В.о. декана соціально-гуманітарного факультету

Гомотюк Оксана Євгенівна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор історичних наук

Контакти:
Адреса: вул. Бульвар Т. Шевченка, 9
Кабінет: 14
Телефон: 0679269387
E-mail: o.homotiuk@wunu.edu.ua


 

Коло наукових інтересів: історичні й теоретико-методологічні проблеми розвитку документознавства та українознавства; історія української культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

  

Освіта: У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. Спеціальність за дипломом - «історія», кваліфікація – історик, викладач історії, спеціалізація - архівознавство.

Складові професійного росту: Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з 1 вересня 1990 року по даний час. З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

28 серпня 1997 р. захистила дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року, присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Упродовж 2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

 


Заступник декана соціально-гуманітарного факультету

Коваль Оксана Євгеніївна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук


Контакти:
Адреса: вул. Бульвар Т. Шевченка, 9
Кабінет: 13
Телефон: 0969795012
E-mail: oksanakov@gmail.com

Соціально-гуманітарний факультет

 Колектив соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

За І освітнім рівнем:

053 Психологія;
231 Соціальна робота;
028 Менеджмент соціокультурної діяльності;
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ОП «Документознавство та інформаційна діяльність»);
015 Професійна освіта (ОП «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування»);
061 Журналістика («Правова журналістика»).
За ІІ освітнім рівнем:

011 Освітні педагогічні науки (ОП «Викладання психолого-педагогічних дисциплін»);
028 Менеджмент соціокультурної діяльності;
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
053 Психологія;
231 Соціальна робота;
За ІІІ освітньо-науковим рівнем:

053 Психологія;
011 Освітні педагогічні науки;
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

Після завершення навчання на соціально-гуманітараному факультеті випускники можуть обіймати такі посади:

випускники за спеціальністю «Соціальна робота» професійно самореалізуються у численних організаціях та установах різних форм власності, а саме:

Департамент соціального захисту населення ОДА;
Управління соціальної політики міської ради;
центри зайнятості населення та кадрові агенції;
органиви конавчої влади у справах сімʼї та молоді;
управління Пенсійного фонду України (обласні, міські, районні);
територіальні центри обслуговування пенсіо­нерів і самотніх непрацездатних громадян;
будинки-інтернати для неповнолітніх та перестарілих громадян позбавлених піклування;
заклади системи освіти (соціальний педагог);
сектор ювенальної превенції Головного управління Національної поліції;
пенітенціарні (виправні) установи;
заклади охорони здоровʼя, підрозділи Фонду соціального захисту інвалідів;
реабілітаційні центри та інші установи підпорядковані Міністерству соціальної політики України.
Усім соціальним працівникам присвоюється ранг державного службовця.

Випускники спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» можуть працювати на посадах:

керівника відділу культури органів державної влади та місцевого самоврядування;
менеджера культури;
інформаційного аналітика;
фахівця у сфері зв’язків з громадськістю;
керівника рекламного відділу;
організатора соціокультурного сервісу та культурних заходів:
фахівця у сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та public relations (PR-менеджер);
відкрити власний бізнес у сфері креативних індустрій. керівника відділу культури
інструктора культурно-просвітнього закладу;
інструктора-методиста з туризму;
організатора туристичної і готельної діяльності;
організатора з персоналу;
організатора театралізованих народних свят та обрядів. 

Опанувавши освітню програму «Документознавство та інформаційна діяльність», ви зможете працювати на посадах:

референта-аналітика;
менеджера інформаційних та інформаційно-аналітичних служб;
керівника відділу кадрів;
керівника діловодної служби;
менеджера для роботи з персоналом;
завідувача архіву/ бібліотеки/музею/ канцелярії;
керівника апарату місцевих органів державної влади;
директора підприємства у сфері інформаційної діяльності;
керівника центру надання адміністративних послуг;
у документаційних службах юстиції, суду.

Після закінчення навчання випускники-психологи зможуть займати посади у:

відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій (коуч-наставник, психолог-рекрутер);
службах зайнятості;
центрах профорієнтації;
сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та public relations (PR-менеджер);
державних і приватних вищих навчальних закладах, медичних установах;
соціальних організаціях (спеціаліст по роботі з клієнтами);
на лінії телефону довіри (оператор Call-центру);
Міністерстві з надзвичайних ситуацій;
органах державної влади та управління;
закладах, де займаються приватною консультативною та психотерапевтичною практикою;
освітніх закладах. 

Здобувши спеціальність «Професійна освіта» (освітня програма «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування»), ви зможете працювати на посадах:

викладач у закладах освіти І-IV рівнів акредитації;
коуч в освітній діяльності;
працівник служби інформаційних технологій / діловодства установи;
працівник загального відділу / відділу кадрів установи;
працівник підрозділу з питань захисту інформації в установі.
Випускники освітньої програми «Правова журналістика» можуть працювати:

у прес-службі органів у сфері права та органів влади;
керівниками медійних проєктів;
менеджерами з питань контактів зі ЗМІ;
у мультимедійних виданнях засобів масової інформації;
інформаційними аналітиками в правових інституціях;
очолювати відділи правової тематики у різних медіа;
займатися журналістськими розслідуваннями;
а також відкрити власний бізнес у сфері медіа.
 

Соціально-гуманітарний факультет активно співпрацює з такими установами та організаціями:

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека;

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»;

Тернопільський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області;

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський Обласний Спеціалізований Будинок Дитини»;

ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства»;

Соціологічна асоціація України;

ГО Асоціації психологів України «Разом заради майбутнього»;

Департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації;

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради;

Державний архів Тернопільської області;

КП «Тернопільська кінокомісія»;

Тернопільська обласна бібліотека для молоді;

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації; 

Заліщицька районна державна адміністрація;

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж;

Дрогобицький механіко-технологічний коледж.

Важливим напрямом роботи соціально-гуманітарного факультету у руслі інтернаціональної співпраці є залучення викладачів та студентів факультету до участі у міжнародних програмах стажувань, конференціях, літніх школах, програмах обміну, запрошення закордонних професорів, практиків, визначних постатей до читання лекторіїв, проведення вебінарів, воркшопів, брифінгів, запровадження новітніх підходів до створення єдиного європейського наукового простору дослідження, освіти та інновацій.

 

Соціально-гуманітарний факультет реалізує міжнародну співпрацю із такими зарубіжними партнерами:

Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (Грузія),

Католицьким університетом в Ружомберку (Словаччина),

Вармінсько-Мазурським університетом (Республіка Польща),

Седльцьким природничо-гуманітарним університетом (Республіка Польща),

Вищою офіцерською школою Сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка (Республіка Польща),

Куявсько-Поморською Вищою школою (Республіка Польща),

Папським Григоріанським університетом (Італія),

Вищою школою управління та менеджменту (Республіка Польща),

Балтійською міжнародною академією (Латвія),

Університетом Матея Бела (Словаччина),

Вищою школою Єврорегіональної економіки (Республіка Польща).

Стратегічними цілями соціально-гуманітарного факультету, які забезпечують реалізацію місії класичного університету є забезпечення активної міжнародної мобільності, стратегічний розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ЗУНУ у світовому освітньому та науковому співтоваристві.

Науково-дослідна діяльність викладачів соціально-гуманітарного факультету

Життєдіяльність колективу факультету щонайперше характеризує те, що, крім належного здійснення освітньої, навчально-методичної, організаційної і суто громадської роботи, перевага надається науково-дослідницькій діяльності, що є складовою професійного повсякдення кожного професора, доцента, докторанта, магістранта, студента і центрується довкола міждисциплінарної проблематики. Це різнобічно підтверджують, з одного боку, ґрунтовні надбання у царині теорії, методології та емпірики розвитку сучасної гуманітаристики, з іншого – регулярний вихід у світ упродовж 18-ти років українського теоретико-методологічного соціогуманітарного журналу «Психологія і суспільство», який за рейтингом періодичних наукових видань України, що мають бібліометричні профілі, посідає 19 місце серед 503 таких видань.

Викладачі мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою практикою, систематично публікуючи свої наукові розробки у фахових виданнях України та за кордоном, беручи участь у наукових конференціях, круглих столах, дискусійних наукових майданчиках.

 Синергія навчання, науки та практики є характерною рисою життя факультету. Розвиваємо різноманітні моделі організації навчального процесу: навчання на основі дослідження під керівництвом (Research-led learning;);  навчання на основі дослідження під наставництвом (Research-tutored learning); навчання, орієнтоване на дослідження (Research-oriented learning); навчання, що базується на дослідженні (Research-based learning). Мотивуємо студентів до проведення досліджень та оприлюднення результатів у різних формах; започатковано формування власного дослідницького та творчого портфоліо для студентів факультету з першого курсу. З метою розвитку критичного мислення практикуємо співвикладання академічної дисципліни, зокрема викладачів з різними поглядами, участь у навчальному процесі гостьових лекторів, практиків. Передбачено наступність тематичної спрямованості студентської наукової роботи.

Науково-педагогічні працівники здійснюють свої дослідження у межах науково-дослідних тем: «Інформація, документ, комунікація у глобалізованому світі», «Психодидактичні технології освітніх взаємодій та їх розвивальний потенціал».

При кафедрах функціонує аспірантура зі спеціальностей: 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 032 – історія та археологія, 053 – психологія. Партнерами факультету є Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Державний університет телекомунікацій (м. Київ), Національний університет культури і мистецтв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Івано-франківський національний університет нафти і газу, Донецький національний університет ім. В. Стуса (м. Вінниця), Національний університет «Львівська політехніка» Національний університет «Полтавська політехніка» імені Ю. Кондратюка, Сумський державний університет Київський транспортний університет Національна металургійна академія України, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України  та інші освітньо-наукові установи.

Студентські ініціативи СГФ

Соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ – формат сучасної платформи взаємодії, інтерактивний діалоговий майданчик для наукового, професійного та особистісного самовдосконалення студентів.

Психологічна школа професійного розвитку «АКМЕ» є однією із форм колективної, групової та індивідуальної роботи із студентами 3 та 4 курсів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія» і створена як додаткова база для інтерактивного практичного навчання. Координують роботу Школи доцент кафедри освітології та педагогіки Оксана Коваль та доценти кафедри психології та соціальної роботи Марія Бригадир і Тетяна Надвинична.

Діяльність Школи спрямована на підвищення рівня наукових та практичних професійних знань, умінь і навичок студентів, формування у майбутніх фахівців наукового та професійного мислення, культури, професійно-моральних цінностей, розширення співробітництва кафедри психології та соціальної роботи із організаціями та закладами, які надають спектр соціальних і психологічних послуг для населення. Учасники Школи обмінюються досвідом із психологічною клінікою Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія).

Відколи на кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності відкрили спеціальність «Правова журналістика», студенти із захопленням долучилися до Медіашколи (координатор Тетяна Кульпа – студентка групи ПЖ 11). Такий формат навчання медіаграмотності є надзвичайно захоплюючим та сприяє розбудові ефективної системи медіаосвіти студентів заради забезпечення всебічної підготовки їх до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіаобізнаності і медіакомпетентності відповідно до фахових вимог.

Також при кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності активно функціонують наукові гуртки та проблемні групи: Українознавчі студії (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Леся Біловус); Культурологічні студії (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Надія Білик); Науковий семінар з документознавства (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Гомотюк); Студентський науковий гурток з інформаційної справи (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Шкіцька).

На факультеті також діє студентський науковий гурток «Фройд і Конт» (координатор доцент кафедри психології та соціальної роботи Віталій Біскуп), учасники якого беруть участь в наукових семінарах, диспутах, круглих столах, присвячених проблемам соціальної роботи, соціології.

Окрім цього на факультеті систематично проводиться суботній неформат «Без краваток», куди студентський парламент СГФ запрошує керівників структурних підрозділів університету, щоб краще дізнатися про можливості ЗУНУ. В неформальній обстановці учасники спілкуються про міжнародну академічну мобільність, фонди, стипендії, гранти, можливості участі у програмі Erasmus+, міжнародні стажування та конкурси, про навчання, дозвілля, самоврядування, реалізацію креативних освітніх та наукових проєктів.

Якщо у вас виникли питання стосовно:

 

вступу – телефонуйте за номерами: 0679269387 (Гомотюк Оксана Євгеніївна) , 0969795012 (Коваль Оксана Євгеніївна)
організації навчального процесу – телефонуйте за номерами: 0679269387 (Гомотюк Оксана Євгеніївна), 0969795012 (Коваль Оксана Євгеніївна)
поселення у гуртожиток – телефонуйте за номером: 0975045852 (Недошитко Ірина Романівна)
оформлення довідок, заяв – 0975959484 (Боринська Оксана Йосипівна)
співпраці з науковцями факультету – 0975274792 (Бригадир Марія Богданівна)
 

 

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

          

 

 

Наша адреса:

Бульвар Т. Шевченка, 9, корпус № 10, м. Тернопіль, 460009