Панок Віталій Григорович, директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Вважаю, що освітня програмам «Психологія» спрямована на поглиблення теоретичної загальнонаукової та фахової підготовки, підвищення рівня професійної майстерності випускника, набуття ним практичних навичок, розвиток науково-дослідницьких умінь для здійснення самостійних наукових досліджень. Було укладено угоду про співпрацю між очолюваним мною Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН та Тернопільський національний економічний університет. Предметом цієї Угоди є співпраця з питань проведення просвітницької та профорієнтаційної роботи, запровадження ефективних форм і методів роботи зі студентською молоддю та аспірантами для забезпечення спільної діяльності з питань соціальної адаптації майбутніх фахівців-психологів до трудової діяльності відповідно до сучасного ринку праці; закріплення на практиці теоретичних знань та умінь, здобутих в процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти та їхнього потенційного працевлаштування. Я неодноразово особисто відвідував заходи, які були ініційовані кафедрою психології та соціальної роботи, брав участь у засіданнях кафедри, науково-практичних конференціях, відкритті на базі юридичного факультету ТНЕУ кабінету практичної психології. З нагоди відзначення 20-річчя юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету був учасником методологічного семінару на тему  «Теорія як об’єкт філософського методологування» організованого кафедрою психології та соціальної роботи спільно з НДІ методології та освітології.Варнавських Катерина Миколаївна, провідний спеціаліст відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості, заступник голови Центру «ПсихологіЯ», психолог, психодіагност, кандидат психологічних наук, член Української спілки психотерапевтів

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців в психологічній сфері є доволі актуальним викликом для буремного сьогодення. Адже психолог має володіти усіма тонкощами професійної комунікації, уміти спрямовувати особистість на досягнення особисто поставлених нею завдань, надавати кваліфіковану психологічну підтримку у різних сферах життя. Зазначу, що окреслені вимоги повно втілюються у підготовці студентів спеціальності Психологія, яку здійснює професорсько-викладацький склад кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету. Важливо зазначити, що студенти орієнтовані як на використання набутих теоретичних знань у повсякденних комунікаціях, так і їх застосуванні на практиці.Коротюк Зоряна Михайлівна, завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО

Викладачі кафедри психології та соціальної роботи проводять активну наукову, викладацьку та виховну роботу. Підготовка фахівців зі спеціальності Психологія відповідає усім сучасним вимогам, поєднує як високу теоретичну, так й практичну підготовку. Студенти активно долучаються до проходження практичних занять, неодноразова відбувався обмін досвідом між нашими двома закладами. Важливим напрацюванням спільної співпраці є узгодження потреб ринку праці та напрямками підготовки у закладі вищої освіти майбутніх фахівців. Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області

Висловлюємо вдячність за якісну підготовку та навчання Ганни Філіпчук –  в минулому студентки Тернопільського національного економічного  університету, а тепер провідного спеціаліста загального відділу апарату Ратнівської райдержадміністрації.

Ганна Філіпчук уміло застосувала, набуті під час навчання,  знання на практиці, зарекомендувала себе  старанним, дисциплінованим працівником, яка з високою відповідальністю відноситься до виконання своїх посадових обов’язків. Завдяки комунікабельності, безконфліктності, працелюбності адаптувалась в колективі та завоювала повагу серед колег.

Ваша увага до студентів та система організації навчання сприяють підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні професійно працювати та отримувати необхідний досвід роботи.

 

Керівник апарату 

Світлана ЮЗЕПЧУК

 Тернопільська міська централізована бібліотечна система

Повідомляємо, що випускники спеціальності 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» працюють у бібліотеках КУ «Тернопільська міська ЦБС» м. Тернополя.

Можемо відзначити, що випускники розуміють особливості організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю у бібліотеці, уміють використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у своїй професійній діяльності. Активно долучаються та ініціюють розробку інноваційних проєктів. Окрім цього, вирізняються творчістю, умінням працювати в команді, гнучкі та мобільні.

З огляду на вищезазначене, сподіваємося на подальшу співпрацю із ТНЕУ.
Бережанський краєзнавчий музей

Порохняк Вікторія Романівна працює на посаді лектора-екскурсовода музею з 2016 року. Успішно завершила навчання у Тернопільському національному економічному університеті, де здобула освітній ступінь магістра.

З великою відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних обов'язків.
Тернопільський районний будинок культури

Повідомляємо, що випускниця спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності" Гонзул Зоряна Любомирівна працює у Тернопільському районному будинку культури на посаді провідного методиста з 2017 року.

Протягом трудової діяльності зарекомендувала себе здібним керівником та організатором.
Тернопільська обласна бібліoтека для молоді

Тернопільська обласна бібліoтека для молоді висловлює глибоку подяку колективу кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності за фундаментальну підготовку і навчання випускників, а сьогодні працівників нашої бібліотеки, які обіймають різні посади. Високий рівень професіоналізму, оперативність компетентність, комунікабельність вихованість, добросовісність і цілеспрямованість, глибокі знання фахових предметів, вміння застосовувати у своїй безпосередній діяльності виявили випускники ТНЕУ.