Наукові напрямки Західноукраїнського національного університету

–       розвиток теорії і практики методології фінансово-кредитного відносин;

–       удосконалення національної системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;

–       проблеми глобальних світоцивілізаційних процесів та зовнішньоекономічної політики України;       

–       трансформаційні процеси в національній економіці та удосконалення інституційної бази управління;      

–       проблеми організації і регулювання економіки на мікрорівні;  

–       перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку і створення загальнодоступних баз даних і знань на основі сучасних систем і засобів обчислювальної техніки;

–       теорія і методологія інноваційної освітньої діяльності, вітакультурної та соціально-економічні моделі розвитку національної освіти;        

–       теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку економічної теорії;

–       гуманітарні проблеми розвитку України;       

розвиток публічно-правового та приватно-правового регулювання суспільних відносин в Україні.