СТРУКТУРА Західноукраїнського національного університету

ФАКУЛЬТЕТИ

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Кафедра освітології і педагогіки

Кафедра психології та соціальної роботи

Центр інформаційної аналітики

 

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки та економічної теорії

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу

Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра маркетингу

Центр розвитку лідерства

 

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій

Кафедра економічної кібернетики та інформатики 

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Кафедра комп'ютерних наук

Кафедра комп'ютерної інженерії

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем

Кафедра кібербезпеки

Кафедра прикладної математики

Тренінговий центр підготовки фахівців з інформаційних технологій

 

Факультет фінансів та обліку

Кафедра банківського бізнесу

Кафедра фінансового контролю та аудиту

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра податків та фіскальної політики

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Кафедра фінансового менеджменту та страхування

Міжнародна студія фінансів сталого розвитку ЗУНУ

 

Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Кафедра кримінального права та процесу і правоохоронної діяльності

Кафедра міжнародного права та міграційної політики

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра цивільного права і процесу

Юридична клініка

Центр стратегічної аналітики та міжнародних студій

Центр спеціальної підготовки

Центр міжнародної безпеки та співробітництва

Центр медіації ЗУНУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ


Єреванський навчально-науковий інститут ЗУНУ

 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Кафедра управління та адміністрування ІФННІМ

 

Навчально-науковий інститут інноватики, природокористування та інфраструктури

Кафедра екології та охорони здоров’я

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Кафедра фізичної реабілітації і спорту

Кафедра транспорту і логістики

Кафедра агробіотехнологій

Навчально-науковий центр інноваційного розвитку та тренінгів

Студії регіонального розвитку

 

Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій

Центр заочного та дистанційного навчання

Відділ підвищення кваліфікації і навчання впродовж життя

Тренінговий центр з вивчення іноземних мов

 

Навчально-науковий інститут публічного управління

 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина

Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра міжнародних відносин та дипломатії

Кафедра філософії та політології

Центр «Наукові студії глобального розвитку»

Центр політологічних студій ЗУНУ

Центр сходознавства та африканістики

Україно-Польська програма

Україно-Нідерландська програма

Україно-Німецька факультет-програма

Україно-Грецька програма

Європейсько-Американська програма з комп’ютерних наук та управління проектами

Англомовна програма з міжнародної економіки і туризму

Навчально-науковий інститут креативних студій

Центр технічних інновацій

 

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ

 

Хмельницький навчально-науковий інститут

Кафедра підприємництва та спеціальних дисциплін

 

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

 

Філії: Луцька, Свалявська, Самбірська.

 

Навчальні науково-виробничі центри: Рівненський, Дрогобицький.

 

Навчально–наукові центри:

Хмельницький,  Кам'янець-Подільський.

 

Коледжі:

ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ».

ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ».

ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ».

ВСП «Єреванський фаховий коледж ЗУНУ».

 

ПІДРОЗДІЛИ

Архів

Аспірантура і докторантура

Бібліотека ім. Л. Каніщенка

Бухгалтерія

Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»

Відділ гуманітарної освіти та виховання

Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

Відділ кадрів

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Відділ міжнародних зв’язків

Військово-мобілізаційний відділ

Відділ моніторингу якості освіти та методичної роботи

Відділ цифрової трансформації

Відділ по роботі з іноземними студентами

Експлуатаційно-технічний відділ

Загальний відділ

Загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія

Музей історії ЗУНУ

Навчально-методичний відділ

Навчально-дослідне виробниче господарство «Наука»

Науково-дослідна частина

Планово-фінансовий відділ

Психологічна служба

Рада молодих вчених

Редакція газети «Університетська думка»

Служба охорони

Студентське студмістечко

Фізкультурно-оздоровчий комплекс

Юридичний відділ

 

Центри

Навчально-науковий центр інформаційних технологій

Центр підготовки офіцерів запасу

Навчально-науковий центр студентського спорту

Міжнародний центр культури та розвитку

Навчально-науковий центр грантів і проектів

Центр працевлаштування та зав’язків з випускниками

 

ШКОЛИ

Школа польського та європейського права

Тернопільська бізнес-школа