Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Пукас Андрій Васильович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: apu@wunu.edu.ua
Кабінет: 6406Кафедра комп'ютерних наук

 

Освіта в галузі інформаційних технологій в Університеті має об’єктивні передумови, історію становлення та перспективи розвитку.

У 2000 році була заснована кафедра комп’ютерних наук. І саме з 2000 року кафедра комп’ютерних наук готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом „Програмна інженерія” за спеціальностями "Програмне забезпечення систем” та "Інженерія програмного забезпечення”, які з 2016 року згідно нового класифікатора спеціальностей трансформуються у спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" (бакалавр, магістр).
З року в рік кафедра активно розвивається завдяки продуктивній роботі її колективу.  Викладачі кафедри не лише постійно освоюють нові методи навчання, що дозволяє максимально активізувати процес творчого осмислення студентами навчального практичного матеріалу, а і плідно працюють у науково-дослідній сфері. Викладачі кафедри щодня діляться зі студентами не просто знаннями, а вчать жити гідно.
Сьогодні в основному сформований кадровий потенціал кафедри. З 2003 року під керівництвом М.П. Дивака функціонує аспірантура за двома спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, що надає можливість постійної підготовки спеціалістів за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення ”.
 
Наукова робота кафедри.
Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:
- Математичне макромоделювання складних об’єктів та процесів на основі аналізу інтервальних даних.
- Розробка методів та засобів ідентифікації математичних моделей статичних та динамічних об’єктів.
- Оптимізація складних обчислювальних процедур реалізації алгоритмів.
- Інтелектуальний аналіз даних.
- Створення веб-орієнтованих програмних систем.
- Оптимізація веб-ресурсів з метою підвищення їх відвідуваності.
- Розробка кросплатформених мобільних додатків.
Науково-дослідні проекти кафедри:
Держбюджетні:
Міжнародні:
1„Розробка теоретичних основ апаратного і програмного забезпечення для дослідження та моделювання широкого класу об’єктів методами аналізу інтервальних даних на базі дистрибутивної вимірювально-керуючої мережі”: 2003-2004 рр., № держреєстрації 0103U005903, науковий керівник – Дивак М.П., – спільний українсько-китайський проект з кафедрою автоматики, університет Ціньхуа, м. Пекін, Китай.
2. "Співпраця між Україною та Румунією в галузі розподілених систем (COBURDIS)": 2006-2007 рр., № держреєстрації 0106U005307, науковий керівник – Дивак М.П. – спільний українсько-румунський проект з Західним Університетом м. Тімішоара, Румунія.
Національні:
3. „Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та моделювання нестаціонарних розподілених об’єктів на основі інтервальних даних”: 2006-2008 рр., № держреєстрації 0106U000529, науковий керівник – Дивак М.П.
4. „Математичні методи, інтервальні моделі та інформаційні технології для контролю забруднення атмосфери автотранспортом”: 2010-2011 рр., № держреєстрації 0110U001125, науковий керівник – Дивак М.П.
5. „Інформаційна технологія для ідентифікації і візуалізації зворотнього гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі”: 2011-2012 рр., № держреєстрації 0112U000078, науковий керівник – Дивак М.П.
6. „Теорія побудови та методи реалізації в реальному часі міждисциплінарних математичних моделей зміни стану складних об’єктів”: 2014-2015 рр., № держреєстрації 0114U000569, науковий керівник – Дивак М.П.
Кафедральні:
7. „Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем на основі аналізу інтервальних даних”: 2002-2006 рр., № держреєстрації 0101U002565, науковий керівник – Дивак М.П.
8. „Методи та засоби математичного моделювання складних систем на основі теоретико-множинного та інтервального підходів”: 2007-2011 рр., № держреєстрації 0106U012529, науковий керівник – Дивак М.П.
9. „Макромоделювання складних систем та процесів в умовах структурної невизначеності на основі неточних даних”: 2012-2016 рр. № держреєстрації 0111U010356, науковий керівник – Дивак М.П.
Госпдоговірні:
10. „Розробка методу ідентифікації дискретної динамічної моделі на основі інтервальних даних для управління процесами збуту хлібобулочної продукції” (вересень 2005-червень 2006 рр., № держреєстрації 0306U003833, науковий керівник – Дивак М.П., замовник -  ПП Пипа О.А.
11. „Методи та засоби генерування тестів із застосуванням теорії онтологій”: травень 2011-жовтень 2011 рр., № держреєстрації 0111U006279, науковий керівник – Дивак М.П., замовник - Івано-Франківська філія ВНЗ ВМУРОЛ «Україна».
12. „Розподілена система контролю технологічного процесу виробництва гіпсокартону”: грудень 2012-червень 2013 рр., № держреєстрації 0112U003917, науковий керівник – Пукас А.В., замовник - ПП «Українські гіпсокартонні системи».
13. „Макромоделювання якості грунтів як об’єкта із розподіленими параметрами в умовах інтервальної невизначеності”: липень 2014-грудень 2015 рр., науковий керівник – Пукас А.В., замовник – ФО-П Мадюдя А.І.
14. „Веб-орієнтована програмна система підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради”: вересень 2015-грудень 2015 рр., науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.
 
Нові наукові та практичні результати, отримані викладами кафедри при виконанні науково-дослідних робіт апробовані та опубліковані у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та матеріалах конференцій різного рівня. Більше 100 публікацій викладачів індексовані у реферативних базах світового рівня – Web of Science та Scopus.
Активно виконується студентська наукова робота, до якої залучаються як молодші , так і старші курси. Результатом такої діяльності є щорічні перемоги у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у різних секціях за профілем кафедри.
 
Навчальний процес на кафедрi забезпечують 30 осіб, з них:
- доктори наук – 2 особи, в т.ч., професори – 2 особи;
кандидати наук – 17 осіб, в т.ч., доценти – 14 осіб;
викладачі та асистенти –  11 осіб,
з них сумісники – 3 особи.
 
Адреса:
Вул. А.Чехова 8, 46003, Тернопіль, Україна, Навчальний корпус №6, ауд. 6405.
тел. +38 (0352) 23-60-29
E-mail:  kn@wunu.edu.ua.
Сайт кафедри: http://dcs.wunu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Дивак Микола Петрович

Посада: професор, декан ФКІТ
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 52-47-37
E-mail: mdy@wunu.edu.ua 
Кабінет: 6202

 


Стахів Петро Григорович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: p.stahiv@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Гончар Людмила Іванівна

Посада: доцент, заступник декана ФКІТ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: l.honchar@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Манжула Володимир Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: v.manzhula@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Марценюк Євгенія Олексіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: ye.martseniuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405

Мельник Андрій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: a.m.melnyk@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405Пасічник Роман Мирославович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: r.pasichnyk@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Співак Ірина Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: i.spivak@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Шевчук Руслан Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: rsh@wunu.edu.ua
Кабінет: 6402
Шпінталь Михайло Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: m.shpintal@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405
Войтюк Ірина Федорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: i.voytyuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Крепич Світлана Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
доцент
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: s.krepych@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Олійник Ірина Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: ois@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405


Порплиця Наталія Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: n.porplytsia@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405
 
 


Сусла Михайло Володимирович

 Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: m.susla@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405

Мадюдя Ірина Анатоліївна

Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: i.madiudia@wunu.edu.ua
Кабінет: 6405

Тимчишин Василь Степанович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання: 
 
Контакти:

Телефон: 16-129
E-mail: 
Кабінет: 6405


Маслияк Юрій Богданович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: 
Кабінет: 6405


Ковбасістий Андрій Вікторович

 Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
Контакти:

Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: 
Кабінет: 6405


Папа Олександр Андрійович

Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
Контакти:

Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: 
Кабінет: 6405


Сімак Ольга Геннадіївна

Посада: старший лаборант


Контакти:

Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: 
Кабінет: 6405


Січкарук Ігор Валерійович

Посада: інженер


Контакти:
Телефон: +38 (0352) 23-60-29
E-mail: 
Кабінет: 6405