертифікат про акредитацію Свалявської філії ТНЕУ

Сертифікати про акредитацію Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ

Сертифікати про акредитацію Луцької філії ТНЕУ

Сертифікати про акредитацію Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ

Сертифікати про акредитацію Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ

Освітні програми, що реалізуються в закладі вищої оссвіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту", п. 2 наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р. №1432, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2017 р. за №1423/31291

БАКАЛАВР:

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Аналітична економіка

Аудит і аналіз бізнесу

Банківська справа

Геодезія та землеустрій

Готельно-ресторанна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Економіка та управління підприємством

Економічна безпека та фінансові розслідування

Економічна кібернетика

Економічна оцінка землі та нерухомого майна

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні системи та технології

Кібербезпека

Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні науки

Маркетинг

Менеджмент закладів охорони здоров'я

Менеджмент персоналу

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент

Митна справа

Міжнародна економіка

Міжнародне право

Міжнародний бізнес

Міжнародний маркетинг (спеціальність МЕВ)

Міжнародний менеджмент (спеціальність МЕВ)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Облік і контроль в державному секторі економіки

Облік і оподаткування агропромислового бізнесу

Облік і оподаткування діяльності суб'єктів господарювання

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Політологія

Право

Правоохоронна діяльність

Психологія

Публічне управління та адміністрування

Системний аналіз

Соціальна робота

Соціальне забезпечення

Туризм

Фізична культура і спорт

Фінанси суб'єктів господарювання та страхування

Фінанси

Фіскальне адміністрування


МАГІСТР

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Аналітична економіка

Банківська справа

Банківський менеджмент

Державна служба

Документознавство та інформаційна діяльність

Економіка та управління підприємством

Економічна безпека та фінансові розслідування

Економічна експертиза та аудит бізнесу

Економічна кібернетика

Експертна оцінка землі та нерухомого майна

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні технології в обліку, оподаткуванні та контролю в державному секторі економіки

Кібербезпека

Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні науки

Маркетинг

Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем

Менеджмент закладів охорони здоров'я

Менеджмент персоналу

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент

Митна справа

Міжнародна економіка

Міжнародна політика та публічна дипломатія

Міжнародне право

Міжнародний бізнес

Міжнародний маркетинг

Міжнародний менеджмент

Міжнародний облік

Міжнародний туризм

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу

Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Правоохоронна діяльність

Психологія

Публічне управління та адміністрування

Системний аналіз

Соціальна робота і соціальна політика

Соціальна робота

Соціальне забезпечення

Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

Фінанси суб'єктів господарювання та страхування

Фінанси

Фіскальне адміністрування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Відомості про право здійснення освітньої діяльності

Звіт ректора ТНЕУ про діяльність у 2018 році (ст.40)

Мова (мови) освітнього процесу ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Інформація щодо наявності вакантних посад

Порядок про проведення конкурсного відбору призаміщенні вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують навчальний процес у ТНЕУ:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Напрями наукової діяльності ТНЕУ
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плпти за проживання ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Студентське містечко ТНЕУ

Наказ про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках університету

Результати моніторингу якості освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Звіт ректора ТНЕУ про діяльність у 2018 році
Правила прийому до закладу освіти у відповідному році ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Правила прийому на навчання до ТНЕУ в 2018 році
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Звіт про проведення технічного обстеження стану забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю тв інших маломобільних груп наседення
Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Додаток 1_2018.02.14_Нак_79_канд. іспити_2018

Додаток 2_2018.02.28_Нак_105_КЦВІМ ціни 2018

Додаток 3_2018.03.01_Нак_110_ВДП_автоматиз облік_2018

Додаток 4_2018.05.10_Нак_316_Плата за повт захист_2018

Додаток 5_2018.05.24_Нак_353_ВДП_Експре-курси

Додаток 6_2018.05.31_Нак_381_Плата за навч_Коледжі

Додаток 7_2018.05.31_Нак_382_Плата за навч_ЦПОЗ

Додаток 8_2018.05.31_Нак_383_Плата за навч_Аспірантура

Додаток 9_2018.05.31_Нак_384_Плата за навч_Іноземці

Додаток 10_2018.05.31_Нак_385_Плата за навч_Основний

Додаток 11_2018.07.31_Нак_516_Плата аспірант іноз

Додаток 12_2018.08.30_Нак_546_Укрмова для держслужбовців

Додаток 13_2018.09.12_Нак_606_ВДП підгот курси 2018

Додаток 14_2018.09.12_Нак_607_КЦВІМ інтенсив 2018

Додаток 15_2018.10.22_Нак_732_Відшкод Кібербезпека

Додаток 16_2018.10.26_Нак_766_Відшкод Курси 1С

Додаток 17_2018.11.08_Нак_805_ВДП_Іноземна

Додаток 18_2018.11.30_Нак_875_КЦВІМ Pearson 2018

Додаток 19_2018.12.07_Нак_900_Відшкод ОП ЮФ

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Додаток 1_Положення про платні послуги

Додаток 2_Перелік платних послуг

Додаток 3_2018.02.28_Нак_102_прожив основний_2018

Додаток 4_2018.02.28_Нак_103_прожив іноземців_2018

Додаток 5_2018.03.01_Нак_111_прожив_заочн та інші_2018

Додаток 6_2018.03.01_Нак_112_прожив в гурт к. №12_2018

Додаток 7_2018.03.01_Нак_113_прожив в гурт к. №11_2018

Додаток 8_2018.04.13_Нак_249_Короткостр корист 2018

Додаток 9_2018.05.10_Нак_311_Плата за заліковки 2018

Додаток 10_2018.05.10_Нак_312_Плата за дубл академдов_2018

Додаток 11_2018.05.10_Нак_314_Плата за дублікати дмпломів_2018

Додаток 12_2018.05.10_Нак_315_Плата за виписки з диплому_2018


ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти


Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Таблиця 4. Наукометричні показники 

Таблиця 5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science

Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності

Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному державному кваліфікаційному іспиті - у ТНЕУ даний іспит не проводився

Таблиця 8. Значення порівняльних показниківIІІ.  Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальним критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти


Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за номінаціями:

1)  місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах переглянути;

2)  наявність іноземних та міжнародних акредитацій - 0;

3)  кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 29;

4)  кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України - 76;

5)  кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років (2016-2018 рр.) (може використовуватись інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про вищу освіту та закінчення навчання)- 14725.