Прийом до аспірантури у 2023 році

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм закладу вищої освіти. Вступники, диплом яких про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень не відповідає обраній спеціальності, здають додатковий вступний іспит зі спеціальності.


Термін навчання в аспірантурі –  4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів державного бюджету а також юридичних та фізичних осіб на умовах договору в межах ліцензійного набору. Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру. Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток. Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, вечірня та заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити. Паспорт і диплом про закінчення закладу вищої освіти вступник подає особисто.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки.

2. Автобіографія.

3. Копія  трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи.

4. Список опублікованих наукових праць (за умови наявності публікацій, відповідно до затвердженої форми).

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення закладу вищої освіти).

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання).

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

9. Копія картки платника податків.

10. Копія військово-облікового документа (для чоловіків).


Прийом документів з 07 серпня по 20 серпня 2023 року.

Вступні іспити з 21  по 31 серпня 2023 року.

Зарахування до  01 вересня 2023 року.


Адреса університету: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. (0352) 51-75-30,

приймальна комісія тел. (0352) 51-75-85

e-mail:aspzunu@wunu.edu.ua 

СПЕЦАЛЬНОСТІ ТА УМОВИ ВСТУПУ

Прийом в докторантуру у 2023 році

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету й такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки.

2. Автобіографія.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента (за наявності).

9. Копія титульної сторінки автореферата дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

10. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

11.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ЗУНУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

12. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

13. Копію картки платника податків.

14. Копія військово-облікового документа (для чоловіків).

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти державного бюджету а також  юридичних та фізичних осіб – на умовах договору. Усі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів з 07 серпня по 21 серпня 2023 року.

Зарахування: з 1 жовтня   2023 року.

 

Адреса університету: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. (0352) 51-75-30,

приймальна комісія тел. (0352) 51-75-85

e-mail: aspzunu@wunu.edu.ua 

СПЕЦАЛЬНОСТІ ТА УМОВИ ВСТУПУ

ОГОЛОШЕННЯ 2021

Аспіранти - іноземні громадяни, які зараховані в аспірантуру з 01.11., 01.12.2020 року, 04.01., 01.03.2021 року повинні опрацювати вказані нижче дисципліни в системі  MOODLE : "Філософія науки", "Методологія та організація наукових досліджень", "Педагогіка та психологія вищої школи", "Методика виконання дисертаційної роботи (PhDThesis Prospectus)", "Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології у наукових пошуках", "Іноземна мова у наукових дослідженнях". 

За консультацією звертатися до Пителя Святослава васильовича, тел. 0676724710 (система MOODLE).

ОГОЛОШЕННЯ

Аспірантам та докторантам платникам!

 Реквізити для оплати

UA148201720313271002201004451