Аспірантура і докторантура

Перехрест Лідія Костянтинівна


Посада: завідуюча аспірантурою і докторантурою

Контакти:

Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
Кабінет: 1409
Телефон: +38 0352- 51-75-30
E-mail: aspzunu@wunu.edu.ua

Аспірантура і докторантура

 

Відділ аспірантури і докторантури є структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету.

Основні завдання

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук через докторантуру.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії через аспірантуру.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою.

Організація,  підготовка та проведення  освітньо-наукової програми для підготовки  здобувачів  вищої  освіти  ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти.

Дотримання актів чинного законодавства, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів ректора та розпоряджень проректора з наукової роботи.

Взаємодія з усіма структурними підрозділами університету.

 

Функції

Організовує та забезпечує виконання Порядку  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), інших нормативних документів, надає ректору та проректору з наукової роботи  щодо вирішення правових питань.

Бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших документів, що стосуються роботи відділу аспірантури і докторантури.

Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших документів, що подаються на візу проректору з наукової роботи і на підпис ректору Університету та візує їх за наявності погодження цих проектів з заінтересованими підрозділами.

Формує зведені перспективні плани підготовки докторів наук та докторів філософії.

Представляє у Міністерство освіти і науки України звіти про роботу аспірантури і докторантури.

Представляє статистичну звітність.

Координує роботу кафедр з питань атестації докторантів, аспірантів та здобувачів.

Наші контакти

Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
Кабінет: 1409
Телефон: +38 0352- 51-75-30
E-mail: aspzunu@wunu.edu.ua

Нормативні документи

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про науково-педагогічну практику

Постанова КМУ 261 від 23.03.2016 (зі змінами)

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. №1220

Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми")

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу (доктор філософії)

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ЗУНУ

Порядок проведення опитування


Персонал

Процик Наталія Василівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
Кабінет: 1409
Телефон: +38 0352- 51-75-30
E-mail: aspzunu@wunu.edu.ua


Дерех Ірина Богданівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
Кабінет: 1409
Телефон: +38 0352- 51-75-30
E-mail: aspzunu@wunu.edu.ua