Наукова діяльність

В університеті функціонують 7 наукових шкіл за напрямками наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а саме: «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Облік, аналіз та аудит», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Організація управління і регулювання економіки на макро- і мезорівнях», «Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій», «Економіка і управління підприємством» і «Психологія та педагогіка».