Центр стратегічної аналітики та міжнародних студій

Грубінко Андрій Васильович

Посада: керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: 46400 м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46а 
Кабінет: 302
Телефон: 
E-mail: a.hrubinko@wunu.edu.ua


Центр стратегічної аналітики та міжнародних студій

(ЦСАМС) – структурний підрозділ Університету, що здійснює навчально-просвітницьку, науково-дослідну та інформаційно-аналітичну діяльність. ЦСАМС створений відповідно до наказу ректора ТНЕУ № 946 від 26 грудня 2018 року.

 

Метою діяльності Центру є дослідження проблем формування стратегії політичного, правового та соціально-економічного розвитку України в контексті реалізації її зовнішньої політики, позиціонування в міжнародному середовищі на регіональному (європейському) та світовому рівнях, аналіз визначальних тенденцій функціонування системи міжнародних відносин.

 

Центр відповідно до мети реалізує основні завдання:

-         проведення дослідницької роботи з метою розробки та оприлюднення матеріалів щодо стратегії розвитку України в умовах сучасних трансформацій та викликів системи міжнародних відносин;

-         моніторинг, аналіз і прогнозування процесів державно-правового та соціально-економічного розвитку України, її залучення до міжнародного співробітництва на регіональному та глобальному рівнях, а також сучасних тенденцій розвитку системи міжнародних відносин;

-         провадження інноваційної діяльності, залучення студентів до науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи, сприяння підготовці аспірантів; 

-         інші завдання, пов’язані з основними напрямами діяльності юридичного факультету та Університету.

 

Напрями діяльності Центру:

- налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, науковими центрами, установами, підприємствами, неурядовими організаціями з питань формування стратегії політико-правового та соціально-економічного розвитку України, її зовнішньої політики в контексті новітніх странсформацій системи міжнародних відносин;

- організація і проведення навчально-просвітницьких заходів серед учнівської та студентської молоді, громадськості, зокрема, лекцій, дебатів, ділових ігор, тренінгів, тематичних екскурсій тощо, з метою отримання поглиблених знань та навичок критичного аналізу актуальних проблем внутрішнього розвитку України, стану її міжнародного середовища, тенденцій життя світового співтовариства, формування стратегії взаємодії нашої держави з іншими суб’єктами міжнародних відносин;

- організація і проведення наукових заходів, таких як конференції, круглі столи, семінари з питань стратегічного розвитку України в контексті новітніх трансформацій системи міжнародних відносин та викликів міжнародній безпеці;

- розробка методичних, аналітичних та інформаційних матеріалів, проектів нормативно-правових актів із вказаної тематики;

- підготовка проектних заявок на участь у грантових програмах, у тому числі від Європейського Союзу і НАТО, дипломатичних представництв та представництв неурядових організацій інших держав в Україні;

- співробітництво з представництвами міжнародних організацій, дипломатичними представництвами, освітніми та науковими центрами інших держав у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених Університетом;

- висвітлення в засобах масової інформації результатів діяльності Центру.

Центр може проводити іншу, передбачену статутом Університету та не заборонену законодавством України діяльність, пов’язану із основними напрямками діяльності Університету.

 Наші контакти:

Адреса46400 м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46а (каб. 302)

E-mail: csais.tneu@gmail.com

Фейсбук-сторінка: http://facebook.com/center.tneu/

Співробітники Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій

Мартинов Андрій Юрійович

 Посада: професор, Почесний співробітник центру, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Кабінет: 
Телефон: 
E-mail: 

Щербяк Юрій Адамович

Посада: професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності 
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Кабінет: 35
Телефон: (0352)47-50-50#19-222
E-mail: yu.shcherbiak@wunu.edu.ua

Ухач Василь Зіновійович

Посада: доцент кафедри теорії та історії держави і права
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 204
Телефон: (0352)25-36-14*15-232
E-mail: v.ukhach@wunu.edu.ua

Іванюк Вікторія Дмитрівна

Посада: викладач міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 313
Телефон: (0352)25-36-14*15-232
Е-mail: ivaniuk@wunu.edu.ua

Ковальський Олег

Посада: співробітник центру, магістрант юридичного факультету ЗУНУ

Контакти:
Кабінет: 302
Телефон: 
E-mail: 

Кучер Анна

  Посада: співробітник центру, студентка юридичного факультету ЗУНУ

Контакти:
Кабінет: 302
Телефон: 
E-mail: