Відомості про працевлаштування випускників СГФ

ВІДОМОСТІ за 2021-2022 рр.

Освітня програма «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія першого бакалаврського рівня вищої освіти

Освітня програма «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія другого магістерського рівня вищої освіти

Освітня програма «Соціальна робота» за спеціальністю 231 Соціальна робота першого бакалаврського рівня вищої освіти

Освітня програма «Соціальна робота» за спеціальністю 231 Соціальна робота першого другого магістерського рівня вищої освіти

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Освітології і педагогіки » за спеціальністю “Управління закладами освіти”

Освітньо програма «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»


ВІДОМОСТІ за 2019-2020 рр.

Відомості про працевлаштування випускників СГФ за 2019-2020 рр.