Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

Язлюк Борис Олегович

Посада: завідувач кафедри економічної експертизи та землевпорядкування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Контакти:
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус №2, м. Тернопіль, 46009
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: b.yazliuk@wunu.edu.ua


Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

  

Колектив кафедри економічної експертизи та землевпорядкування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

– Геодезія та землеустрій,

– Експертна оцінка землі та нерухомого майна.

 

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Інженерна графіка та основи взаємозамінності; Основи геодезії та землеустрою; Геодезія; Ґрунтознавство з основами механіки ґрунтів; Раціональне використання і охорона земель; Топографія; Землеустрій та організація територій; Інженерна інфраструктура територій; Комплексний аналіз та обробка геодезичних вимірів; Планування територій населених пунктів; Державна землевпорядна експертиза; Іпотека землі та нерухомості; Моніторинг та управління земельними ресурсами; Планування територій населених пунктів; Реєстрація прав власності й оренди; Методологія наукових досліджень; Управління інвестиціями; Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; Геологія; Комп’ютерна графіка в геодезії; Землевпорядне та будівельне креслення ( вибіркова); Метрологія та стандартизація; Цифрова картографія ( вибіркова); Геоінформаційні системи та технології; Еколого- правові відносини в землекористуванні; Економіка землекористування ( вибіркова); Прикладна економіка ( вибіркова); Супутникова геодезія (вибіркова); Оцінка нерухомого майна (вибіркова); Управління ризиками ( вибіркова); Управління інвестиціями; Ринок землі та землеоціночна діяльність (вибіркова).

 

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: Керівник державних і приватних установ; Провідний спеціаліст в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Провідний спеціаліст державної архітектурно-будівельної інспекції України; Адміністратор геосистеми; Інженер-геодезист на будівництві; Інженер-землевпорядник в Держгеокадастрі, землевпорядних та проектних організаціях; Інженер з технічного нагляду (будівництво); Інженер з природокористування; Картограф; Оцінювач (експертна оцінка землі та майна); Експертами з оцінки землі; Державними кадастровими реєстраторами; Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу; Фотограмметрист.

При кафедрі функціонує науково-фаховий журнал «Український журнал прикладної економіки та техніки / Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology»Головний редактор: Язлюк Борис Олегович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економічної експертизи та землевпорядкування Західноукраїнського національного університету (Україна).

Журнал видається 4 рази на рік та друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Науково-фаховий журнал «Український журнал прикладної економіки та техніки / Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology» включений Міністерством освіти і науки України до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук: спеціальності – 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова справа» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643) та спеціальності –071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894) та технічних наук: спеціальності –131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894); та спеціальності – 193 «Геодезія та землеустрій» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 № 1166).

 

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: ТОВ «Регіональний земельно-кадастровий центр «Галицькі землі»; КП «Земельно-кадастрове бюро»; ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

 

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами:

Державний університет ім. Шимона Шимоновича в Замості (Республіка Польща), Аграрний університет ім. Гуго Коллонтая в Кракові (Республіка Польща), у яких студенти мають можливість проходити семестрове навчання та стажування.

 

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу – телефонуйте +38(067) 352-86-81, Бутов Андрій Миколайович;

організації навчального процесу – Белова Ірина Михайлівна +38 (0352) 51-75-66; 097 665 49 38

поселення у гуртожиток – Белова Ірина Михайлівна +38 (0352) 51-75-66; 097 665 49 38

оформлення довідок, заяв і т.д. –  Брилінська Марта Володимирівна +38 (0352) 51-75-66; 068 020 60 20, Шок Катерина Петрівна +38 (0352) 51-75-66; 068 69 80 183

співпраці з науковцями кафедри:

+38(0352) 47 50 50 *12206, Бутов Андрій Миколайович;

+38(0352) 47 50 50 *12272, Вітровий Андрій Орестович.

 

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         

Наші контакти

Майдан Перемоги, 3, корпус №2, кабінет: 2206

м. Тернопіль, 46009

Е-mail: kaf_eez@wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Гулей Анатолій Іванович

Посада: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

Кабінет: 2201
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: guley@wunu.edu.ua
Перович Ігор Львович

 Посада: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: i.perovych@wunu.edu.ua
Бутов Андрій Миколайович

 Посада: доцент кафедри, заступник завідувача кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: a.butov@wunu.edu.uaІванишин Володимир Андрійович

Посада: професор (за сумісництвом)
Наукова ступінь: доктор геологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: 
Тартачинська Зоряна Романівна

 Посада: доцент (за сумісництвом)
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: 


Терещук Олексій Іванович

Посада: доцент (за сумісництвом)
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: 


Вітровий Андрій Орестович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: 
Кабінет: 2201
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: a.vitrovyi@wunu.edu.ua
Штельма Наталія Олегівна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  
 
Контакти:
Кабінет: 2201
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: n.shtrlma@wunu.edu.ua 


Ванчура Роман Богданович

 Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: r.vanchura@wunu.edu.ua
Смолій Катерина Богданівна

 Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: k.smoliy@wunu.edu.ua
Мельниченко Василь Васильович

Посада: старший викладач
Вчене звання: 
Наукова ступінь: 

Контакти: 
Кабінет: 2201
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: v.
melnychenko@wunu.edu.ua
Войнарський Йосиф Брониславович

 Посада: старший викладач
Наукова ступінь: 
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 2206
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail:
Гуменний Михайло Іванович

 Посада: старший викладач
Наукова ступінь: 
Вчене звання: 

Контакти: 
Кабінет: 2201
Телефон: 51-75-66 вн. 12-206
E-mail: 
Стеценко Ірина Володимирівна

Посада: старший лаборант


Контакти: 
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус №2, м. Тернопіль, 46009
E-mail: kaf_eez@wunu.edu.ua
Телефон: 51-75-66 вн. 12-202
Кабінет: 2201