Завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики

Буяк Леся Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Телефон: 12-272
E-mail: lesyabuyak@ukr.net
Кабінет: 2210

 

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Кафедра економічної кібернетики та інформатики в структурі факультету комп’ютерних інформаційних технологій створена на підставі рішення Вченої ради Тернопільського фінансово-економічного інституту від 12 червня 1994 р. На момент створення вона носила назву кафедри моделювання та оптимізації економічних систем та процесів, а сучасну назву отримала 31 серпня 2010 р. згідно наказу №130.

Нині кафедра економічної кібернетики та інформатики є випусковою за освітньою програмою «Економічна кібернетика» спеціальність «Економіка» та спеціальності «Системний аналіз» за першим бакалаврським та другим магістерським рівнем вищої освіти, та «Інфрмаційні технології» за першим бакалаврським рівнем, а також забезпечує: викладання циклу математичних дисциплін для інших спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій, викладання дисциплін  “Сучасні інформаційні технології” для всіх факультетів університету.

Колектив кафедри економічної кібернетики та інформатики представлений науково-педагогічними працівниками з чисельністю 17 осіб, зокрема: 1 доктор економічних наук – професор Буяк Л. М., 1 доктор фізико-математичних наук – професор Боднар Д. І., 2 доктори технічних наук-доценти Пасічник Р. М.,  доценти, кандидати наук  Башуцька О.С., Хома Н.Г., Возняк О.Г, Данилюк І.В., Мушак А.Я., кандидати технічних наук Адамів О.П., кандидати економічних наук Дума Л.В., Максимович В.І.    старший викладач Муравський В. В., викладач Пришляк К.М., лаборант Мельник Н.Г.

На сьогоднішній день кафедра економічної кібернетики та інформатики здійснює підготовку фахівців:

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: бакалавр з економіки);

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економічна кібернетика).

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (кваліфікація: бакалавр з системного аналізу);

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  - ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

 

Фахівець з економічної кібернетики (економіст-аналітик) – це фахівець, який володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій.

Підготовка фахівців з економічної кібернетики відбувається на принципах формування достатніх теоретичних знань та  практичних навичок з моделювання процесів для вирішення економічних, управлінських, соціальних проблем з використанням останніх розробок в галузі інформаційних технологій, що  дозволяє випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном (насамперед, країн Євросоюзу та США).

Наші випускники переважно працюють на посадах: керівник ІТ-підприємства, консалтингової фірми; адміністратор комп’ютерних систем і баз даних; аналітик інформаційних систем; інженер з інформаційних систем і програмного забезпечення; економіст-аналітик; радник з питань інформатизації; менеджер проектів інформатизації.

Випускник має можливість знайти роботу в банках, фінансових і страхових компаніях, консалтингових фірмах, промислових підприємствах завдяки своїй ґрунтовній економічній і комп’ютерній  підготовці.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ –  124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

 

Системний аналітик – одна з новітніх професій, що базується на IT технологіях і математичному моделюванні.  Системний аналітик, завдяки своїй універсальній підготовці, здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини.

Програма навчання орієнтується на кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу, особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці.

Впродовж навчання студенти: опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології; отримують глибоку прикладну математичну підготовку; опановують математичні ідеології системного підходу; вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами; опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері; навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем; вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів; вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних.

 

Терміни навчання:

БАКАЛАВР – 4 роки за денною та заочною формами навчання;

МАГІСТР – 1 рік 4 місяці за денною та заочною формами навчання.

 

Випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, які здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), вступають на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки)

Веб-сайт кафедри економічної кібернетики: eki.wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Боднар Дмитро Ількович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: d.bodnar@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210
Адамів Олег Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: oleh.adamiv@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210
Пасічник Роман Мирославович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: r.pasichnyk@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 


Хома Надія Григорівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: n.khoma@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 


Мушак Андрій Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: a.mushak@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 
 Возняк Ольга Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук 
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: o.vozniak@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 
 
 


Бабій Степан Васильович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: babijstepan@ukr.net
Кабінет: 2210 
Вовкодав Олександр Валерійович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: o.voodav@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 
 


Муравський Василь Володимирович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:                     
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: muravskyj_vv@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 


Данилюк Ірина Вадимівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: i.danyliuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 


Максимович Валерія Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: 
Кабінет: 2210


Башуцька Оксана Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: 
Кабінет: 2210


Дума Людмила Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: 
Кабінет: 2210


Пришляк Катерина Мирославівна

 Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання: 
 
Контакти:

Телефон: 12-270
E-mail: 
Кабінет: 2210
Мельник Наталія Георгіївна


 Посада: інженер 1 категорії

Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: n.melnyk@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 
Колінець Сергій Богданович

Посада: інженер 1 категорії

Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: 
Кабінет: 2210