Запобігання корупції

1. Антикорупційна програма університету на 2023 рік

2. Наказ про затвердження антикорупційної програми

3. План заходів ЗУНУ на 2023 рік, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції

4. Уповноважений з антикорупційної діяльності 

Положення про уповноваженого ЗУНУ

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (27.05.2021р.) 

Наказ про затвердження типового положення від 27.05.2021р  № 277/21

Рекомендований порядок роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)  з питань запобігання та виявлення корупції  під час вступної кампанії 2022 року

5. Перелік законодавчих та нормативних актів

Закон України «Про запобігання корупції»

6. Інформація для ознайомлення

Корупційні ризики у вищій освіті

Виявити та врегулювати конфлікт інтересів – легко! Три тести від НАЗК 


7. Перевірка організації роботи з запобігання і виявлення корупції

Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції , затверджено наказом НАЗК від 18.01.2021 р. N 11/21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2021 р. за N 166/35788


8. Викривачі корупції

Закон України «Про запобігання корупції». Цей закон окреслює декілька важливих умов, які визначають викривача корупції. Отже, викривач – це фізична особа, яка:

- володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення та особу, яка вчинила правопорушення;

- переконана у достовірності цієї інформації;

- отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.

- Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, особа не може вважатися викривачем. Без даних умов уповноважений з антикорупційної діяльності не може розглядати повідомлення від них.

Розяснення від 12.06.2023 року


9. Декларування

    Роз'яснення №4 від 07.03.2022


10. Заходи 2023


Повідомити інформацію про корупційні порушення можна спеціальними каналами:

внутрішніми – керівнику або уповноваженому підрозділу чи особі органу або юридичній особі, де викривач працює;

регулярними – спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам досудового розслідування, органам, відповідальним за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншим державним органам, установам, організаціям;

зовнішніми – через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо.

Проте, якщо особа повідомляє інформацію, яка явно містить ознаки корупції, у листі чи під час особистого прийому, то таку інформацію також розглядають як повідомлення викривача, якщо усі вказані вище умови дотримані.

Законодавство визначає, що особа вважається викривачем від моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Права та гарантії викривача визначаються не лише Законом України “Про запобігання корупції”, а й іншими нормативно-правовими актами.


- лист за адресою: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009
- ел. лист на пошту: i.snihurska@wunu.edu.ua 
- за номером: (0352) 51-75-64
Повідомлення про корупційні дії в ЗУНУ

Інформацію про прояви порушення антикорупційної програми, здійснення корупційних злочинів з боку працівників університету можна повідомити:

- листом за адресою : вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009

˗ електронний листом на пошту: i.snihurska@wunu.edu.ua 

˗ за номером: (0352) 51-75-64 (Снігурська Ірина)

Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вищезазначеного Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

 

Важливо знати, що повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів.

 Інформація, що стосується запобігання та виявлення корупції в Західноукраїнському національному університеті у 2022 році

1. Антикорупційна програма університету на 2022 рік

2. План заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції в університеті на 2022 рік

3. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в університеті

4. Наказ про затвердження типового положення від 27.05.2021р  № 277/21

5. Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції

6. Наказ про створення комісії з антикорупційної діяльності

7. Наказ про створення комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунок університету

8. Наказ про антикорупційні заходи в університеті

9. Буклет з питань запобігання та виявлення корупції (част. 1)

     Буклет з питань запобігання та виявлення корупції (част. 2)

10. Пам’ятка про обмеження, обов’язки та відповідальність за корупційні діяння

11. Декларування - 2022

12. Звіт про роботу уповноваженого з антикорупційної діяльності за 2022 рік

13. Заходи
Інформація, що стосується запобігання та виявлення корупції в Західноукраїнському національному університеті у 2021 році

1. Антикорупційна програма університету на 2021 рік

2. План заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції в університеті на 2021 рік

3. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в університеті

4. Наказ про затвердження типового положення від 27.05.2021р  № 277/21

5. Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції

6. Наказ про створення комісії з антикорупційної діяльності

7. Наказ про створення комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунок університету

8. Наказ про антикорупційні заходи в університеті

9. Буклет з питань запобігання та виявлення корупції (част. 1)

     Буклет з питань запобігання та виявлення корупції (част. 2)

10. Пам’ятка про обмеження, обов’язки та відповідальність за корупційні діянняІнформація, що стосується запобігання та виявлення корупції в Західноукраїнському національному університеті у 2020 році

1. Антикорупційна програма університету на 2020 рік

2. План заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції в університеті на 2020 рік

3. Звіт про виконання заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції в університеті, за 2020 рік

4. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в університеті

5. Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів в університеті

6. Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунок університету

7. Наказ про визначення Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції в університеті

8. Наказ про створення комісії з антикорупційної діяльності

9. Наказ про створення комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунок університету

10. Наказ про антикорупційні заходи в університеті

11. Буклет з питань запобігання та виявлення корупції (част. 1)

     Буклет з питань запобігання та виявлення корупції (част. 2)

12. Методичні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції

13. Пам’ятка про обмеження, обов’язки та відповідальність за корупційні діяння