Директор Самбірської філії ЗУНУ

Шевчук Руслан Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон: (03236) 3-30-97
E-mail: rsh@wunu.edu.ua
Адреса: вул. С. Крушельницької, 8, м. Самбір

Народився у 1981 році в с. Конопківка Теребовлянського району Тернопільської області. У 1998 році закінчив Микулинецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2003 році закінчив магістратуру Тернопільської академії народного господарства (нині ЗУНУ) за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

 

Стаж роботи в ЗУНУ – з 2001 року на посадах техніка, інженера, асистента, викладача, доцента, заступника декана, декана факультету, директора філії.

 

У 2008 році успішно захистив дисертаційну роботу за напрямом 05.13.05 - комп’ютерні системи та компоненти на тему: «Багатоканальні комп’ютерні засоби перетворення форматів та криптографічного захисту стиснених мовних сигналів». 

 

З 2009 року - заступник декана факультету комп’ютерних інформаційних технологій по науковій роботі, член Ради молодих вчених, адміністратор програми Microsoft DreamSpark Premium. У листопаді 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних наук. В лютому 2011 року призначений виконуючим обов’язки декана Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення. З 2014 року - директор Самбірської філії ЗУНУ. Член Вченої ради факультету комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ та Вченої Ради ЗУНУ. 

 

Ініціатор проведення та голова організаційного комітету щорічної Міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології" (ACIT).

Співзасновник та керівник благодійної організації «Асоціація фахівців комп’ютерних інформаційних технологій». 

Є автором понад 100 наукових та методичних праць.

Коло наукових інтересів: інформаційна безпека, криптографія, кібер-фізичні системи, персональні мобільні помічники.Самбірська філія ТНЕУ

Історична довідка. Самбірська філія ЗУНУ утворена шляхом перейменування структурного підрозділу університету Самбірської філії ТНЕУ, раніше - Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення (наказ по ТНЕУ № 433 від 01.10.2014 р. "Про перейменування віддалених структурних підрозділів"). Самбірський факультет прикладного програмного забезпечення був створений у відповідності до Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 5 вересня 1996 року, враховуючи клопотання керівництва Тернопільської академії народного господарства, Самбірського технікуму інформатики та обчислювальної техніки і підтриманого Львівською обласною державною адміністрацією на основі наказу Міністерства освіти України № 177 від 15 травня 1998 року і наказу по Тернопільській академії народного господарства № 163 від 24 червня 1998 року. Створенню факультету сприяла тісна співпраця навчального комплексу ''Комп’ютерні технології'', до складу якого входили інститут комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільської академії народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет, ТНЕУ) і Самбірський технікум інформатики і обчислювальної техніки (нині Самбірський технікум економіки та інформатики, СТЕТІ).

 

Самбірська філія ЗУНУ заснована з метою підготовки спеціалістів у сфері розробки та застосування комп'ютерних технологій у різних предметних областях для західного регіону України. 


Основним стратегічним завданням філії є підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на сучасному високотехнологічному ринку праці.


Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення.  Для здійснення діяльності філія використовує матеріально-технічну базу Самбірського технікуму економіки та інформатики, що дозволяє організувати на належному рівні професійну підготовку фахівців на основі використання сучасних інформаційних та педагогічних технологій і забезпечити реалізацію галузевих стандартів вищої ІТ-освіти.


Для забезпечення належного рівня підготовки у Самбірській філії обладнано дві комп’ютерні лабораторії, що об’єднані в локальну мережу та мають доступ до мережі Internet. Також студенти філії мають можливість працювати у комп’ютерних класах навчально-обчислювального центру технікуму. Гнучкий графік роботи центру дозволяє студентам опановувати навчальні дисципліни не лише під час заліково-екзаменаційних сесій, але і в міжсесійний період.

Під час заліково-екзаменаційних сесій усім студентам при потребі надається гуртожиток. Також до послуг студентів філії спеціалізована бібліотека, їдальня та затишне кафе.


З травня 2011 року філія бере участь в академічній програмі Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA) спілки розробників Microsoft. Участь у цій програмі дає можливість безкоштовно встановлювати ліцензійне програмне забезпечення корпорації Microsoft на всі комп’ютери, що закріплені за філією, а також на домашні комп’ютери студентів. Розвивається співпраця з компанією Base Group Labs, що стала партнером ЗУНУ і безкоштовно надає програмну платформу Deductor для глибокого аналізу та консолідації даних, моделювання та візуалізації результатів моделювання.

 

Біля витоків становлення Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення стояли відомі вчені, науковці, практики: д.е.н., професор О.А. Устенко, к.е.н., професор Г.П. Журавель, д.т.н., професор А.О. Саченко, к.т.н., доцент А.Ф. Карачка, к.е.н., доцент Г.П. Гладій, В.Я. Кузьменко, В.В. Припін, М.І. Кот. 

 

Першим деканом факультету був призначений доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільської академії народного господарства (нині ТНЕУ), к.т.н. Карачка Андрій Федорович, а його заступником - завідувач відділенням «Програмуванням для ЕОТ і автоматизованих систем» Самбірського технікуму інформатики і обчислювальної техніки Припін Володимир Володимирович.

 

Першими студентами новоствореного факультету стало 35 випускників Самбірського технікуму інформатики і обчислювальної техніки, які продовжили навчання в академії за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» зі спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика». 29 вересня 1998 року відбулось урочисте вручення студентських квитків, під час якого студентів привітали заступник декана факультету В.В. Припін, директор технікуму В.Я. Кузьменко, міський голова м. Самбора М.І. Кіт, декан факультету А.Ф. Карачка, доцент кафедри управління трудовими ресурсами і РПС ТАНГ В.Я. Брич, керуючий Самбірською філією ЗУКБ Ю.Й. Дубас, студентки Тетяна Спірідонова і Ольга Олексюк. В цей пам’ятний для факультету день к.е.н., доцент В.Я. Брич (нині д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ТНЕУ) прочитав студентам факультету першу лекцію.

Перший випуск фахівців з економічної кібернетики відбувся у 2002 році. 35 студентів отримали дипломи з відзнакою. З 2005 року – перші студенти напряму «Програмна інженерія».


У вересні 2007 року на факультеті створено філії кафедр комп’ютерних наук та економічної кібернетики та призначено д.т.н., професора М.П. Дивака завідувачем філій кафедри комп’ютерних наук, а к.е.н., доцента Г.М. Гладія  завідувачем кафедри економічної кібернетики. 

 

За час керівництва факультетом А.Ф. Карачки (1998 – 2008 рр.) було ліцензовано напрями підготовки "Економічна кібернетика" та "Програмна інженерія", сформована структура навчального підрозділу, обладнано 2 комп’ютерні лабораторії спеціалізованими меблями та сучасними персональними комп’ютерами, розпочато формування при бібліотеці технікуму книжкового фонду факультету, створено філії кафедри комп’ютерних наук  і кафедри економічної кібернетики та інформатики ТНЕУ.


17 листопада 2008 року деканом факультету призначено к.т.н., доцента кафедри інтелектуальних обчислювальних систем та управління ТНЕУ Адаміва Олега Петровича.


Історія факультету як окремого структурного підрозділу ТНЕУ розпочинається з 2009 року.


20 лютого 2009 року Самбірський факультет прикладного програмного забезпечення урочисто відсвяткував 10-річчя свого існування. З першим ювілеєм факультет привітали директор технікуму В.Я. Кузьменко, заступник декана В.В. Припін, методист факультету М.В. Партика, випускники факультету Р.В. Петрущак (керівник Самбірської філії Приватбанку), І. І. Дум’як (ПП), Кардаш Василь Федорович (начальник ДПІ у Старосамбірському районі). Під час урочистостей декан факультету О.П. Адамів представив всім присутнім історію розвитку факультету, його сьогодення та майбутні перспективи, подякував колективу технікуму за  плідну співпрацю, вручивши В.Я. Кузьменку спеціальне видання ТНЕУ, де окремою сторінкою виокремлено результати співпраці університету та технікуму.

10 липня 2010 року відбулось урочисте вручення дипломів випускникам 2010 року Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення, серед яких було перших 8 фахівців найвищої кваліфікації з програмної інженерії. Привітали випускників проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ Г.П. Журавель, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ М.П. Дивак, декан факультету прикладного програмного забезпечення О.П. Адамів.

 

У серпні 2010 року на факультеті створено філії кафедр комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, економічної кібернетики та інформатики і призначено д.т.н., професора Дивака М.П. завідувачем філій кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доцента Березького О.М. завідувачем філій кафедри комп’ютерної інженерії, д.е.н., професора Ляшенко О.М. завідувачем кафедри економічної кібернетики та інформатики.

 

За час керівництва факультетом О.П. Адаміва (2008-2011 рр.) проведено акредитацію за напрямами підготовки «Програмна інженерія» та «Економічна кібернетика», розроблено концепцію розвитку факультету, відбувся перший випуск магістрів з програмної інженерії, створено філії кафедри комп'ютерних наук і кафедри економічної кібернетики ТНЕУ.


9 лютого 2011 року виконуючим обов’язки декана Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення призначено доцента кафедри комп’ютерних наук ТНЕУ, к.т.н. Р.П. Шевчука. 


1 вересня 2011 року за сприяння ректора ТНЕУ д.е.н., професора С.І. Юрія в структурі Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення створено навчальну комп’ютерну лабораторію, оснащену сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами.

 

У 2012 року вперше відбувся випуск магістрів з напряму економічна кібернетика.


Серед випускників Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення – відомі державні службовці, економісти, працівники освіти, підприємці. Випускниками факультету в різні часи були Сліпецька Леся, Маланяк Олег, Денькович Іван, Дум’як Ігор, Колісник Ігор, Барна Роман, Лилак Олег, Юзефович Ігор, Петрущак Андрій, Гарасим’як Ірина та ін. Це далеко не всі випускники, які заслуговують бути у вищенаведеному списку.


Значний внесок у становлення філії як передового навчального осередку своєю плідною та самовідданою працею роблять відомі вчені та співробітники університету, професори: Г.П. Журавель, М.П. Дивак, Л.М. Буяк, А.В. Пукас.

 

Основним стратегічним завданням філії є підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на сучасному високотехнологічному ринку праці.

 

Спеціальності та особливості навчання.  На філії здійснюється ступенева підготовка фахівців на заочній формі навчання ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями "Економічна кібернетика", "Інженерія програмного забезпечення" і «Інформаційні системи та технології». Найбільш здібні до наукової роботи студенти продовжують навчання за магістерською програмою.

До викладання на філії залучено висококваліфікованих фахівців (доцентів та професорів) відповідних профільних і випускових кафедр Західноукраїнського національного університету.

Для спеціальності "Економічна кібернетика" випусковою є кафедра економічної кібернетики та інформатики, а для спеціальностей "Інженерія програмного забезпечення" та «Інформаційні системи та технології» - кафедра комп'ютерних наук ЗУНУ.

 

Для забезпечення якісної підготовки фахівців налагоджена система вдосконалення навчальних планів відповідно до тенденцій розвитку інформаційних технологій та темпів впровадження цих технологій у суспільстві.

 

Навчальний процес здійснюється відповідно до світових та європейських вимог, у тому числі Болонський процес, що передбачає вільний обмін студентами між різними вищими навчальними закладами Європи.


На філії активно впроваджуються нові інформаційні технології в навчальний процес, а саме: дистанційне навчання та тестування студентів із використанням глобальної мережі Інтернет та розподілених локальних обчислювальних мереж; мультимедійні засоби відображення інформації; автоматизовані навчальні курси.

З 2005 року проводяться щорічні регіональні олімпіади з економіки, інформатики та обчислювальної техніки, учасники яких рекомендуються до зарахування на навчання в ЗУНУ за спеціальностями філії на третій (другий) курс навчання.

 

Контакти:

Адреса: вул. С. Крушельницької, 8, м. Самбір, 

Тел: (03236) 3-30-97
Е-mаіl: sambir[at]wunu.edu.ua 

http://sambir.wunu.edu.ua/