Завідувач кафедри кібербезпеки

Яцків Василь Васильович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 6501
E-mail: vy@wunu.edu.ua
Телефон: 56-501#


Кафедра кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки створена 30 серпня 2017 року.
 
Завідувач кафедри доктор технічних наук, доцент Яцків Василь Васильович.
 
Кафедра кібербезпеки є випусковою кафедрою за спеціальністю «125- Кібербезпека» першого рівня вищої освіти (бакалавр) та другого рівня вищої освіти (магістр).
 
Спеціальність 125 - Кібербезпека охоплює питання, що стосуються захисту конфіденційності, цілісності і доступності обчислювальних пристроїв і мереж, програмного забезпечення і, найголовніше, даних та інформації.
 
Кібербезпека розглядає захист функціонування нової сутності – кіберпростору, середовища, що виникло в результаті взаємодії людей, програмного забезпечення, Інтернет сервісів з використанням технічних пристроїв і мережевих зв’язків.
 
Якщо раніше проблема безпеки в кіберпросторі стосувалася тільки окремих компаній, то з розвитком Інтернет і мобільного банкінгу, Інтернету речей та багатьох інших сучасних технологій – безпека в кіберпросторі стосується кожного з нас.
 
Фахівці з кібербезпеки забезпечують захист життєво важливих інтересів людини і суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз у сфері функціонування інформаційних, комп’ютерних та кіберфізичних систем.
 
Студенти на першому освітньому рівні (бакалавр) отримають знання з: програмування (Python, C++, Assembler, Java), Web- технологій, захисту комп’ютерних мереж та Web- ресурсів, сучасних методів тестування безпеки програм та даних, захисту програмних продуктів, криптографії, правових та соціальних аспектів кібербезпеки.
 
Студенти на другому освітньому рівні (магістр) отримають знання з: тестування комп’ютерних систем на проникнення (етичний хакінг), цифрової криміналістики, реверс інжинірингу, методів штучного інтелекту та машинного навчання, безпеки Інтернет речей та технології блокчейн.
 
Посади, на яких зможуть працювати випускники:проектувальник систем захисту інформації; фахівець з організації захисту інформації; фахівець з експлуатації систем та засобів захисту інформації;фахівець з організації та проведення тестування на проникнення; аналітик проектів з кібербезпеки; менеджер систем з інформаційної безпеки; адміністратор комп’ютерних мереж; фахівець з розроблення комп’ютерних програм, аналітик систем забезпечення кібербезпеки.
 
Основні напрями наукових досліджень кафедри кібербезпеки:
безпека Інтернет речей та кіберфізичних систем;
криптографічні методи захисту інформації;
процеси кодування, обробки та передавання даних безпровідних сенсорних мережах;
модулярні корегуючі коди;
технологія блокчейн.
 
Наукові проекти:
«Теоретичні основи та апаратні засоби підвищення продуктивності роботи безпровідних сенсорних мереж». Державний реєстраційний номер0117U000414.Керівник Яцків В.В. 

«Internet of Things for Industry and Human Application» (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) funded under the Erasmus+ programme are given.
https://aliot.eu.org/teaching-materials/ 

     
Адреса:
Кафедра кібербезпеки,
вул. Чехова 8, корпус №6, кабінет 6501,
м. Тернопіль, 46003.

Професорсько-викладацький колектив

Івасьєв Степан Володимирович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:

Кабінет: 6501
E-mail: isv@wunu.edu.ua
Телефон: 56-501#
 
 


Цаволик Тарас Григорович

Посада:  викладач
Вчене звання: кандидат технічних наук
Науковий ступінь: 
  
Контакти: 
Аудиторія: 6501
E-mail: tth@wunu.edu.ua
Телефон: 56-501#


Касянчук Михайло Миколайович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

Контакти:
Телефон: 56-501#
E-mail:  kmm@wunu.edu.ua
Кабінет: 6304


Якименко Ігор Зіновійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Телефон: 56-501#
E-mail:  jiz@wunu.edu.ua
Кабінет: 6304


Кулина Сергій Васильович

Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:   

Контакти:
Телефон: 56-501#
E-mail:
Кабінет: 6304


Федишин Ірина Ігорівна

Посада:  старший лаборант

  
Контакти: 
Аудиторія: 6501
E-mail: 
Телефон: 56-501#