ДЗВОНИ
НАМ


Склад Науково-технічної ради з головних напрямків наукових досліджень ЗУНУ

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: проректор з наукової роботи, голова Ради, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Фурман Анатолій Васильович

Посада: завідувач кафедри психології та соціальної роботи, , заступник голови Ради
Науковий ступінь: доктор психологічних наук 
Вчене звання: професор 

Письменний Валерій Іванович

Посада: начальник Науково-дослідної частини ЗУНУ, секретар Ради

Члени Ради

Банах Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент 

Боднар Дмитро Ількович

Посада: професор кафедри економічної кібернетики та інформатики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
 


Брич Василь Ярославович

Посада: професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

 

Гринчуцький Валерій Іванович

Посада: професор кафедри кафедри економіки та економічної теорії
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Гомотюк Оксана Євгенівна

Посада:  декан соціально-гуманітарного факультету
Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор історичних наук

Дерій Василь Антонович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 

Дзюблюк Олександр Валерійович

Посада: завідувач кафедри банківської справи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Дивак Микола Петрович

Посада: професор кафедри комп'ютерних наук, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 

Калаур Іван Романович

Посада : доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання : доцент

Кириленко Ольга Павлівна

Посада: завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Кочан Володимир Володимирович

Посада: професор кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: ректор Західноукраїнського національного університету, професор кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Крупка Ярослав Дмитрович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Луців Богдан Любомирович

Посада: професор кафедри банківського менеджменту та обліку

Наукова ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор


Мельник Алла Федорівна

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Монастирський Григорій Леонардович

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного управління, директор наукового інституту управління проектами
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Онищук Вікторія Олегівна

Посада: голова Ради молодих вчених

Пушкар Михайло Семенович

Посада: професор кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професорСавельєв Євген Васильович

Посада:професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Саченко Анатолій Олексійович

 Посада: завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Сохацька Олена Миколаївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор