В.о завідувача кафедри кримінального права та процесу і правоохоронної діяльності

Рогатинська Ніна Зіновіївна

Науковий ступінь:
 доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: n.rohatynska@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кафедра кримінального права та процесу і правоохоронної діяльності

  

Початок історії кафедри кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності сягає 1998 р., коли у процесі створення юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства з’явилась кафедра кримінального права і процесу (завідувач - д. ю. н., проф. В. К. Грищук). У подальшому, в 2000 р., на базі даної кафедри виникли три інших: кафедра правосуддя та прокурорського нагляду (завідувачі - к.ю.н., проф. П. В. Шумський, к.ю.н., доц. В. О. Сич), кафедра кримінального права (завідувач - д.ю.н., проф. В. К. Грищук), а також кафедра кримінального процесу і криміналістики (завідувач - к.ю.н., доц. С. М. Благодир). В 2003 р. у результаті злиття даних кафедр з’являється кафедра кримінального права і процесу та криміналістики (завідувачі - к.ю.н., доц. С.М. Благодир, В. В. Слободянюк, доц. М. О. Головецький). У 2009 р. кафедра реорганізована шляхом злиття із кафедрою конституційного, адміністративного і міжнародного права у кафедру публічного права (завідувачі - к.ю.н., доц. М. О. Головецький, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська). Останнім етапом реорганізації кафедри стало її перейменування в червні  2020 р. у кафедру кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності. Завідувачем кафедри призначено д.е.н., професора Олександру Богданівну Васильчишин, яка обіймає посаду й по сьогодні. Колектив кафедри становить із 29 науково-педагогічних працівників, з них: 3 професори, 20 доцентів, 6 викладачів, а також представники учбово-допоміжного персоналу - ст. лаборант кафедри Світлана Олександрівна Тимочко та лаборант Єва Денисівна Решетило.

http://kpp.wunu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Христинченко Надія Петрівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: nkhrist@ukr.net
Телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Вівчар Оксана Іванівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор, академік Академії економічних наук України

Контакти:
Е-mail: o.vivchar@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Банах Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е--mal: s.v.banakh@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-201, 15-227
Кабінет: 407


Олійничук Роман Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: r.oliinychuk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кравчук Мар'яна Юріївна

Посада: доцент, голова циклової комісії юридичних та суспільно-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: m.yu.kravchuk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Мазепа Світлана Олегівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
Вчене звання: 


Контакти:
Е-mail: s.mazepa@wunu.edu.ua
Телефон: 23-53-25, 15-231
Кабінет: 408Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail:  i.zaitseva-kalaur@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Москалюк Надія Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: moscaluc_nadiya@ukr.net
n.moskaliuk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-203
Кабінет: 304


Білоус Ірина Ігорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти: 
Е-mail: 1982bilous@gmail.com
i.i.bilous@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Ніпіаліді Ольга Юріївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: nipialidi@ukr.net
o.nipialidi@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Колесніков Андрій Павлович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail:  a.kolesnikov@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Олійничук Олександра Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: o.oliinychuk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Фаріон Антоніна Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:  a.farion@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 Баранецька Ольга Вікторівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.baranetska@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Карапетян Ольга Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: o.karapetian@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304 
 
Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: (0352) 47-50-50 * 12313
Кабінет: 2413    
E-mail: l.budnyk@wunu.edu.ua
 
 
 Ронська Ольга Григорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене  звання:

Контакти:
E-mail: rov2701@ukr.net
o.ronska@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Сліпченко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Е-mail:  svitan2@gmail.com
t.slipchenko@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Муравська Юлія Євгенівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: yu.yakubivska@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Метельський Ігор Дмитрович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання
 
Контакти:
Е-mail: mdigor@ukr.net
i.metelsky@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Пілюков Юрій Олександрович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: yuriy_pilyukov@ukr.net
yu.pilyukov@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Декайло Петро Володимирович

 Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: dekailopv@gmail.com
p.dekaylo@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Юркевич Ірина Ігорівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: Yrkevich_I@ukr.net
i.yurkevich@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Мельник Роман Михайлович

Посада:  викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: melnykrm1@gmail.com
r.melnyk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Мельник Іван Микитович

Посада:  викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: i.m.melnyk@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кустмарцев Володимир Ігорович

Посада: завідувач навчального експертно-криміналістичного центру

Контакти:
Адреса: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль
Е-mail: v.kustmartsev@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 111  


Тимочко Світлана Олександрівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: s.tymochko@wunu.edu.ua
Телефон: 23-53-25; 15-227
Кабінет: 407  


Решетило Єва Денисівна

 Посада: старший лаборант 


Контакти:
E-mail: yeva.reshetylo@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304