Директор ВСП "Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ"


Добіжа Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
E-mail: n.dobizha@wunu.edu.ua
Телефон: (0432) 554955, 7102 внутрішній


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію «магістра з обліку і аудиту». У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 01.09.2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року - директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. За сумісництвом працює доцентом кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. У 2018 році закінчила Тернопільський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з права (диплом М18 №055907 від 28.02.2018р.). Згідно з рішенням Загальних зборів від 19 жовтня 2018 року обрана членом - кореспондентом Інженерної академії України. В грудні 2019 року захистила докторську дисертацію.

Наукові інтереси: економіка сільського господарства і АПК, страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок, соціальне страхування.

ВСП "Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ"

Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету створено згідно з наказом ТНЕУ № 604 від 14.12.12 р., відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, Статуту Університету, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №-1/11 – 18646 від 03.12.2012 р.

Вінницький коледж економіки та підприємництва засновано на базі Вінницького інституту економіки ТНЕУ, який розпочав свою діяльність у м. Вінниці з 1 січня 1995 року на підставі відповідно до наказу ректора ТАНГ “Про створення Вінницької філії Академії” за № 188 від 14.12.1994 р.       У 2000 році наказом Міністра освіти і науки Кременя В.Г. (№ 220 від 20.06.2000 р.) Вінницька філія ТАНГ була реорганізована у віддалений структурний підрозділ ТАНГ – Вінницький інститут економіки (без права юридичної особи).

З квітня 2005 року у зв’язку з перетворенням Тернопільської академії народного господарства у Тернопільський державний економічний університет (Наказ МОНУ № 274 від 04.05.2005 р.) інститут отримав назву Вінницький інститут економіки Тернопільського державного економічного університету зі збереженнями свого офіційного статусу – віддаленого структурного підрозділу без права юридичної особи. 

З 29 вересня 2006 року у зв’язку з наданням ТДЕУ статусу національного (Указ Президента України № 794 від 29.09.2006 р.) інститут отримав назву Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету зі збереженнями свого офіційного статусу – віддаленого структурного підрозділу без права юридичної особи.

Враховуючи підвищення попиту на фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, а також отриманої кількості замовлень з боку підприємств та організацій на їх підготовку ректорат ТНЕУ розробив та затвердив концептуальні засади освітянської діяльності для Вінницького інститут економіки, які передбачають безперервну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст”. У зв’язку з цим було прийнято рішення про створення Вінницького коледжу економіки та підприємництва на базі Вінницького інституту економіки ТНЕУ.

Основною метою діяльності коледжу є підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”молодший спеціаліст” для задоволення потреб місцевого ринку праці.

У 2017 році навчальний заклад розпочав підготовку фахівців освітнього ступеня ”бакалавр” за напрямом підготовки ”Право” денної та заочної форм навчання.

З 2020 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за такими спеціальностями:

 

051 «Економіка»;

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

081 «Право»;

053 «Психологія».

 

За освітнім ступенем «бакалавр» спеціальність 081 «Право».

 

У 2020 році навчальний заклад перейменований на Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету».

Економічна незалежність і суверенітет України вимагають якнайшвидшого вирішення значних економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем. У переліку  сучасних та перспективних технологій нашої країни виникає потреба у кваліфікованих економістах, тому коледж готує фахівців зі спеціальності ”Економіка”.

Підготовка студентів за спеціальністю ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Після одержання диплома фахівці можуть виконувати організаційну, управлінську, комерційну, аналітичну діяльність в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва на підприємствах різних форм господарювання, в органах державної влади, організовувати власний бізнес.

Одним із невід'ємних елементів економічних відносин є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Окрім того, спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками.

Спеціаліст у сфері фінансової та банківської сфери і страхування є одним із найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Випускники спеціальності 081 ”Право” підготовлені до професійної діяльності у сфері юридичної практики зі сформованим сприйняттям та розумінням права як основного регулятора суспільно-політичних та економічних відносин.

Підготовку фахівців здійснюють з високим рівнем загальної культури та правосвідомості, що мають необхідний рівень правових та економічних знань і здатні працювати відповідно до викликів сучасності та зробити свій унесок у розбудову правової держави та становлення громадянського суспільства. Ми забезпечуємо системність і цілісність правових знань наших студентів, відповідний рівень професійної культури, що в процесі діяльності спрямована на охорону і захист прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб.
В системі сучасного наукового знання психологія займає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами. Фахівці-психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей.

 

ВСП «ВФКЕП ЗУНУ» ВАРТО ОБРАТИ ТОМУ, ЩО МИ

· Вміємо тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів.

· Вміємо швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки.

· Є учасниками регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій.

· Організовуємо щорічні всеукраїнські екологічні конференції.

· Переможці багатьох конкурсів та олімпіад.

· Маємо висококваліфікований викладацький склад.

Успішне закінчення ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету» гарантує:

1.  високий рівень фахівця;

2.  сприяння працевлаштуванню;

3.  диплом фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра державного зразка.

Запрошуємо вас  приєднатися до великої родини Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету», поринути в цікаву студентську атмосферу наповнену доброзичливості та професіоналізму.

Ми чекаємо на Вас!

 

Контакти:

Адреса: вул. Гонти, 37, м. Вінниця, 21000

Телефон/факс: (0432) 553223

E-mail: vkep.tneu. @gmail.com

Колектив та персонал коледжу

Забродіна Лілія Олександрівна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП ВФКЕП ЗУНУ, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 404
Телефон: 7-126
Е-mail: lilizabrodina@gmail.com

Вдовиченко Тетяна Володимирівна

Посада: завідувач навчально-методичного кабінету ВСП ВФКЕП ЗУНУ, викладач, спеціаліст першої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 404
Телефон: 7-126
Е-mail: vdovtanya74@gmail.com

Сорока Юлія Олександрівна

 Посада:завідувач відділення ВСП ВФКЕП ЗУНУ, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 412
Телефон: 7-125
Е-mail: yuliyasoroka1978@gmail.com

Овод Валентина Олександрівна

 Посада:головний бухгалтер

 
Контакти:
Кабінет: 405
Телефон: 7-120
Е-mail: valentine.ovod@gmail.com

Костюк Світлана Іванівна

Посада: заступник головного бухгалтера

 
Контакти:
Кабінет: 405
Телефон: 7-120
Е-mail: 

Переклад Тетяна Борисівна

 Посада:бухгалтер з обліку розрахунків за платні послуги

 
Контакти:
Кабінет: 405
Телефон: 7-120
Е-mail: tanyapereklad03@gmai.com

Горлач Наталія Русланівна

 Посада: практичний психолог, Викладач, спеціаліст першої категорії

 
Контакти:
Кабінет: 401
Телефон: 
Е-mail: fanedi34@gmail.com

Бойко Світлана Миколаївна

 Посада: діловод

 
Контакти:
Кабінет: 310
Телефон: 7-222
Е-mail: liana 07081973@ukr.net

Скороходова Ірина Анатоліївна

 Посада:інженер-програміст

 
Контакти:
Кабінет: 209
Телефон: 7-117
Е-mail: informatik.vkep@gmail.com

Контарєва Неля Валер’янівна

Посада:сестра медична

 
Контакти:
Кабінет: 210
Телефон: 7-130
Е-mail: 

Сивопляс Віра Миколаївна

Посада:старший інспектор з кадрів
 
Контакти:
Кабінет: 404
Телефон: 7-126
Е-mail: 

Слюсар Аліна Миколаївна

 Посада:секретар-друкарка

 
Контакти:
Кабінет: 310
Телефон: 7-222
Е-mail: slysar.alina587@gmail.com