Копильчак Андрій Ярославович, (засновник) ТОВ "БІТТЕРНЕТ"

На нашому підприємстві постійно працюють випускники ФКІТ. Їх успішна діяльність показала, що якість професійної підготовки випускників, рівень отриманих ними знань відповідає кваліфікаційним вимогам необхідним для ефективної роботи. Всі випускники проявляють самостійність, демонструють уміння знаходити правильний рішення у складних питаннях і застосовувати в повній мірі отримані академічні знань на практиці. Необхідно також відзначити, що випускників університету завжди відрізняє прагнення до професійного розвитку і кар'єрного росту, зацікавленість в отриманні нової інформації, розширенні професійного кругозору.Пиріг Андрій Євгенович, Wise Solutions

У компанії Wise Solutions працюють випускники Касьян Ріта Василівна та Сигінь Юрій Степанович, що завершили спеціальність Комп’ютерні науки в  2018 в ТНЕУ. Вони прекрасно застосовують знання, отримані під час навчання,  абстрактно мислять,  генерують нові ідеї. Також прекрасно володіють професійними навичками. Вони відзначаються здатністю працювати в команді, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  та приймати обґрунтовані рішення.Бочан С.І., ТОВ «ВР ВЕНТСОЛ»

У компанії працює Верля В.М. що завершив 2014 році спеціальність «Управління проектами» в ТНЕУ. Він прекрасно застосовує знання отримані під час навчання у практичних ситуаціях,  абстрактно мислить,  генерує нові ідеї налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. Також прекрасно володіє професійними навичками, а саме реалізовує комплексне планування портфеля проектів організації з метою досягнення її сталого розвитку. Степаненко Андрій Володимирович, WorldERP, LLC

Наша компанія співпрацює з ФКІТ близько 2.5 років відповідно до договору про співпрацю. Студентам ФКІТ, які успішно пройшли стажування/практику та продемонстрували відповідний рівень знань і навичок пропонується продовжити роботу в компанії. Компанія займається розробкою спеціалізованого програмного забезпечення на платформі .Net . В загальному, ми задоволені рівнем підготовки студентів ФКІТ, хоча дається взнаки відсутність практичних навичок розв’язання  реальних задач, які постають в процесі розробки ПЗ. Тому кожен студент/випускник проходить 3-місячний курс адаптації, під час якого він/вона вирішує задачі підвищеної складності під наглядом провідних спеціалістів/менторів. Одна із сфер, де абсолютно всі студенти мали прогалини в знаннях, - це стандартний курс Алгоритми і структури даних. Просимо посилити викладання даного курсу з акцентом на практичну реалізацію алгоритмів пошуку та сортування з використанням різних структур даних (дерев, графів, кучі і тд.). Також просимо посилити викладання курсу Системи Управління Базами Даних з акцентом на розуміння студентами внутрішніх механізмів роботи реляційних СУБД для забезпечення навичок написання ефективних SQL запитів. Просимо замінити вивчення в межах даного курсу СУБД MS Access на СУБД SQL Server 2016+. Хочемо зазначити, що штат нашої компанії укомплектовано виключно студентами ФКІТ і ми сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з факультетом.О.П. Череватий, ПП'"МАГНЕТІК ВАН"

Від імені приватного  підприємства "МАГНЕТІК  ВАН" висловлюємо подяку за підготовку кваліфікованих фахівців, які здобули освіту на  Факультеті комп'ютерних інформаційних технологій, у Тернопільському національному економічному університеті та працюють наразі на нашому підприємстві. Важливо відмітити, що ці працівники володіють не лише високим рівнем загальних знань, а мають також спеціалізовані

практичні навички, які дозволили їм стати важливою складовою нашої команди. Також відзначаємо, що вони в щоденній роботі зарекомендували себе як кваліфіковані, дисципліновані працівники Окремо варто відзначити їх системне та стратегічне мислення,

вміння приймати самостійно рішення у складних ситуаціях та високі комунікативні навички і ефективну роботу в команді.

Усі перераховані характеристики суттєво впливають на робочий процес та є хорошим показником ефективності й результативності роботи.Скалецький Ігор Володимирович, ПП «Інтелдім»

Загалом студенти факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  мають непогану теоретичну підготовку, проте їм дещо не вистачає практичного досвіду роботи з програмування та застосування мікроконтлоррерів. У зв’язку з цим пропонуємо запровадити курсові та дипломні проекти пов’язані з розробленням систем автоматизації, що базуються на сучасних програмованих контролерах.Рафалюк О. О., ТОВ Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку "Стріла"

Випускники ТНЕУ, зокрема спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» мають досить високий рівень теоретичних знань. За результатами підготовки студентів спеціальності за програмою дуальної освіти по напрямку роботи КБ «Стріла» рекомендували б ввести в курс підготовки бакалаврів дисципліни «Схемотехніка» і «програмування та застосування мікропроцесорної техніки»Олійник І.В., Охоронна компанія «Венбест»

Федунь Петро Ігорович займається монтажем обладнання охоронно-пожежних сигналізацій та систем відеоспостереження на об’єктах нерухомості. Під час роботи показав хороші знання програмного та апаратного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем. Очевидно, що Петро Ігорович отримав глибокі теоретичні знання та хорошу практичну підготовку під час навчання у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю.Сокосюк Я. "АРС" Будівельний супермаркет

Працівник Булгаков Олег працює на посаді системного адміністратора з минулого року. Посадові обов’язки виконує старанно, має хороші знання із забезпечення роботи комп’ютерної техніки та налаштування комп’ютерної мережі. За час роботи підтвердив високий рівень знань отриманих у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи».Данилих С.І., Gem Shelf Inc.

У нашій американській продуктовій компанії  GemShelf Inc. вже близько 4-ох працює Владислав Голубєв котрий є бекенд-розробником програмного забезпечення та понад 2 роки - фронтенд-розробник ПЗ Ярослав Чапельський, які також є студентами кафедри комп'ютерних наук. Їхня роль у нашій команді є неймовірно вагомою і незамінною. Здобуті ними вміння на базі навчання в університеті, як технічні так і всебічні, навики, що вони розвивають також в процесі неймовірно стрімкої самоосвіти є унікальними, прогресивними і завжди тими, що йтимуть поруч із новітніми технологіями. Вони - зразкові спеціалісти своєї сфери, лідери і наставники команд, творці і архітектури нашого продукту. Владислав та Ярослав отримали чудову базу навчаючись на кафедрі комп'ютерних наук, а ще більше віддають своїм прикладом для прийдешніх поколінь і своєю активною розробницькою діяльністю.Гуцул Мар'яна Ярославівна , Інтернет-маркетинг Golden Web ФОП Гуцул М.Я.

Випускники ТНЕУ дуже старанні та відповідальні працівники. Розуміють що таке кар'єрний ріст. Постійно вчаться чомусь новому та успішно використовують теорію на практиціДмитришин Сергій Степанович - керівник Crowdin

Одразу можна подякувати навчальному закладу, а зокрема факультету комп'ютерних інформаційних технологій про належну підготовку молодих спеціалістів. Приємно вражені підготовкою студентів, які час від часу проходять навчальну практику на базі ІТ-компаній. До нас на роботу приходять студенти 3-5 курсів і це вже талановиті фахівці. 

Керівництво проводить зустрічі студентів з представниками ІТ-компаній. Тісно налагоджена співпраця з ІТ-компаніями, систематично проводяться форуми "ІТ-перспектива", що надають нагоду ознайомити школярів області з можливостями навчання та подального працевлаштування у ІТ-компаніях міста. Приємним є те, що за студентами ФКІТу ТНЕУ наше майбутнє.Матіїшин Юрій, відділ кадрів, Apiko. , ТзОВ «АПІКО УКРАЇНА»

У співпраці з нашою компанією кафедра показала високу технічну фаховість, та орієнтованість на прогресивні методи навчання.

Окремо хочеться виділити роботу над дуальною освітою на кафедрі, що дає можливість нашій компанії підготувати студентів під сучасний стек технологій, а студентам отримати практичний досвід від працівників компанії.

Студенти кафедри завжди показують високу мотивацію та хороший технічний рівень, що успішно дозволяє пройти практику в компанії із подальшим працевлаштуванням.Довбаш Вікторія Віталіївна – HR Generalist ТОВ Magnis

ФКІТ готує фахівців, яких хочеться працевлаштовувати до себе в компанію!

До мене на співбесіди приходять випускники та студенти різних  навчальних закладів, і за час моєї роботи в ІТ секторі, в мене вже склалось розуміння того як той чи інший виш готує фахівців. В переважній більшості студенти та випускники факультету комп"ютерних та інформаційних технологій ТНЕУ - це професіонали своєї справи, фахівці з чудовими hard-, та soft скілами. Велика заслуга цього - саме викладачів які дають вичерпні знання, викладаються на повну силу, та мають індивідуальні підходи до кожного студента.

Дуальна освіта з ТНЕУ – це новий проект який стартував на базі ІТ компанії MAGNISE. Для студентів – це можливість побачити з середини як працює компанія, а також набути саме практичних навичок для того щоб почати свою кар"єру в ІТ. 

Також студенти мають змогу проходити практику в компанії Magnise з можливістю працевлаштуватись сюди в майбутньому.