Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

 Росоляк Оксана Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail: o.rosoliak@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права утворена внаслідок перейменування з кафедри правового регулювання економіки і правознавства (наказ № 441 від 25.08. 2015 р.).

Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у галузі конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, підприємницького права, вкрай необхідних Україні, враховуючи європейський вектор її розвитку.

Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності в науковій і практичній сферах.

Головними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково - дослідна робота, організаційно - методична робота, робота з виховання студентів, громадська робота.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, плани семінарських занять, теми курсових, магістерських робіт, плани стажування працівників кафедри. З дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені курси лекцій та навчально - методичні матеріали.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців - правознавців.

Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання дисциплін та забезпечення їх навчально - методичними матеріалами.

Науково - досліднаробота кафедри проводиться у сфері правового регулювання конституційних, адміністративних, фінансових, господарських та підприєницьких відносин, а також інших актуальних питань публічного та приватного права.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.

Кафедра співпрацює з провідними вишами та науковими закладами України, підтримує плідні стосунки із Українською правничою фундацією та українськими правничими студіями, Асоціацією правників України. Надійними партнерами є  колективи КНУ імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія». А також активно розвиває міжнародні відносини в рамках двосторонніх, багатосторонніх угод та довгострокових міжнародних проектів.

Контакти:

м. Тернопіль

вул. Микулинецька, 46а

Кабінет: 314

Телефон: (0352)25–16–33, 15–208

Сайт кафедри: http://kafp.tneu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Вербіцька Мар'яна Василівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: m.verbitska@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

 


Галай Андрій Олександрович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти: 
Е-mail: andrii.galai@gmail.com 
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Ментух Наталія Фелікіссімівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: n.mentukh@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Терещук Галина Андріївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: 
Контакти:
E-mail: terewyk333@gmail.com
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Цимбалістий Тарас Олегович

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: t.tsymbalistyi@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Чудик Наталія Олегівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: n.chudyk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Шевчук Оксана Романівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: o.shevchuk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
Паславська Ольга Іванівна

Посада: лаборант

Контакти:
Е-mail: 
Телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314