Закарпатський навчально-науковий інститут

Грабар Едіта Василівна

Посада: директор Закарпатського навчально-наукового інституту ЗУНУ
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Кабінет: 103

Телефон: (03133) 2-10-37, +380505938513
E-mail: svnkc@wunu.edu.ua

Закарпатський навчально-науковий інститут

Свалявська філія ЗУНУ - структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету, який  проводить освітню діяльність у сфері  здобуття особами  вищої освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Метою діяльності філії є задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

 

Напрями діяльності філії:

-      Проведення організаційної та індивідуальної роботи із студентами філії, спрямованої на їх активну участь в освітньому процесі, на розвиток професійної культури, дотримання етичних норм, забезпечення атмосфери вимогливості , доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами і студентами філії;

-      Встановлення освітніх,творчих зв’язків з іншими закладами освіти, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності;

-      Організація заходів щодо профорієнтації та залучення осіб на навчання за освітніми програмами філії;

-      Підготовка ліцензійних справ на впровадження освітньої діяльності за відповідною спеціальністю та підготовка справ з акредитації освітніх програм;

-      Висвітлення результатів діяльності філії на інформаційних стендах, у соціальних мережах і в засобах масової інформації;

-      Здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених Університетом;

-      Вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців та використання його в освітньому процесі філії;

-      Участь у виконанні міжнародних освітніх проектів, програм;

 

Основні завдання філії:

 

-     Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

-      Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

-     Інтенсифікація процесу навчання, впровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій;

-     Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

-     Інтеграція освітнього процесу та майбутньої професійної діяльності студентів, визначення баз проходження навчальних та виробничих практик студентів;

-     Здійснення профорієнтаційної роботи, вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці відповідного регіону та сприяння працевлаштуванню випускників;

-     Інші завдання , що пов’язані із основними напрямками діяльності Університету.

 

У Свалявській філії ЗУНУ надаються освітні послуги з підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Фінанси» за  спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та « Облік та оподаткування».

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно

вступу та навчання у філії, телефонуйте (03133) 2-10-37 директор філії Стегура Клара Олександрівна
організації навчального процесу - (03133) 2-10-37 Ладані Наталія Іванівна


Долучайтеся до нас у соціальних мережах

         


Наші контакти:

Закарпатська область, Мукачівський район,

місто Свалява, вул. Верховинська, 89 Каб. 103

моб. тел.(+38) 0505812689

E-mail: svnkc@wunu.edu.ua 


Заступники директора ЗННІ

Байрак Микола Володимирович

 Посада: заступник директора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Кабінет: 103

Телефон: (03133) 2-10-37, +380503616169
E-mail: svnkc@wunu.edu.ua


Мазаник Ілля Ілліч

 Посада: заступник директора з соціально-економічного розвитку

Контакти:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Кабінет: 103

Телефон: (03133) 2-10-37? +380506608761
E-mail: svnkc@wunu.edu.ua


Спеціалісти ЗННІ

Годованець Інна Семенівна

Посада: провідний спеціаліст 

Контакти:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Кабінет: 103

Телефон: (03133) 2-10-37
E-mail: svnkc@wunu.edu.ua


Бобильова Марія Іванівни

 Посада: спеціаліст І категорії

Контакти:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Кабінет: 103

Телефон: (03133) 2-10-37
E-mail: svnkc@wunu.edu.ua


Батрин Мирослав Васильовича

 Посада: інженер І категорії

Контакти:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Кабінет: 103

Телефон: (03133) 2-10-37
E-mail: svnkc@wunu.edu.ua