Директор ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ"

Мартинюк Василь Федорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Почесне звання:  Відмінник освіти України

Контакти:
 
Кабінет: 2117
Телефон: (0352) 53-80-99, 47-50-50 внутрішній 12-000
Email: v.f.martyniuk@wunu.edu.ua 

 

У 1985 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит».
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фінансовий механізм професійно-технічної освіти та його вдосконалення».
Працював завідувачем лабораторії кафедри фінансів галузей народного господарства та страхування, асистентом кафедри ревізії і контролю, старшим викладачем, а згодом і доцентом кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.
У 1995 році був ініціатором створення Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками Тернопільської академії народного господарства, який очолював до 1998 року.
З 1998 по 2016 роки обіймав посаду ректора Тернопільського комерційного інституту.
З вересня 2016 року працював директором науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення  Тернопільського національного економічного університету.
З жовтня 2017 року обіймає посаду директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

 

Сфера наукових інтересів – фінансове забезпечення освітніх закладів України.

Заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»

Вацлавський Олег Іванович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет: 2121
Телефон: 12-004
Е-mail: o.vatslavskyi@wunu.edu.ua

Заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»

Смерека Світлана Богданівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: svitlana_s@i.ua, s.smereka@wunu.edu.ua
Кабінет: 2120
Телефон: (0352) 53-80-99, +380963455766
Внутрішній телефон: 12-003

ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ"

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» (ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»).

У певний період свого життя всі зіштовхуються з проблемним питанням – ким бути в цьому житті, яку професію отримати, до якого вищого навчального закладу вступити. Дуже хочеться не помилитися в даному виборі, щоб життя стало успішним і було сповнене радістю та натхненням. 
Ви маєте добру нагоду познайомитись з одним із найкращих коледжів Тернопільського регіону. Коледжу, де існують власні, традиції, звичаї і де кожен має всі можливості проявити себе, пізнати навколишній світ, слухати та бути почутим. 

Рішення усіх освітянських функцій закладені в системі організації діяльності ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету». Саме про це дбає досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив, який забезпечує освітній процес у складі майже 70 осіб та обслуговуючий персонал у складі 10 осіб. 

Коледж має сучасну матеріально-технічну базу, що дозволяє на високому рівні забезпечити освітній процес. Навчальні кабінети, спеціалізовані лабораторії, 5 комп’ютерних лабораторій, бібліотеку, читальну, актову зали, гуртожиток для студентів. 

Працюють різноманітні гуртки, спортивні секції. У коледжі створена діюча Рада студентського самоврядування. Кожен студент може отримати консультацію практичного психолога, юриста.

Створено вокально – інструментальний ансамбль «Рідні Галичани» в якому беруть участь уся талановита  студентська молодь. У виконанні колективу різноманітні патріотичні, духовні, народні пісні.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», які здатні бути конкурентоспроможними на ринку праці.

З 2020 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за такими спеціальностями:

081 «Право»;

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

073 «Менеджмент»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

071 «Облік і оподаткування»»

053 «Психологія»;

051 «Економіка»;

123 «Комп'ютерна інженерія». 

Фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»  готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Сфера діяльності фахівця з правових відносин пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Зміст  навчання зі спеціальності «Менеджмент» будується на засвоєнні методології і методики організації виробництва і виконанні професійних функцій за різними  видами організаційно-управлінської діяльності.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Одним з невід'ємних елементів економічних відносин є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Крім того спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Економічна незалежність і суверенітет України вимагають сьогодні швидкого вирішення значних економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем. У світі сучасних та перспективних потреб нашої країни у кваліфікованих економістах коледж готує фахівців зі спеціальності «Економіка». Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рівня ерудиції та культури.

Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Згідно із соціологічними опитуваннями, саме професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Це зумовлено, зокрема, загостренням міжнародних відносин, військовими конфліктами, економічною кризою в нашій країні, відповідно – збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, послабленням психологічної стійкості населення тощо.

Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" пов’язана з:

·            розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж;

·            виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів.

ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» ВАРТО ОБРАТИ ТОМУ, ЩО МИ

·          Активно співпрацює з Київською Малою академією наук.

·          Учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій.

·          Організатор щорічних всеукраїнських екологічних конференцій.

·          Студенти Коледжу – переможці багатьох конкурсів та олімпіад.

·          Коледж – учасник та організатор просвітницьких фестивалів, молодіжних акцій і проектів.

·          Забезпечує педагогічний кураторський супровід протягом усіх років навчання.

·          Має висококваліфікований викладацький склад.

Успішне закінчення Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету гарантує:

1.  високий рівень фахівця;

2.  сприяння працевлаштуванню;

3.  диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка;

4.  можливість продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в університетах м. Тернопіль та України за скороченим терміном навчання.

Ласкаво просимо приєднатися до великої родини Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» та пройнятися тим самим «духом коледжу», духом «студентського життя» яке повне турбот і хвилювань, але немає часу прекрасніше, чим студентська пора.

Зроби перший крок до професійного зростання разом з нами!

ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» – велика дружня родина.

 

Контакти:

Адреса: Майдан Перемоги, 3,  м. Тернопіль, 46020

Телефон/факс: (0352) 53-80-99

E-mail: kepit@wunu.edu.ua, kepit_tneu@ukr.net 

http://kepit.tneu.edu.ua/

Персонал ВСП "Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій"

Галин Богдан Олексійович

Посада: завідувач господарства
 

Контакти:
 
E-mail: b.galyn@wunu.edu.ua 
Кабінет: 2113
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон:

Довгаль Любов Олександрівна

Посада: соціальний педагог ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»
 
Контакти:
 
E-mail: l.dovgal@wunu.edu.ua
Кабінет: 2411
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 

Тимчук Олександр Йосипович

Посада: вихователь
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет: 2113
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон:

Шаршонь Галина Степанівна

Посада: спеціаліст ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»
 
Контакти:
 
E-mail: h.sharshon@wunu.edu.ua
Кабінет: 2411
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 

Олійник Мар'яна Юріївна

Посада: методист
 
Контакти:
 
E-mail: m.oliynuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 2118
Телефон: (0352) 47-50-76
Внутрішній телефон: 12-002

Прокопенко Оксана Володимирівна

Посада: завідувач навчально-методичного кабінету
 
Контакти:
 
E-mail: o.prokopenko@wunu.edu.ua
Кабінет: 2413
Телефон: 

Бобчук Ірина Анатоліївна

Посада: інженер
 
Контакти:
 
E-mail: i.bobchuk@wunu.edu.ua 
Кабінет: 2118
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 12-002