Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжиннірингу

Бруханський Руслан Феоктистович

Посада: завідувач бізнес-аналітики та інноваційного інжиннірингу, голова групи забезпечення спеціальності 071 Облік і оподаткування, головний редактор міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації», голова професійної спілки працівників ЗУНУ, голова Тернопільського обласного відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу

Контакти: 
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус №2, м. Тернопіль, 46009
Телефон: (0352) 47-50-79; 47-50-50*12220
E-mail: r.brukhanskyi@wunu.edu.ua
Кабінет: 2116


Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжиннірингу

 

Колектив кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжиннірингу ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

-     Облік і аналітика цифрової економіки (рівень вищої освіти бакалавр);

-     Енергетичний аудит (рівень вищої освіти бакалавр);

-     Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу (рівень вищої освіти магістр).

 

Освітня програма «Облік і аналітика цифрової економіки»: окрім дисциплін «класичної» підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати унікальні предмети, як: Цифрова грамотність; Блокчейн та цифрові валюти; Облікові технології цифрової економіки; Штучний інтелект в економіці, правознавстві та менеджменті; Шифрування та безпека даних; Аналітичний інструментарій інтелектуального управління бізнесом; Створення власного бізнесу.
Перспективи працевлаштування: робота за фахом (бухгалтер, касир-експерт, асистент бухгалтера-експерта, ревізор, податковий агент, державний податковий інспектор), а також на посадах провідних фахівців в обліково-аналітичних смарт-центрах; антикризових бізнес-хабах; центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом; компаніях-провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки; участь у Blockchain-проєктах, цифровому едвайзингу.

 

Освітня програма «Енергетичний аудит»: окрім дисциплін загальної підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати такі унікальні предмети, як: Основи енергоефективності та енергоощадливості; Енергетичний менеджмент; Відновлювальна енергетика; Технічне забезпечення енергоаудиту; Smart Greed (розумні мережі) в енергозабезпеченні; Оцінка й аудит енергоефективності; Автоматизація, робототехніка і штучний інтелект.

Перспективи працевлаштування: робота за фахом (енергоаудитор, спеціаліст енергосервісної компанії, провідний фахівець з енергозабезпечення виробничих об’єктів, розробник та виконавець енергозберігаючих проєктів та проєктів з енергоефективності, енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління, енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства, консультант з енергоефективності та енергозбереження).

 

Освітня програма «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»: окрім дисциплін загальної підготовки зі спеціальності наші студенти мають можливість вивчати такі унікальні предмети, як: Бюджетування і контролінг на підприємствах; Діагностика фінансово-господарської діяльності; Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; Соціально-правове забезпечення діяльності підприємств; Оцінка інвестиційної привабливості бізнесу; Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті на підприємствах.

Перспективи працевлаштування: робота за фахом (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, директор з економіки, фінансовий директор, начальник фінансового відділу, начальник централізованої бухгалтерії, аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів, консультант з економічних питань) в агрохолдингах; обліково-аналітичних відділах департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій; державній аудиторській службі; консалтингових, аутсорсингових компаніях  і службах із сільськогосподарського дорадництва.

 

Кафедра  активно співпрацює з такими установами й організаціями:

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України; Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України; Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради; Контінентал Фармерз Груп; Група компаній Win Experts; Корпорація «Агропродсервіс»; ПП «ТЕПЛО-СТАР»; Компанія «Smarty»; ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ»; ТОВ «Смарт ЕСКО»; ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС Н»; ТОВ «ЕСКО-Україна»; «Smart-MAC», де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштовуватися.

                                

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами:

Державний університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); Економічний університет м. Познань (Польща); University of Portsmouth (Велика Британія); Nishinippon Institute of Technology (Японія); Mykolas Romeris University; Vilnius (Литва); Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (Польща); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія); University of National and World Economy (Болгарія); Greenwich University (Пакистан); University of Mostaganem (Алжир).

 

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу – телефонуйте 0679978074, Ярощук Олексій Вікторович

організації навчального процесу – 0974366040, Завитій Ольга Петрівна

поселення у гуртожиток0984710095, Гуменюк Олена Олексіївна

оформлення довідок, заяв і т.д. – 0963923005, Дідушин Іванна Юріївна

співпраці з науковцями кафедри – 0974411925, Пуцентейло Петро Романович

 

         

Наші контакти

Майдан Перемоги, 3, корпус №2, м. Тернопіль, 46009

Е-mail: oepz@wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Пуцентейло Петро Романович

Посада: професор кафедри, заступник директора ННІБП з наукової роботи
Вчене звання: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Контакти:
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Е-mail: p.putsenteilo@wunu.edu.ua
Чорна Неля Петрівна

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
Контакти: 
Кабінет: 2115
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: n.chorna@wunu.edu.ua
Белова Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: i.belova@wunu.edu.uaЗавитій Ольга Петрівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Забчук Володимир Дмитрович

Посада: викладач кафедри
Наукова ступінь:
Вчене звання:
 
Контакти: 
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: v.zabchuk@wunu.edu.uaГуменюк Олена Олексіївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: o.humeniuk@wunu.edu.ua
Спільник Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: i.spilnyk@wunu.edu.ua
Ярощук Олексій Вікторович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 2116  
Телефон:+38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: o.yaroshchuk@wunu.edu.ua
Бінчаровська Тетяна Анатоліївна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  

Контакти:
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: t.bincharovska@wunu.edu.uaДідушин Іванна Юріївна

Посада: старший лаборант кафедри


Контакти:
Кабінет: 2116
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: oepz@wunu.edu.ua