ДЗВОНИ
НАМ
"Актуальні проблеми правознавства"

Головний редактор 
Теремецький Владислав Іванович, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету,
доктор юридичних наук, професор
Заступник головного редактора
Грубінко Андрій Васильович, професор кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету, доктор
історичних наук, професор


Заснований у 2011  році.

http://appj.tneu.edu.ua 


«Світ фінансів»

Головний редактор:
Крисоватий Андрій Ігорович, д.е.н., професор

Заступники головного редактора:
Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор
Десятнюк Оксана Миронівна, д.е.н., професор
Кравчук Наталя Ярославівна, д.е.н., доцент

Заснований у 2004 році.

http://www.financeworld.com.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/97
http://sf.tneu.edu.ua«Вісник ТНЕУ»

Головний редактор:
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, д.е.н., професор

Заступники головного редактора:
Мельник Алла Федорівна, д.е.н., професор;
Дерій Василь Антонович, д.е.н., професор

Заснований у 1996 році.

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/98
http://visnykj.tneu.edu.ua«Журнал європейської економіки»

 Головний редактор:
Савельєв Євген Васильович , д. е. н., професор

Заступники головного редактора:
Куриляк Віталіна Євгенівна, д. е. н., професор;
Шаров Олександр Миколайович, д. е. н., професор

Заснований у 2001 році.

http://jee.tneu.edu.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/99
http://jeej.tneu.edu.ua


«Комп’ютинг»

Головний редактор:
Саченко Анатолій Олексійович, д. т. н., професор

Заступник головного редактора:
Турченко Володимир (Turchenko Volodymyr, Italy)

Заснований у 2002 році.


Економічний аналіз

Головний редактор:
Ярощук Олексій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент 

Заснований у 2007 році

http://www.econa.org.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/102
http://econa.tneu.edu.ua


Міжнародний науковий журнал «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації»

Головний редактор:
Бруханський Руслан Феоктистович, доктор економічних наук, доцент

Заступник головного редактора:
Жук Валерій Миколайович, доктор економічних наук., професор

Виконавчий редактор:
Семенишена Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент

Випусковий редактор:
Cава Андрій Петрович, кандидат економічних наук., с.н.с.

Заснований у 2013 році

http://www.jia.org.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16394
http://ibo.tneu.edu.ua
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України

Головний редактор:
Качан Євген Петрович, к.е.н., професор

Заснований у 1997 році.

http://www.library.tneu.edu.ua  
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/104 
http://rarrpsu.tneu.edu.ua 


Наука молода

Головний редактор:
Маршалок Тарас Ярославович, к. е. н., доцент
 
Заступник головного редактора:
Тимків Андрій Олександрович, к. е. н.
 
Відповідальний секретар:
Рудан Віталій Ярославович

Заснований у 2003 році.  

http://www.library.tane.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/105
http://naukamolodaj.wunu.edu.ua  


Психологія і суспільство

Головний редактор:
Фурман Анатолій Васильович, д.психол.н., професор
 
Заступники головного редактора:
випусковий редактор - Москаль Юрій;
Яковенко Юрій, Фурман Оксана, Гірняк Андрій

Заснований у 2000 році.

psm2000.ucoz.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/309 
http://pis.tneu.edu.ua 


Управлінські іновації

Головний редактор:
Тарнавська Наталія Петрівна, д.е.н., професор

Заступники головного редактора:
Длугопольський Олександр Володимирович, д.е.н., професор;
Іващук Ірина Олегівна, д. е. н., професор


Заснований у 2012 році.


innovation.tneu.edu.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/100Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics

Головний редактор:
Язлюк Борис Олегович, доктор економічних наук, доцент

Заступник головного редактора:
Ярощук Олексій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент

Заснований у 2016 році.

http://www.ujae.org.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1717
http://ujae.tneu.edu.ua