Українсько-нідерландська факультет-програма

Підготовка фахівців

Місія факультет-програми полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародних економічних відносин і міжнародного менеджменту, здатних успішно працювати в глобальній ринковій економіці. Вона досягається завдяки:

 • високому рівню підготовки фахівців;
 • професійному викладацькому складу;
 • плідним міжнародним зв’язкам з іноземними ЗВО;
 • відповідності міжнародним освітнім стандартам.

Факультет-програма прагне забезпечити високий професійний рівень підготовки фахівців та ефективну організацію навчального (освітнього) і науково-дослідного процесів.

Завдання:

 • Пріоритетність питань якості підготовки фахівців: постійне підвищення їх конкурентоспроможності  на вітчизняному та міжнародному ринку праці;
 • Реалізація домовленостей між Західноукраїнським національним університетом, Університетом прикладних наук Інхолланд та Орхуським університетом, обмін досвідом між науково-викладацьким складом ЗУНУ, Університетом прикладних наук Інхолланд, Орхуським університетом.
 • Високий рівень фундаментальної освіти:  поглиблене вивчення іноземних мов, висока якість математичної підготовки,володіння сучасними інформаційними технологіями, ґрунтовна підготовка за фундаментальними економічними дисциплінами, інтеграція дисциплін, опора на міждисциплінарні зв’язки;
 • Прагматичний підхід до вищої освіти: акцент на практичній підготовці випускників, формування професійних компетенцій;
 • Відповідність міжнародним стандартам освіти: орієнтація на кращі світові та вітчизняні досягнення в освітньо-професійній сфері;
 • Прийняття принципів Болонської декларації: реалізація програм мобільності студентів та викладачів, перезарахування кредитів, гармонізація навчальних програм;
 • Підтримка інноваційності: розвиток  науково-дослідного потенціалу і системи просування науково-інтелектуального продукту на ринку, заохочення студентів і  випускників застосовувати отримані знання для особистого і суспільного розвитку.

 

Головною метою діяльності факультет-програми є забезпечення високого професійного рівня підготовки фахівців та ефективна організація навчального (освітнього) і науково-дослідного процесів на факультет-програмі.

 

 

Напрями підготовки фахівців

Факультет-програма здійснює ступеневу підготовку фахівців ОС "бакалавр” (базова вища освіта), "магістр” (повна вища освіта) за наступними напрямами:

29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

073 «Менеджмент» (освітня програма «Міжнародний менеджмент») та магістрів галузей знань –  29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

073 «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Міжнародний менеджмент»).

 

Випускники бакалаврату отримують диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин а також сертифікат Орхусьного унівеситету. Для отримання зазначеного сертифікату  студенти пишуть наукові роботи. Роботи виконуються англійською мовою, вони повинні відповідати вимогам зовнішнього екзаменатора, які є чинними для Орхуського Університету, їхнє написання вимагає додаткових консультацій від викладачів, оскільки стандарти оформлення і вимоги до роботи відрізняються від українських стандартів. На додачу, це потребує значного рівня навичок англомовного академічного письма.

 

Можливості для студентів:

Досконале володіння англійською мовою та вивчення другої іноземної мови за вибором (німецька, французька);

Розвиток лідерських, особистісних та управлінських якостей під час навчального процесу та беручи участь в літніх школах, олімпіадах, конференціях;

Опанування навичками роботи з комп'ютером, вільний доступ до Інтернету;

Семестрове навчання в університетах Нідерландів, Польщі, Канади та вивчення фахових дисциплін англійською мовою в ЗУНУ;

Cтажування та практика у вітчизняних та зарубіжних фірмах і організаціях;

Успішне працевлаштування на провідних підприємствах України та світу.

Наші партнери

Угодами про співпрацю Західноукраїнського національного університету з іншими навчальними закладами передбачається обмін студентами і викладачами, навчально-методичними планами, програмами та науковою літературою, проведення спільних дослідницьких проектів, науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, міжнародних тижнів, «круглих столів» тощо.

На даний час факультет-програма співпрацює з такими університетами та організаціями:

Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ), Канада 

 Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ) знаний за його сильну освітню філософію, що базується на вірі в те, що студенти найкраще навчаються, впроваджуючи свої знання в практичних ситуаціях. Результатом цього стало те, що понад 86% випускників ВСІТ знаходять роботу по спеціальності практично відразі після закінчення Університету. Їх роботодавці говорять про те, що така навчальна модель забезпечує випускниками ВСІТ навички у побудові команди та розв`язанні проблем, завдяки чому вони прекрасно в писуються в колектив з першого ж робочого дня. BCIT підтримує постійний зв`язок з підприємствами через багатьма різними способами, серед яких звертання за наймом на роботу, наглядова рада, стажування та навчання за цільовим направленням, а також програмування навчання. Ці зв`язки формують ядро того, яким чином ВСІТ став настільки успішним в підготовці спеціалістів, готових працювати.

Угоду підписано: 25.03.2010


Університет INHOLLAND, Королівство Нідерланди 

  INHOLLAND Universityof Applied Sciences — результат злиття Alkmaar University of Professional Education, Haarlem University of Professional Education, Hogeschool Holland University of Professional Education and Ichthus University of Professional Education, Delft University of Professional Education. Кожен з цих університетів здобув собі гарну репутацію. У своїх галузях спеціалізації вони забезпечують високоякісні навчальні програми з індивідуальним підходом та прямими зв`язками з компаніями та установами.

Угоду підписано: 01.01.2003

Орхуський університет, Данія 

 

Орхуський університет- це незалежний вищий навчальний заклад, що знаходиться в Орхусі, другому за величиною місті в Данії з населенням біля 275000 чоловік. Він належить до 100 найкращих університетів світу.

Орхуський університет у своєму складі має Школу бізнесу і соціальних наук (School of Business and Social Sciences).  Тут викладаються дисципліни та присуджуються звання на рівнях бакалавр, магістр та Ph.D. Школу бізнесу і соціальних наук має у своєму складі кафедру бізнес-адміністрування, з викладачами якої тісно співпрацює викладацький склад Україно-нідерландської факультет-програми.

Угоду підписано: 08.04.2015

 

Офіційний сайт УНФП http://unf.wunu.edu.ua/

Адреса: вул., Львівська, 11 м. Тернопіль

Телефони:(0352)47-50-75, 11-139

Кабінет: 1412