Вадим Пошелюжний, випускник-магістр освітньої програми «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування» кафедри освітології і педагогіки

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри освітології і педагогіки на чолі із завідувачем кафедри, д.пед.н., професором Л.З. Ребухою. Під час навчання за ОП викладачі допомагають нам поєднувати отримані теоретичні знання з практико-орієнтованими дослідженнями, що допомагає нам вже підчас навчання набувати професійних умінь і навичок (soft skills).

Особливості цієї ОП полягають у підготовці нас як фахівців, здатних здійснювати інноваційну педагогічну діяльність, спрямовану на підвищення якості освітнього процесу підготовки кадрів з інформаційного забезпечення управління та електронного урядування, що вимагають глибоких фундаментальних знань, творчого підходу, володіння сучасними проектними та освітніми технологіями.

Для нас, магістрів, важливим є формування під час навчання у ЗУНУ професійних компетентностей, що в подальшому дозволить нам   розв’язувати складні завдання і різні професійні проблеми в освітній і виробничій галузях, що стосуються інформаційного забезпечення управління та електронного урядування.

Важливо, що кожен із нас має змогу доступно і зрозуміло отримати інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, критеріїв оцінювання знань в межах освітніх компонент, які представлено у навчальних програмах дисциплін. Я успішно навчаюся, тому що вмотивований до навчання, так як завжди поряд викладачі кафедри освітології і педагогіки, котрі навіть в умовах карантину активно працюють з усіма нами.Колос Анастасія, випускниця бакалаврської програми «Психологія»

Крім відмінного рівня освіти університет дав можливість максимально реалізовувати себе не тільки в області науки. Спорт, творчість, дозвілля – все це невід'ємна частина життя студентів кафедри психології та соціальної роботи. А ще різноманітні тренінги, майстер-класи, круглі столи та зустрічі з відомими психологами-практиками. Хочеться відзначити професійність викладачів кафедри психології та соціальної роботи, які ділилися власними знаннями і досвідом, постійно знайомили нас з новими книгами, залучали до нових проектів, намагалися зацікавити своїми предметами, давали нам поштовх до розвитку та самовдосконалення. Дякую адміністрації факультету, професорсько-викладацькому колективу кафедри за бажання розвиватися та вкладати в студентів частинку своєї душі.Виноградова Тетяна, випускниця бакалаврської програми «Психологія»

ЗУНУ – саме той заклад, де я змогла отримати багато знань та вмінь, безцінний досвід спілкування, розвинути свої здібності. Тут працюють кращі фахівці і знавці своєї справи, і вчиться безсумнівно найталановитіша молодь. За роки навчання стало зрозуміло, що наш заклад вищої освіти – це не просто сукупність співробітників, викладачів і студентів, це справжня сім'я. Тут ми зустріли людей, які долучились до формування нашого світогляду, які подарували не лише знання та практичні навички, але й відкрили в нас сакральну любов до своєї професії.Скрип Микола, випускниця бакалаврської програми «Психологія»

Психологія сьогодні є затребуваною, конкурентоспроможною спеціальністю, яка охоплює майже усі сфери життєдіяльності людини: освіту, економіку, право, політику, охорону здоров’я, промисловість, шоу-бізнес, суспільні відносини, особисту сферу буття людини. Професію психолога я опановував на кафедрі психології та соціальної роботи. Це були чотири роки неймовірних вражень! Дякую викладач кафедри психології та соціальної роботи за професійне викладання, чуйність та доброзичливість у ставленні до студентів.Глебенкова Наталія, випускниця бакалаврської програми «Психологія»

Щиро дякую викладачам кафедри за намагання зробити заняття максимально практично зорієнтованими. Грамотно поданий матеріал, вдалі приклади і проходження практики стали хорошим фундаментом для мого професійного розвитку як психолога. Навчаючись в університеті за своєю спеціальністю, я придбала не тільки безцінні знання, певні норми та навички, а й уміння розуміти, перш за все, себе. Адже коли ти можеш допомогти розібратися в чомусь собі – ти можеш допомогти й іншим. Завжди згадується активність кафедри і факультету. Велика кількість практичних і культурних заходів робить студентське життя по-справжньому яскравим і незабутнім. Дякую за можливість спілкуватися зі знаними практиками та брати участь у цікавих заходах.Демібцька Вікторія, випускниця магістерської програми «Психологія»

Студентство – це найбільш яскравий  етап в житті кожної людини. Саме в цей період відбувається становлення особистості, формування світогляду, власної думки, а також безліч інших метаморфоз, які в подальшому визначають характер і долю особи. Найголовнішим чинником, який впливає на ці процеси, є середовище, в якому формується індивід, тобто кафедра університету. Із приємністю згадую своє навчання на кафедрі психології та соціальної роботи: насичена навчальна програма, цікаві та неординарні підходи до подання навчального матеріалу, різноманітні тренінги, турніри та конференції, участь у олімпіадах та конкурсах.Олена Гадевич, випускниця ОС «бакалавр» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 2017 року

Шановні викладачі кафедри «Документознавства та інформаційної діяльності»! Щиро вдячна Вам за Вашу працю і ті знання, які я отримала під час навчання. Саме завдяки Вам я змогла отримати першу роботу за спеціальністю. Майже всі студенти і я не виключення, запитують - «Навіщо нам все це потрібно»? Проте, коли ти починаєш зустрічатися з реальними задачами на роботі, ти розумієш, що знання з будь-якої дисципліни, які вивчаються протягом навчання і не важливо ця дисципліна профільна або ж ні, можуть стати в нагоді, навіть якщо ти працюєш звичайним діловодом. Кафедра ДіДу надає достатній комплекс знань для того, щоб стати гарним працівником. А чи використаєте Ви ці знання залежить від Вас самих! І наостанок, декілька порад, рекомендацій і навіть прохань: перш за все ретельно вчіть англійську мову, так як для отримання гарної посади - це обов‘язковий атрибут, завжди цікавтесь чимось новим, подорожуйте, адже всім відомо, що саме подорожі відкривають нам нові горизонти світосприйняття, поглиблюйте свої знання самостійно, щоб бути висококваліфікованим спеціалістом. Бажаю вам успіхів у навчанні, а кафедрі - розвитку і талановитих студентів.Тетяна Лебідь, випускниця кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності

Навчаючись у Тернопільському національному економічному університеті на спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», я отримала  багато знань та навиків, які сьогодні використовую у роботі лектора-екскурсовода Бережанського краєзнавчого музею.

Дуже подобалася простота у відносинах з викладачами та керівництвом кафедри. Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань.

Значним плюсом у навчанні на кафедрі є те що тут працюють кваліфіковані викладачі, які надають студентам  широкий спектр знань, впродовж навчання.

Особливо хочу подякувати завідувачці кафедри Гомотюк Оксані Євгенівні, за її розуміння, особливий підхід до кожного студента та допомогу під час навчання, а також своєму науковому керівнику Білик Надії Іванівні за підтримку та допомогу під час навчання.

Навики і знання, які я здобула у своїй Альма-матер щоденно використовую у своїй роботі, здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню за обраною спеціальністю. Роки проведенні у стінах ТНЕУ я вважаю одними з найкращих років життя.