Навчально-науковий центр сталого енергетичного розвитку та кліматичної безпеки

Кривохижа Євген Михайлович

 Посада: заступник директора
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: старший науковий співробітник

Контакти:
Кабінет: 2220
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12286
E-mail: 

Навчально-науковий центр сталого енергетичного розвитку та кліматичної безпеки

Діяльність Центру спрямована на проведення досліджень в галузі енергетичної, екологічної та кліматичної безпеки, а також досліджень змін клімату і адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних і екологічних систем до зміни клімату; технічне, інформаційне та методичне забезпечення навчальних курсів та наукової роботи студентів навчально-наукового інституту Інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ, розробка навчальних програм з питань кліматичної нейтральності, енергетичної та кліматичної безпеки, організація навчально-дослідницької практики на бакалаврському та магістерському рівнях освіти, підготовка академічних, аналітичних та освітніх видань, а також участь в міжнародному науковому співробітництві.

Наші контакти:

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3,
(ІІ корпус, ) м. Тернопіль, 46020
Кабінет:  2115


Студії регіонального розвитку

Студії регіонального розвитку є структурним підрозділом навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету, функціонування якого спрямоване на сприяння збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, реалізації регіональної політики на інноваційних засадах і підвищенню інвестиційної привабливості регіону.

Основні напрями роботи:

1) аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів регіону, здійснення моніторингу соціально-економічного його стану на макро- та регіональному рівні;

2) розробка і впровадження енергоефективних технологій, розвиток туризму та інфраструктури, проєктний менеджмент;

3) здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування для довкілля;

4) підготовка концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проєктів законодавчих і нормативних актів, проведення публічних наукових заходів;

5) участь у розробці та реалізації програм стратегічного розвитку регіону та окремих міст зокрема;

6) розробка проєктів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, маркетингових програм міст та підприємств, створення промоційних вебпорталів та матеріалів;

7) проведення заходів з підвищення туристичної привабливості регіонів, впровадження міжнародних стандартів обслуговування туристів;

8) організація програм підвищенні кваліфікації менеджерів, спеціалістів та підприємців із сфери малого та середнього бізнесу, спеціалістів органів влади, організація та проведення адвокасі – компаній, інформаційно-просвітницьких заходів, фасилітаційних сесій, тренінгів, семінарів, конференцій, форумів тощо;

9) дослідження наукових засад формування регіональної політики та просторового розвитку, в тому числі з питань:

- енергоефективних проблем та перспектив раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку окремих її територій;

-  фінансових ресурсів регіонів та проблем їх інноваційно-інвестиційного забезпечення;

- стан регіональної соціальної політики, демографічні проблеми регіонів, регулювання міграційних процесів;

- перспективи розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.

У структурі Студій регіонального розвитку функціонують:

-         лабораторія енергоефективності;

-         лабораторія проєктного менеджменту;

-         лабораторія маркетингових досліджень.

Наші контакти:

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3,
(ІІ корпус, ) м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 2115
Телефон: +38 (0352) 47-50-66*12-294

E-mail: nniipi@wunu.edu.ua