Інформація та документи, передбачені Законами України “Про освіту” та “Про фахову передвищу освіту”

1. Установчі документи закладу освіти.

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності.

3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм.

4. Структура та органи управління закладу освіти.

5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами.

6. Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою.

7. Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю.

8. Мова (мови) освітнього процесу.

9. Наявність вакантних посад, порядок їх заміщення.

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами).

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання.

12. Результати моніторингу якості освіти.

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

14. Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.

15. Правила прийому до закладу освіти.

16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

17. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти. 

18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

23. Бюджет закладу освіти.

24. Кошторис закладу освіти.

25. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.

26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 

27. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.