Навчальні підрозділи

ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за усіма рівнями вищої освіти (від початкового до наукового), а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»; освітній ступінь «бакалавр», «магістр»; освітньо-науковий ступінь – доктор PhD (кандидат наук); науковий ступінь – доктор наук. У ЗУНУ функціонують 7 інститутів, 7 факультетів, 7 міжнародних програм та факультет-програм, 3 філії, 4 коледжі.

Факультети
Навчально-наукові інститути
  

 

 
 
Філії ЗУНУСамбірська філія ЗУНУ

Свалявська філія ЗУНУ
Коледжі ЗУНУ
 
 
Школи