Центр міжнародної безпеки та співробітництва

Вівчар Оксана Іванівна

Посада: керівник ЦМБС, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: академік Академії економічних наук України, академік Української технологічної академії

Контакти:
Адреса: 46400, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46a
Кабінет: 406а
Телефон: (0352)25-47-50*15-242
Е-mail: o.vivchar@wunu.edu.ua

Центр міжнародної безпеки та співробітництва

 

Центр міжнародної безпеки та співробітництва (Центр МБС) є структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету, який створено 27 серпня 2018 року з метою здійснення науково-дослідної та інформаційно-аналітичної діяльності.

Метою функціонування Центру МБС є організація наукової, інформаційно-пошукової, аналітичної та освітньої діяльності викладачів, студентів, аспірантів Університету у сфері міжнародної безпеки та співробітництва.

Діяльність Центру МБС передбачає співпрацю з українськими та закордонними науковими установами, дослідницькими та експертними центрами, освітніми та навчальними закладами, що займаються вивченням та дослідженням аналізу проблем міжнародної безпеки та багатостороннього співробітництва у сфері міжнародної безпеки.

Основні напрями діяльності Центру МБС:

– проведення дослідницької, аналітичної, організаційної, інформаційної та просвітницької роботи з метою напрацювання пріоритетів політики безпеки та євроатлантичної співпраці;

– виконання наукових та науково-технічних проектів для органів державної влади та місцевого самоврядування з проблем національної безпеки, євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО;

– вивчення іноземного досвіду протидії різноплановим загрозам у сфері безпеки;

– запровадження нових інструментів неформального навчання, включаючи організацію навчальних курсів, дебатів, ділових ігор, тренінгів тощо, а також реалізацію відповідних форм навчання для студентів, науково-педагогічного персоналу Університету, іншим зацікавленими особам з метою здобуття навичок критичного мислення та оцінки ситуації, вміння протистояти інформаційному впливу тощо;

– проведення соціологічних досліджень, моніторинг громадської думки населення з питань політики безпеки та ставлення громадян до цих питань, включаючи проблематику європейської та євроатлантичної інтеграції України;

– підтримка діяльності дискусійного клубу як комунікаційного майданчика, учасниками якого є школярі, студенти, аспіранти, молоді науковці, викладачі, зацікавленні у обговорені нагальних політично-соціальних проблем та проблем міжнародної та регіональної безпеки;

– організація факультативних курсів: «Євроатлантична інтеграція України» та інших в освітніх та інших закладах міста Тернополя та регіону;

– здійснення співробітництва та партнерства з Центром інформації та документації НАТО в Україні, структурними підрозділами НАТО, з освітніми та науковими установами держав-членів НАТО, дипломатичними представництвами держав-членів НАТО в Україні та іншими, у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених Університетом.Наші контакти

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА

46400, м. Тернопіль,

вул. Микулинецька, 46a (№ 7, ауд. 406-а)

Юридичний факультет ЗУНУ

e-mail: center_isc@ukr.net

Тел.: +380978307717

 

INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION CENTER

46400, Ternopil,

Mykulynetska Street, 46a (№ 7, аud. 406-а)

Faculty of Law WUNU

e-mail: center_isc@ukr.net

Теl.: +380978307717

Співробітники центру міжнародної безпеки та співробітництва

Чудик Наталія Олегівна

Посада: консультант з інформаційно-аналітичних та правових питань ЦМБС, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, заступник декана юридичного факультету
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 406а
Телефон: (0352)25–16–33*5–208
Е-mail: n.chudyk@wunu.edu.ua

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Посада: консультант науково-інноваційної діяльності ЦМБС, завідувач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 406а
Телефон: (0352)25-29-45, 15-224
Е-mail: lkrutnyk@wunu.edu.ua 

Дракохруст Тетяна Вікторівна

Посада: консультант з питань міжнародного співробітництва, професор кафедри міжнародного права та міграційної політики
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 406а
Телефон: 8(097)7205886
Е-mail: t.drakokhrust@wunu.edu.ua