Українсько-нідерландська факультет-програма

Українсько-нідерландська факультет-програма

Українсько-нідерландська факультет-програма є структурною одиницею Навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Богдана Дмитровича Гаврилишина Західноукраїнського національного університету. 

Місія факультет-програми полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародних економічних відносин і міжнародного менеджменту, здатних успішно працювати в глобальній ринковій економіці. Вона досягається завдяки:

- високому рівню підготовки фахівців;
- професійному викладацькому складу;
- плідним міжнародним зв’язкам з іноземними ЗВО;
- відповідності міжнародним освітнім стандартам.

Факультет-програма прагне забезпечити високий професійний рівень підготовки фахівців та ефективну організацію навчального (освітнього) і науково-дослідного процесів.

Завдання:

Пріоритетність питань якості підготовки фахівців: постійне підвищення їх конкурентоспроможності  на вітчизняному та міжнародному ринку праці;
Реалізація домовленостей між Західноукраїнським національним університетом, Університетом прикладних наук Інхолланд та Орхуським університетом, обмін досвідом між науково-викладацьким складом ЗУНУ, Університетом прикладних наук Інхолланд, Орхуським університетом.
Високий рівень фундаментальної освіти:  поглиблене вивчення іноземних мов, висока якість математичної підготовки,володіння сучасними інформаційними технологіями, ґрунтовна підготовка за фундаментальними економічними дисциплінами, інтеграція дисциплін, опора на міждисциплінарні зв’язки;
Прагматичний підхід до вищої освіти: акцент на практичній підготовці випускників, формування професійних компетенцій;
Відповідність міжнародним стандартам освіти: орієнтація на кращі світові та вітчизняні досягнення в освітньо-професійній сфері;
Прийняття принципів Болонської декларації: реалізація програм мобільності студентів та викладачів, перезарахування кредитів, гармонізація навчальних програм;
Підтримка інноваційності: розвиток  науково-дослідного потенціалу і системи просування науково-інтелектуального продукту на ринку, заохочення студентів і  випускників застосовувати отримані знання для особистого і суспільного розвитку.
 

Головною метою діяльності факультет-програми є забезпечення високого професійного рівня підготовки фахівців та ефективна організація навчального (освітнього) і науково-дослідного процесів на факультет-програмі.

 

Напрями підготовки фахівців

Факультет-програма здійснює ступеневу підготовку фахівців ОС "бакалавр” (базова вища освіта), "магістр” (повна вища освіта) за наступними напрямами:

29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

073 «Менеджмент» (освітня програма «Міжнародний менеджмент») та магістрів галузей знань –  29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

073 «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Міжнародний менеджмент»).

 

Випускники бакалаврату отримують диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин а також сертифікат Орхусьного унівеситету. Для отримання зазначеного сертифікату  студенти пишуть наукові роботи. Роботи виконуються англійською мовою, вони повинні відповідати вимогам зовнішнього екзаменатора, які є чинними для Орхуського Університету, їхнє написання вимагає додаткових консультацій від викладачів, оскільки стандарти оформлення і вимоги до роботи відрізняються від українських стандартів. На додачу, це потребує значного рівня навичок англомовного академічного письма.

 

Можливості для студентів:

Досконале володіння англійською мовою та вивчення другої іноземної мови за вибором (німецька, французька);

Розвиток лідерських, особистісних та управлінських якостей під час навчального процесу та беручи участь в літніх школах, олімпіадах, конференціях;

Опанування навичками роботи з комп'ютером, вільний доступ до Інтернету;

Семестрове навчання в університетах Нідерландів, Польщі, Канади та вивчення фахових дисциплін англійською мовою в ЗУНУ;

Cтажування та практика у вітчизняних та зарубіжних фірмах і організаціях;

Успішне працевлаштування на провідних підприємствах України та світу.

Наші партнери

Угодами про співпрацю Західноукраїнського національного університету з іншими навчальними закладами передбачається обмін студентами і викладачами, навчально-методичними планами, програмами та науковою літературою, проведення спільних дослідницьких проектів, науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, міжнародних тижнів, «круглих столів» тощо.

На даний час факультет-програма співпрацює з такими університетами та організаціями:

Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ), Канада

Університет INHOLLAND, Королівство Нідерланди

Орхуський університет, Данія

Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ), Канада 

Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ) знаний за його сильну освітню філософію, що базується на вірі в те, що студенти найкраще навчаються, впроваджуючи свої знання в практичних ситуаціях. Результатом цього стало те, що понад 86% випускників ВСІТ знаходять роботу по спеціальності практично відразі після закінчення Університету. Їх роботодавці говорять про те, що така навчальна модель забезпечує випускниками ВСІТ навички у побудові команди та розв`язанні проблем, завдяки чому вони прекрасно в писуються в колектив з першого ж робочого дня. BCIT підтримує постійний зв`язок з підприємствами через багатьма різними способами, серед яких звертання за наймом на роботу, наглядова рада, стажування та навчання за цільовим направленням, а також програмування навчання. Ці зв`язки формують ядро того, яким чином ВСІТ став настільки успішним в підготовці спеціалістів, готових працювати.

Угоду підписано: 25.03.2010


Університет INHOLLAND, Королівство Нідерланди 

INHOLLAND Universityof Applied Sciences — результат злиття Alkmaar University of Professional Education, Haarlem University of Professional Education, Hogeschool Holland University of Professional Education and Ichthus University of Professional Education, Delft University of Professional Education. Кожен з цих університетів здобув собі гарну репутацію. У своїх галузях спеціалізації вони забезпечують високоякісні навчальні програми з індивідуальним підходом та прямими зв`язками з компаніями та установами.

Угоду підписано: 01.01.2003

 

Орхуський університет, Данія 

Орхуський університет- це незалежний вищий навчальний заклад, що знаходиться в Орхусі, другому за величиною місті в Данії з населенням біля 275000 чоловік. Він належить до 100 найкращих університетів світу.

Орхуський університет у своєму складі має Школу бізнесу і соціальних наук (School of Business and Social Sciences).  Тут викладаються дисципліни та присуджуються звання на рівнях бакалавр, магістр та Ph.D. Школу бізнесу і соціальних наук має у своєму складі кафедру бізнес-адміністрування, з викладачами якої тісно співпрацює викладацький склад Україно-нідерландської факультет-програми.

Угоду підписано: 08.04.2015


Наші контакти:

Адреса: вул., Львівська, 11,  кабінет: 1412, м.Тернопіль

Телефон:(0352)47-50-75*11-139