Директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру

 Мозолюк Тетяна Миколаївна

Посада: директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру, викладач ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Педагогічне звання: викладач-методист


Контакти:
Телефон: (03849) 2-11-32
E-mail: t.mozoliuk@wunu.edu.ua 
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17


У 1995 році закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П.Затонського за спеціальністю «Математика». Присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».

Працювала у ТзОВ «Проектно-конструкторське бюро автоматизованих систем управління» на посаді педагога-організатора.

З 2005 року працює у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» на посаді викладача математики та інформатики.

У 2012 році на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 − теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Коло наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології; методика навчання фахових комп’ютерних дисциплін, науково-методичне забезпечення дистанційного навчання.Кам'янець-Подільський навчально-науковий центр ЗУНУ

 

Співпраця Західноукраїнського національного університету та Камянець-Подільського індустріального коледжу розпочалась з настанням ХХІ ст. 14 червня 2000 році було створено Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр для практичної реалізації положень навчального комплексу «Смотрич», до якого згідно із наказом міністра освіти і науки України № 202 від 14 червня 2000 року увійшли Тернопільська академія народного господарства (з вересня 2020 року Західноукраїнський національний університет) та Кам'янець-Подільський індустріальний технікум (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж).

Метою створення навчального підрозділу визначено втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу.

  

Навчальний процес побудовано на принципах формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання та розвитку їх творчого потенціалу, яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності і толерантності. Цьому також сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами, загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, цілодобовим доступом до мережі Інтернет тощо.

Контакти:
Телефон: (03849) 2-11-32
E-mail: kam-pod@wunu.edu.ua
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17