Відомості про працевлаштування випускників ФФО

ВІДОМОСТІ за 2020-2022 рр.

Освітньо-професійні програми «Митна справа» та «Фіскальне адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма “Публічні фінанси” за спеціальністю 072“фінанси, банківська справа, страхування”

Освітня програма “Фінанси” за спеціальністю 072“фінанси, банківська справа, страхування”

Освітня програма “Фінансова грамотність”  за спеціальністю 015  16 “Професійна освіта”

Освітня-професійна програма «Облік і оподаткування підприємництва» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня-професійна програма «Соціальне забезпечення» за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення»  

Освітня програма “Банківська справа” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа, страхування” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма Банківська справа за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Фінансовий менеджмент» ДФН за спеціальністю 072“фінанси, банківська справа, страхування”

Освітня-професійна програма “Соціальне забезпечення” за спеціальністю 232 “Соціальне забезпечення”

Освітньо-професійна  програма “Фінанси” І (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ за 2014-2019 рр.

Відомості про працевлаштування випускників факультету фінансів та обліку за 2014-2019 роки Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» , Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»