Конкурси наукових робітГалузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», проведеного в ТНЕУ та нагородити

№ з/п

Диплом І ступеня, ІІ ступеня,

ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування закладу вищої освіти  (повністю)

1

2

3

4

5

1

Диплом

І ступеня

Пошелюжний Вадим Миколайович,

Микитюк  Марія Богданівна

Дяків Ольга Петрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту публічного управління  та персоналу

 

Тернопільський національний економічний університет

2

Диплом

І ступеня

Марковець Дарина Русланівна,

Сердюкова Катерина Романівна

Грішнова Олена Антонівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3

Диплом

І ступеня

Чайка Лілія Олегівна

Миколайчук Ірина Павлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Київський національний торговельно-економічний університет

4

Диплом

І ступеня

Тишкун Марія Вікторівна

Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів та підприємництва

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

5

Диплом

І ступеня

Вовк Юлія Іванівна

Склярук Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Національний університет «Львівська політехніка»

6

Диплом

ІІ ступеня

Возна Юлія Володимирівна,

Льотковський Дмитро Олександрович

Прохоровська Світлана Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту публічного управління та персоналу

Тернопільський національний економічний університет

7

Диплом

ІІ ступеня

Соколовська Ксенія Володимирівна

Бондаренко Світлана Михайлівна, к.е.н, доцент кафедри менеджменту

 

 

 

 

 

 

Київський національний університет технологій та дизайну

8

Диплом

ІІ ступеня

Великород Дарина Сергіївна

Василик Алла Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

 

 

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

9

Диплом

ІІ ступеня

Жученко Діана Геннадіївна

Левченко Ярослава Сергіївна, доктор філософії з галузі «Соціальні та поведінкові науки», доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

10

Диплом

ІІ ступеня

Безкровна Валерія Станіславівна

Ковальчук Вероніка Геннадіївна, доцент, доктор наук з державного управління, завідувач кафедрою менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»,

 м. Харків

11

Диплом

ІІ ступеня

Волошина Юлія Юріївна

Тужилкіна Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

12

Диплом

ІІ ступеня

Зулінська Анна Юріївна

Середа Ганна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Донецький національний університет імені Василя Стуса

13

Диплом

ІІ ступеня

Єріна Віолета Віталіївна

Сазонова Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

14

Диплом

ІІІ ступеня

Березівська Марія  Григорівна

Богоявленська Юлія В’ячеславівна к.е.н., доцент, доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин

Державний університет «Житомирська політехніка»

15

Диплом

ІІІ ступеня

Галай  Марина Вадимівна,

Касатка Ігор  Миколайович

Степанова Ека Рамінівна

к.е.н., доцент кафедри економіки і соціальних наук

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

 

16

Диплом

ІІІ ступеня

Гапешко Анастасія Сергіївна

Котикова Олена Іванівна д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств

 

 

 

Миколаївський національний аграрний університет

 

17

Диплом

ІІІ ступеня

Коробко Катерина Олександрівна

Телишевська Лідія Іванівна, к.е.н., старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри фінансів та кредиту

Харківський національний університет будівництва та архітектури

18

Диплом

ІІІ ступеня

Вовченко Вікторія Романівна

Лук’янихін Вадим Олександрович, к.е.н., доцент кафедри управління персоналом

Сумський державний університет

19

Диплом

ІІІ ступеня

Чижевська Ольга Василівна

Балаш Лілія Ярославівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Львівський національний аграрний університет

20

Диплом

ІІІ ступеня

Сидорець Анна Миколаївна

Грішнова Олена Антонівна

д.е.н. професор, професор кафедри економіки підприємства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

21

Диплом

ІІІ ступеня

Гусєєв Артем  Олександрович

Масленніков Євген Іванович д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій

Одеський національний університет  імені

 І.І. Мечникова

22

Диплом

ІІІ ступеня

Ігнатова Анна Володимирівна

Шаповал Людмила Петрівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

23

Диплом

ІІІ ступеня

Поліщук Софія Сергіївна

 

Карпенко Андрій Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та митної справи

Національний університет «Запорізька політехніка»

24

Диплом

ІІІ ступеня

Журавель Анастасія Віталіївна

Чернушкіна

Оксана Олександрівна , к.е.н.

доцент,  доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Хмельницький національний університет

25

Диплом

ІІІ ступеня

Сергеєнкова Олена Олегівна

Назарова Галина

Валентинівна

д.е.н. професор, завідувач кафедри економіки і соціальних наук

 

 

 

 

 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

26

Диплом

ІІІ ступеня

Пузиревська Юлія Олександрівна

Данилевич Наталія Станіславівна,  к.т.н. доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Поплавська Оксана Миколаївна, к.е.н. доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

27

Диплом

ІІІ ступеня

Зачепило Дар’я Анатоліївна

Череп Олександр Григорович, д.е.н. професор кафедри  управління персоналом і маркетингу

Запорізький національний університетВсеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 2019-2020 навч. рік

Рейтингова відомість конкурсного відбору першого етапу ІІ туру 


Опубліковано 18.03.2020 року


з/п

Прізвище, ім’я по-батькові студента (автора)

ЗВО з якого надійшла робота

Шифр роботи

Сума

балів

РОБОТИ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАГОРОДЖЕННЯ ДИПЛОМАМИ КОНКУРСУ

1

Пошелюжний Вадим Миколайович

Микитюк  Марія Богданівна

Тернопільський національний економічний університет

Знання
Переглянути роботу 

182
Рецензія 1
Рецензія 2

2

Марковець Дарина Русланівна

Сердюкова Катерина Романівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Освітня мобільність
Переглянути роботу

180
Рецензія 1
Рецензія 2

3

Чайка Лілія Олегівна

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

HR-брендинг
Переглянути роботу

178
Рецензія 1
Рецензія 2

4

Тишкун Марія Вікторівна

Національний університет водного господарства та природокористування

м. Рівне

ІТ - зайнятість
Переглянути роботу

177
Рецензія 1
Рецензія 2

5

Вовк Юлія Іванівна

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчання персоналу
Переглянути роботу

173
Рецензія 1
Рецензія 2

6

Возна Юлія , Володимирівна

Льотковський Дмитро Олександрович

Тернопільський національний економічний університет

Корпоративний імідж
Переглянути роботу

172
Рецензія 1
Рецензія 2

7

Соколовська Ксенія Володимирівна

Київський національний університет технологій та дизайну

«Віртуальна команда»
Переглянути роботу

172
Рецензія 1
Рецензія 2

8

Великород Дарина Сергіївна

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Баланс життя
Переглянути роботу

168
Рецензія 1
Рецензія 2

9


Жученко Діана Геннадіївна

Харківський Національний автомобільно-дорожній університет

СИСТЕМА ПрАТ
Переглянути роботу

167
Рецензія 1
Рецензія 2

10

Безкровна Валерія Станіславівна

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Харків

 Банківський персонал
Переглянути роботу

167
Рецензія 1
Рецензія 2

11

Волошина Юлія Юріївна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Мотивація персоналу
Переглянути роботу

166
Рецензія 1
Рецензія 2

12

Зулінська Анна Юріївна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Оцінка ВІТА-ТБ
Переглянути роботу

165
Рецензія 1
Рецензія 2

13

Єріна Віолета Віталіївна

Полтавська державна аграрна академія

Гармонія
Переглянути роботу

164
Рецензія 1
Рецензія 2

14

Березівська Марія  Григорівна

Державний університет «Житомирська політехніка»

Діджиталізація
Переглянути роботу

164
Рецензія 1
Рецензія 2

15

Галай  Марина Вадимівна

Касатка ігор  Миколайович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Знайди мене
Переглянути роботу

163
Рецензія 1
Рецензія 2

16

Гапешко Анастасія Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

 

Ринок праці
Переглянути роботу

163
Рецензія 1
Рецензія 2

17

Коробко Катерина Олександрівна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Кадри
Переглянути роботу

163
Рецензія 1
Рецензія 2

18

Вовченко Вікторія Романівна

Сумський державний університет

Команда успіху
Переглянути роботу

162
Рецензія 1
Рецензія 2

19

Чижевська Ольга Василівна

Львівський національний аграрний університет

Живіть щасливо
Переглянути роботу

161
Рецензія 1
Рецензія 2

20


Сидорець Анна Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Професійне щастя
Переглянути роботу

161
Рецензія 1
Рецензія 2

21

Гусєєв Артем  Олександрович

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

Митні платежі
Переглянути роботу

161
Рецензія 1
Рецензія 2

22

Ігнатова Анна Володимирівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Оцінка КСВ
Переглянути роботу

160
Рецензія 1
Рецензія 2

23

Поліщук Софія Сергіївна


 

Національний університет «Запорізька політехніка»

Міграційні процеси
Переглянути роботу

160
Рецензія 1
Рецензія 2

24

Журавель Анастасія Віталіївна

Хмельницький національний університет

Охорона здоров’я
Переглянути роботу

159
Рецензія 1
Рецензія 2

25

Сергеєнкова Олена Олегівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Безпечні кадри
Переглянути роботу

158
Рецензія 1
Рецензія 2

26

Пузиревська Юлія Олександрівна

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Модель мотивації
Переглянути роботу

154
Рецензія 1
Рецензія 2

27

Зачепило Дар’я Анатоліївна

Запорізький національний університет

Трудові ресурси
Переглянути роботу

154
Рецензія 1
Рецензія 2

РОБОТИ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАГОРОДЖЕННЯ ГРАМОТАМИ

28

Троян Юлія Іванівна

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кадрова безпека

150
Рецензія 1
Рецензія 2

29

Лукяшко Марина Ігорівна

Чернігівський національний технологічний університет

Медична реформа

150
Рецензія 1
Рецензія 2

30

Степура Анастасія Львівна

Національний університет «Львівська політехніка»

Економічна активність

150
Рецензія 1
Рецензія 2

31

Капліна Євгенія Олегівна

Херсонський державний університет

Мартін Іден

149
Рецензія 1
Рецензія 2

32

Бережний Роман Олександрович;

Неледва Маргарита Євгенівна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Ефективність контролю

147
Рецензія 1
Рецензія 2

33

Фенько Олександра Олегівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Особиста успішність

146
Рецензія 1
Рецензія 2

34

Андрущенко Анастасія Сергіївна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Людський капітал

144
Рецензія 1
Рецензія 2

35

Романюк Христина Романівна

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Мотивація працівників

143
Рецензія 1
Рецензія 2

36

Годнюк Святослав Миколайович

Подільський державний аграрно-технічний університет

Профі

142
Рецензія 1
Рецензія 2

37

Франчук Тетяна Володимирівна

Одеський національний економічний університет

Лавандове поле

141
Рецензія 1
Рецензія 2

38

Труш Інна Миколаївна;

Бічук Данило Анатолійович

Український державний  університет залізничного транспорту

Кадровий потенціал

139
Рецензія 1
Рецензія 2

39

Чистякова Євгенія Михайлівна

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Харків

Управління персоналом

139
Рецензія 1
Рецензія 2

40

Коваленко Аліна Віталіївна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Масовий рекрутмент

139
Рецензія 1
Рецензія 2

41

Дзярик Анна Сергіївна

Сумський національний аграрний університет

ДАС 3Т

135
Рецензія 1
Рецензія 2

42

Дмитрук Петро Русланович

Луцький національний технічний університет        

Пенсійна реформа

135
Рецензія 1
Рецензія 2

43

Корецька  Лілія Володимирівна

Національний університет водного господарства та природокористування

м. Рівне

Міграція праці

135
Рецензія 1
Рецензія 2

44

Аксьонова Альона Олексіївна

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Мотиваційний персонал

135
Рецензія 1
Рецензія 2

45

Пустовіт Юлія Андріївна

Національний університет «Запорізька політехніка»

Інноваційна активність

131
Рецензія 1
Рецензія 2

46

Кукса Юлія Станіславівна

Волкова Альона Миколаївна

Чернігівський національний технологічний університет

Радісна подія

131
Рецензія 1
Рецензія 2

47

Барон Руслана  Денисівна

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

 

КДІ

127
Рецензія 1
Рецензія 2

48

Лисенко Анастасія Геннадіївна

Прончук Анастасія Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Новітні технології

123
Рецензія 1
Рецензія 2

49

Даниленко Віталій Вікторович

Козак Владислав Петрович

Полтавська державна аграрна академія

Радість життя

121
Рецензія 1
Рецензія 2

50

Николайчук Наталія Вікторівна

 Луцький національний технічний університет

Трудова міграція

121
Рецензія 1
Рецензія 2

51

Пархома Анастасія Миколаївна

Тернопільський національний економічний університет

Репутація роботодавця

120
Рецензія 1
Рецензія 2

52

Келемеш Любов Володимирівна

Ладна Катерина Миколаївна

Полтавська державна аграрна академія

Зимовий настрій

120
Рецензія 1
Рецензія 2

53

Клімас Вадим Анатолійович

 

Хмельницький національний університет

Сучасні HR-Технології

120
Рецензія 1
Рецензія 2

54

Рубанович Олександр Юрійович

Київський національний університет технологій та дизайну

Соціальний розвиток

120
Рецензія 1
Рецензія 2

55

Петрук Таїсія Анатоліївна

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Клімат

120
Рецензія 1
Рецензія 2

56

Боднарук  Софія Леонідівна

Тернопільський національний технічний університет імені

 І. Пулюя

Motivation modeling

118
Рецензія 1
Рецензія 2

57

Задорожна Ольга  Богданівна

Національний університет «Львівська політехніка»

Емоційне вигорання

116
Рецензія 1
Рецензія 2

58

Кондратюк Єлізавета Степанівна

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Діаманти

114
Рецензія 1
Рецензія 2

59

Соломонюк Ірина Леонідівна

Вінницький національний технічний університет

Лагом

114
Рецензія 1
Рецензія 2

60

Сокирко Вікторія Степанівна

Львівський національний аграрний університет

Самореалізація в житті

113
Рецензія 1
Рецензія 2

61

Корінець Софія Ігоріна;

Петровець Мар’яна Віталіївна

 Луцький національний технічний університет

Human Resources

113
Рецензія 1
Рецензія 2

62

Николайчук  Ольга Леонідівна

Львівський національний аграрний університет

Персонал

112
Рецензія 1
Рецензія 2

63

Свідерська Дарина Ігорівна

Державний університет «Житомирська політехніка»

Дисципліна

112
Рецензія 1
Рецензія 2

64

Єрьоміна Вікторія Володимирівна;  Масалов Євген Іванович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Лояльність персоналу

111
Рецензія 1
Рецензія 2

65

Лига Діана Леонідівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Соціальна відповідальність

111
Рецензія 1
Рецензія 2

66

Демура Анжеліка Володимирівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Розвиток персоналу

111
Рецензія 1
Рецензія 2

67

Смичок Світлана Петрівна

Білоцерківський національний аграрний університет

Міграція

110
Рецензія 1
Рецензія 2

Інші роботи

68

Харітонова  Діана

Вікторівна

Панфілов Артем Євгенович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Менеджмент

109
Рецензія 1
Рецензія 2

69

Чайка Ольга Михайлівна

Одеська державна академія   будівництва та архітектури

 

Групова динаміка

109
Рецензія 1
Рецензія 2

70

Клімова Анастасія Сергіївна

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Управління персоналом

109
Рецензія 1
Рецензія 2

71

Приходько  Анастасія  Олександрівна

Українська інженерно-педагогічна академія,

Харків

 

Креативний менеджмент

107
Рецензія 1
Рецензія 2

72

Філеткіна Дар’я Дмитрівна

Університет митної справи та фінансів, Дніпро

19/20-20

107
Рецензія 1
Рецензія 2

73

Коляда Тетяна Григорівна

Засоріна Ганна Володимирівна

Національний університет «Запорізька політехніка»

Продуктивна діяльність

105
Рецензія 1
Рецензія 2

74

Білущенко Анастасія Павлівна

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Управління

104
Рецензія 1
Рецензія 2

75

Чусь Надія Миколаївна

Чернігівський національний технологічний університет

Безробіття

104
Рецензія 1
Рецензія 2

76

Борова Анастасія Андріївна

ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

УПП

103
Рецензія 1
Рецензія 2

77

Богоніс  Мар’ян Ярославович

Львівський національний університет імені  Івана Франка

Ринок праці

102
Рецензія 1
Рецензія 2

78

Петришин Віталій Орестович

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Тиха революція

102
Рецензія 1
Рецензія 2

79

Савицька Юлія Вікторівна

Державний університет «Житомирська політехніка»

Умови праці

102
Рецензія 1
Рецензія 2

80

Конопко Аліна 

Хмельницький національний університет

Корпоративна культура

101
Рецензія 1
Рецензія 2

81

Бардадим  Світлана Андріїївна

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Персонал XXI

101
Рецензія 1
Рецензія 2

82

Охріменко Валерія Валеріївна

Національний авіаційний університет, м. Київ

Ринок праці

100
Рецензія 1
Рецензія 2

83

Петренко Наталія Олександрівна

Сумський державний університет

Мотивація успіху

100
Рецензія 1
Рецензія 2

84

Логвин Андрій Олександрович

Сумський національний аграрний університет

Управлінська діяльність

99
Рецензія 1
Рецензія 2

85

Мокрицька Ірина Юріївна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Мотивація персоналу

99
Рецензія 1
Рецензія 2

86

Карпюк Ганна Сергіївна

Іванова Ірина Василівна

Миколаївський національний аграрний університет

Конфліктність персоналу

97
Рецензія 1
Рецензія 2

87

Терентюк Сніжана

 Миколаївна

Миколаївський національний аграрний

університет

 

Психологічний клімат

97
Рецензія 1
Рецензія 2

88

Харченко Карина Олександрівна

Київський університет імені Бориса Грінченка

КХ-29

96
Рецензія 1
Рецензія 2

89

Сидоренко Вікторія Юріївна

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Робота з персоналом

94
Рецензія 1
Рецензія 2

90

Мороз Анастасія Олександрівна

Одеський національний економічний університет

Полярне сяйво

93
Рецензія 1
Рецензія 2

91

Федіна Анастасія Андріївна

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Оплата праці

92
Рецензія 1
Рецензія 2

92

Крамаренко Руслана Станіславівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Сучасна думка

92
Рецензія 1
Рецензія 2

93

Золотоверх Аміна Олександрівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Соціальний компроміс

90
Рецензія 1
Рецензія 2

94

Єсіпова Юлія Вікторівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Мотивація

86
Рецензія 1
Рецензія 2

95

Янковський Максим Віталійович

Вінницький національний аграрний університет

Мотиваційна стратегія

85
Рецензія 1
Рецензія 2

96

Шумська Даря Олександрівна

Заєць Ольга Миколаївна

Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Культура

85
Рецензія 1
Рецензія 2

97

Стороженко Ангеліна Олексієвна

Київський університет імені Бориса Грінченка

Синергія

84
Рецензія 1
Рецензія 2

98

Стоянов  Владислав  Миколайович

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

Маркетинг персоналу

82
Рецензія 1
Рецензія 2

99

Чуприна Тетяна Андріївна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Країна

77
Рецензія 1
Рецензія 2

100

Ковальова Карина Ігорівна

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

Компетентність

73
Рецензія 1
Рецензія 2

101

Унгурян Анастасія Сергіївна

Одеський національний економічний університет

Повний місяць

73
Рецензія 1
Рецензія 2

102

 Кудлай Катерина Дмитрівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Бюджетування

71
Рецензія 1
Рецензія 2

103

Чуженко Ганна Олексіївна

Сумський державний університет

Чорний ліс

70
Рецензія 1
Рецензія 2

104

Гуменюк Яна Василівна

Донецький національний університет імені Василя  Стуса

Рух персоналу

70
Рецензія 1
Рецензія 2

105

Вікторова Вікторія Сергіївна

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Сільська зайнятість

65
Рецензія 1
Рецензія 2

106

Чечіль Ксенія Євгенівна

Національний транспортний університет

 

Професії майбутнього

58
Рецензія 1
Рецензія 2Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 075 "Маркетинг" 2020 р.

Рейтингова відомість
конкурсного відбору першого етапу ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 075 "Маркетинг"

(4-5 березня 2020 р.)

Шановні учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг»!

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, базовим закладам вищої освіти з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей рекомендується з 12 березня по 24 квітня 2020 року відмінити проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу - підсумкові науково-практичні конференції або провести їх у режимі відеоконференцій.

Тернопільський національний економічний університет прийняв рішення відмінити проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу - підсумкову науково-практичну конференцію та підвести  підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  у 2019/2020 н.р. за результатами першого етапу ІІ туру.

Дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня буде розіслано переможцям-авторам поштою. Із рецензіями та роботами можна ознайомитись за посиланнями в таблиці нижче.

 


 

№ п.н. Виконавець Рейтинг Шифр ВНЗ
І місце > Роботи та рецензії
1 Шемчук Руслана Олегівна 91.5 Неформальна освіта Одеський національний політехнічний університет
2 Луцишин Анастасія Олегівна 90 DOVE Тернопільський національний економічний університет
3 Антоненко Ольга Олександрівна 89 Бренд-комунікації Київський національний торговельно-економічний університет
4 Пелехацький Дмитро Олександрович, Якубінська Юлія Едуардівна 86 Споживач-2020 Донецький національний університет імені Василя Стуса
5 Рясних Артур Артемович 85.5 Сексизм в рекламі Хмельницький національний університет
6 Кіндрат Сергій Володимирович 85 Феномен "лайків" Національний університет "Львівська політехніка"
ІІ місце > Роботи та рецензії
7 Скачков Сергій Васильович 83 Шампань Одеса Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного
8 Сорока Христина Віталіївна 82 НІБІРУ Тернопільський національний економічний університет
9 Никитишин Таміла Володимирівна, Мороз Анастасія Русланівна 80 Штучний інтелект Тернопільський національний економічний університет,                  Харківський національний автомобільно-дорожній університет
10 Абраамян Анна Павлівна 80 Дієтичні десерти Харківський державний університет  харчування та торгівлі 
11 Монастирська Катерина Олексіївна, Дзюба Ганна Андріївна 78.5 Товарна політика 20 Маріупольський державний університет
12 Романченко Крістіна Володимирівна 78.5 Ринок послуг Національний університет цивільного захисту України 
13 Степанова Євгенія Ігорівна 78 Стратегічний маркетинг Львівський національний університет імені І. Франка
14 Коцюра Ірина Костянтинівна 78 Клієнтоорієнтованість брендингу Київський національний торговельно-економічний університет
ІІІ місце > Роботи та рецензії
15 Полонський Олексій Олександрович 76 Фізична культура Національний університет водного господарства та природокористування
16 Лісовик Юлія Вячеславівна 76 ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
17 Богоніс Лілія Володимирівна 76 Дилерський центр Національний університет "Львівська політехніка"
18 Стельмах Валентина Миколаївна 75 Маркетингова активність Національний університет харчових технологій
19 Пневський Владислав Вікторович 75 Бренд Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
20 Королькова Ксенія Сергіївна 73.5 ДИЗАЙН ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"
21 Федюшина Валерія Сергіївна 73 Міла Львівський національний аграрний університет
22 Струц Єлизавета Миколаївна 73 Гранд-Каньйон Одеська національна академія харчових технологій
23 Іващенко Оксана Василівна 72 Просування соків Дніпровський державний аграрно-економічний університет
24 Колесник Анна Анатоліївна 71.5 Інтернет-просування Сумський державний університет
25 Маркін Василь Олексійович  71.5 MMG2019 Київський національний університет імені Т. Шевченка
26 Хомєнок Михайло Вікторович, Гурський Володимир Андрійович 71 Sport Чернігівський національний технологічний університет
27 Остапенко Владислав Анатолійович, Холодна Катерина Геннадіївна 71 Інтернет Збут Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
28 Луценко Анна Олександрівна 71 Маркетингові інновації Харківський державний університет  харчування та торгівлі 
29 Гапешко Анастасія Сергіївна 71 Політика ціноутворення Миколаївский національний аграрний університет
Інші > Рецензії на роботи
30 Тичинська Анна Ігорівна 70.5 ОРГАНІКА Донецький національний університет імені Василя Стуса
31 Булавчик Максим Іванович, Мельник Яна Віталіївна 70 Агростратегія Луцький національний технічний університет
32 Клименко Максим Станіславович, Юрчук Юлія Олександрівна 70 Ресторанне обладнання Харківський державний університет  харчування та торгівлі 
33 Гулька Вікторія Ігорівна 70 Відповідальний маркетинг Національний університет харчових технологій
34 Вовколуп Анна Юріївна 70 МТ на ГРБ Донецький національний університет імені Василя Стуса
35 Терендій Анастасія Богданівна 69 Споживання Львівський національний університет імені І. Франка
36 Таран Катерина Олегівна 68.5 Збережемо довкілля Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
37 Діянова Діана Вікторівна 68.5 Велотранспорт Одеський національний політехнічний університет
38 Петкевич Андрій В`ячеславович, Карлова Ольга Вікторівна 68 Author-Media ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
39 Пустовіт Аліна Вікторівна 68 Логістика Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
40 Козачухний Артем Ігорович 67 Нафта Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
41 Сахарова Анастасія Святославівна 66.5 Комунікації технологій Київський національний торговельно-економічний університет
42 Садовська Ірина Іванівна 65.5 КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА Національний авіаційний університет
43 Карпусь Анастасія Олександрівна 65 Маніпулятивний вплив Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
44 Озійчук Вадим Олександрович 64 Товарний асортимент Національний університет водного господарства та природокористування
45 Москаленко Мар`яна Максимівна 64 Соціальні мережі Харківський національний університет будівництва та архітектури
46 Пінчук Ольга Олександрівна 64 Стратегія диверсифікації Миколаївский національний аграрний університет
47 Пронько Анастасія Олегівна 63.5 ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ Вінницький національний аграрний університет
48 Ткаченко Аліна Олегівна, Ліляк Віта Сергіївна 63 Удосконалення маркетингу Миколаївский національний аграрний університет
49 Бочкай Мелінда Яношівна 61 МЕЛІСТРАТ ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
50 Оселедець Дар`я Сергіївна 60 Екологічний маркетинг Дніпровський державний аграрно-економічний університет
51 Вельможна Юлія Леонідівна, Плахтій Анастасія Олександрівна 60 КАНВАН Харківський національний автомобільно-дорожній університет
52 Сівакова Ольга Анатоліївна 60  Українська майстерня Харківський національного унівеситету імені В.Н. Каразіна
53 Грабовський Олег Олександрович 60 Аналіз конкурентоспроможності Дніпровський державний аграрно-економічний університет
54 Кібальнікова Катерина Максимівна, Ладигін Сергій Андрійович 59 Експонент Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
55 Плясецька Вікторія Русланівна 59 Смачний пан Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного
56 Карасьова Марія Олександрівна 59 Оптимізація збуту Донбаська національна академія будівництва і архітектури
57 Гавриш Катерина Юріївна 58 Аналіз загальних показників реклами для прогнозування майбутнього набору студентів IT Step University
58 Хижа  Валерія Олегівна 57.5 Планета вітамінів Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
59 Кулік Юлія Євгенівна 57 Маркетинговий план Донбаська національна академія будівництва і архітектури
60 Коньовшій Тетяна Іванівна 56 Готель N Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
61 Янковська Яна Ярославівна 55 Легкові автомобілі Національний університет водного господарства та природокористування
62 Клюсак Наталя Михайлівна 55 Маркетинг будівельної галузі Одеська державна академія будівництва та архітектури
63 Бондарчук Аліна Віталіївна 54 Конкурентна поведінка Вінницький національний технічний університет
64 Коротецька Альона Дмитрівна 53.5 Живи яскравіше. Стиль у подарунок Український державний університет залізничного транспорту
65 Виходцева Анна Олександрівна 53.5 Маркетингові комунікації Донбаська національна академія будівництва і архітектури
66 Костюк Юлія Олександрівна 52.5 Маркетингові дослідження Харківський національний університет будівництва та архітектури
67 Гнатченко Олена Володимирівна, Легка Аліна Дмитрівна 52 Ашан1-Аналіз ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
68 Герзанич Катерина Василівна 52 АЛЬФА ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
69 Кривенко Яна Володимирівна 51 marketing_research Одеський національний економічний університет
70 Сітарчук Ольга Володимирівна 51 Цифрові медіа комунікації Хмельницький національний університет
71 Нечепоренко Анастасія Віталіївна 51 Онлайн-сервіс Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
72 Колесник Богдан Олександрович 50 Віртуальний мобільний оператор Київський національний університет технологій та дизайну
73 Коляденко Наталія Андріївна 49 Хмільниксільмаш Вінницький національний технічний університет
74 Морозович Анастасія Ярославівна, Горбач Тетяна Юріївна 49 Інноваційний маркетинг Луцький національний технічний університет
75 Барон Руслана Денисівна 49 КДІ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
76 Єгурнова Дар`я Сергіївна 48 УМ Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
77 Попов Олександр Олександрович 47.5 Факторіал Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України
78 Момотенко Катерина Вікторівна 47 marketing_research_b2b Одеський національний економічний університет
79 Марковська Анастасія Олександрівна 47 Аналіз Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
80 Труш Діана Сергіївна, Писаренко Ірина Василівна 46.5 Цифра Сумський національний аграрний університет
81 Поповцева Марія Олексіївна, Онищук Сергій Ігорович 46 ОАЗИС Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Тернопільський національний економічний університет
82 Горбачов Антон Сергійович 46 Комунікації Оболонь Вінницький національний технічний університет
83 Агеєнко Антоніна Сергіївна 44.5 Бізнес-розвідка нерухомості Одеська державна академія будівництва та архітектури
84 Жалдаченко Марія Миколаївна 44.5 ZHMM ВНЗ "Університет імені А. Нобеля"
85 Безродна Маргарита Сергіївна 44 Маркетинг ОП ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
86 Ковальчук Вероніка Вячеславівна 43.5 Маркетингова комунікація Житомирський національний агроекологічний університет
87 Мацегора Марина Віталіївна 42 UKRМобіл Харківський національного унівеситету імені В.Н. Каразіна
88 Іванцов Вадим Віталійович, Бунь Карина В'ячеславівна 41 Іміджева ролітика Національний університет цивільного захисту України 
89 Бондаренко Андрій Андрійович 41 ААВ ВНЗ "Університет імені А. Нобеля"
90 Буянов Едуард Євгенійович 40.5 Стильний дім Уманський національний університет садівництва
91 Зонова Анастасія Едуардівна 40.5 DIGITAL MARKETING ВНЗ "Університет імені А. Нобеля"
92 Гузікевич Ірина Миколаївна,Середоха Світлана Михайлівна 40 ІМК 2 Львівський національний університет імені І. Франка
93 Кірпічніков Микита Андрійович 40 ЯБЛУКО Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
94 Сінчук Дар`я Вікторівна 40 популяризація Львівський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
95 Блажко Юлія Максимівна 40 Логістика Одеський національний політехнічний університет
96 Ілляшенко Анастасія Григорівна 39 Ефективні послуги Сумський державний університет
97 Шестопалов Владислав Ігорович 39 розвідкові інтерпретації Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
98 Болецька Валентина Петрівна 38 Інновації Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
99 Корабальський Сергій Олександрович, Давиденко Нані Джумберівна 37 PRICE Харківський національного унівеситету імені В.Н. Каразіна
100 Агеєва Ганна Валеріївна 37 КОФАН Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
101 Сушко Єлізавета Іванівна 37 Торгівельна марка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
102 Гороховець Давид Юрійович, Наконечний Євген Владиславович 37 Залучення клієнтів Національний університет цивільного захисту України 
103 Обозна Марина Дмитрівна, Сопельник Вікторія Олександрівна 37 ЛІСОЗАХИСТ Харківський національний автомобільно-дорожній університет
104 Самардак Вікторія Віталіївна 35 Товарні рішення Національний університет "Львівська політехніка"
105 Патріхалкіна Ірина Віталіївна 35 Реклама Харківський національний аграрниий університет  В.В Докучаєва
106 Панченко Вікторія Сергіївна 35 Мистецтво як засіб просування товарів і послуг Житомирський торгівельно-економічний коледж КНТЕУ
107 Крапівіна Яна Олександрівна 35 Позиціювання та брендинг Житомирський національний агроекологічний університет
108 Лазоренко Валерія Євгенівна 34 Захистимо тварин Сумський державний університет
109 Мажуга анастасія Сергіївна 34 Лімо Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
110 Покора Яна Юріївна 33.5 Маркетингові інструменти Одеський національний морський університет
111 Огороднік Тетяна Олексіївна 31.5 Клієнтоорієнтований підхід Хмельницький національний університет
112 Жовтогарячий Андрій Сергійович 31 Стратегічне планування Харківський національний аграрниий університет  В.В Докучаєва
113 Гейко Марія Євгеніївна 22.5 СПОРТ Київський національний університет технологій та дизайну
114 Гончаренко Анастасія Романівна 22 Оцінювання упаковки Київський національний університет технологій та дизайну
115 Хуторний Ілля Вадимович 12.5 OnePlus Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
116 Криса Вероніка Василівна 8 Сирник ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
117 Плахотник Ярослав Дмитрович 7.5 ТМ "ТЕРРА" Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського