Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Кириленко Ольга Павлівна
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
Контакти:
Кабінет: 11304а
Телефон: 10-015
E-mail: o.kyrylenko@wunu.edu.ua
 

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми "Фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою "Управління публічними фінансами”.
 
Історія кафедриКафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.
 
Завідувачі кафедриЗа всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.
Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором та співавтором понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси» (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Сьогодні на кафедрі фінансів працює 30 викладачів, з яких – 3 доктори економічних наук та 27 кандидатів економічних наук.

Навчальний процес Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів: 
– Фінанси;
– Бюджетна система;
– Бюджетний менеджмент;
– Бюджетний процес на місцевому рівні;
– Державний кредит;
– Державний фінансовий контроль;
– Економіка і фінанси підприємства;
– Казначейська система виконання державного бюджету;
– Казначейська справа;
– Казначейське обслуговування місцевих бюджетів;
– Методика викладання фінансової грамотності;
– Методика та організація наукових досліджень;
– Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін;
– Місцеві фінанси;
– Муніципальні фінанси;
– Міжнародна фінансова аналітика;
– Міжнародна фінансова логістика;
– Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини;
– Організація діяльності фінансових органів;
– Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Система касового виконання бюджету;
– Соціальна відповідальність;
– Соціальне страхування;
– Теорія поведінкових фінансів;
– Управління державним боргом;
– Управління державними доходами і видатками;
– Управління державними і місцевими фінансами;
– Управління доходами і витратами домогосподарств;
– Управління інвестиційним портфелем домогосподарств;
– Фінанси домогосподарств;
– Фінанси зарубіжних країн;
– Фінансова безпека домогосподарств;
– Управління місцевим боргом;
– Фінанси державно-приватного партнерства;
– Фінанси зовнішньоекономічної діяльності;
– Фінанси міжнародних корпорацій. 


 
Адреса:

вул. Львівська, 11

м. Тернопіль, 46020

Корп. № 11, ауд. 11301 – кафедра,

ауд. 11304а – завідувач кафедри

Контактні телефони:

(0352) 47-50-77, 10-109– кафедра,

(0352) 47-50-77, 10-015 завідувач кафедри

 Електронна пошта:
o.kyrylenko@wunu.edu.ua
 
Сторінка кафедри:Професорсько-викладацький колектив

Кізима Тетяна Олексіївна

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: tetyana.kizyma68@gmail.com
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Дем’янишин Василь Григорович

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
E-mail: v.demianyshyn@wunu.edu.ua 
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Тулай Оксана Іванівна

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: o.tulai@wunu.edu.ua 
Кабінет: 1416
Телефон: 10-109


Лободіна Зоряна Миколаївна

Посада: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail: z.lobodina@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Булавинець Вікторія Михайлівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти: 
E-mail: v.bulavynets@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Горин Володимир Петрович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
E-mail: v.horyn@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Гупаловська Мирослава Богданівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: m.hupalovska@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Дем’янюк Антоніна Вікторівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: a.demianiuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 10-109
 


Карпишин Наталя Іванівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти: 
Телефон: 10-109
Кабінет: 11301
E-mail:


Квасниця Оксана Василівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: o.kvasnytsia@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301, 11204а
Телефон: 10-109, 10-048


Клапків Юрій Михайлович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

E-mail: j.klapkiv@wunu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280Коваль Світлана Любомирівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: s.koval@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Коломийчук Наталя Михайлівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail:
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Круп’як Ірина Йосифівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: ri.krupyak@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон/факс: 10-109Шашкевич Олександр Любомирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: 
Тел.: 10-109
Кабінет: 11301


Малиняк Богдан Степанович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail: b.malyniak@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Мелих Оксана Юріївна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: o.melykh@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Петрушка Олена Володимирівна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: o.petrushka@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Письменний Віталій Валерійович

Посада: доцент кафедри 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: v.pysmennyi@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Русін Віктор Миколайович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: v.rusin@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Савчук Світлана Василівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: s.savchuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Сидор Ірина Петрівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
E-mail: i.sydor@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Сидорчук Анатолій Андрійович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: a.sydorchuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Шулюк Богдана Степанівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: b.shuliuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Кушнір Марія Володимирівна

Посада: інженер

Контакти:
E-mail: m.kushnir@wunu.edu.ua
Телефон: 10-109
Кабінет: 11301