ДЗВОНИ
НАМ


Журнал європейської економіки

 

Щоквартальний науковий журнал “Журнал європейської економіки” (скорочена назва – “ЖЄЕ”) видається з 2002 року трьома мовами: українською, англійською та російською (до 2015 року). Журнал входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241)

 

Мета журналу і тематична спрямованість

Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:

  • економічна теорія;
  • макроекономіка;
  • мікроекономіка;
  • міжнародна економіка;
  • економіка європейських країн;
  • регіоналізація в європейському економічному просторі;
  • міжнародні економічні відносини європейських країн;
  • ринок фінансово-банківських послуг.

 

Editor-in-chief / Головний редактор:

Yevhen Savelyev, D. Sc. (Econ.) / Савельєв Євген Васильович , д. е. н., професор

Associate Editors-in-chief / Заступники головного редактора:
Vitalina Kurylyak, D. Sc. (Econ.) // Куриляк Віталіна Євгенівна, д. е. н., професор;

Oleksandr Sharov, D. Sc. (Econ.) / Шаров Олександр Миколайович, д. е. н., професор

Evangelos Siskos, D. Sc. (Econ.), Greece / Евангелос Сіскос, D. Sc. (Econ.), Греція

 

Language of Publication: mixed or parallel editions in English and Ukrainian / Мови видання:  змішаними мовами та паралельними випусками: англійська, українська
The Journal is published quarterly / Періодичність видання – 4 рази на рік

Established in 2001 / Заснований у 2001 році.

The Journal is included in the List of Scientific Professional Publications of Ukraine, category “B” / Журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»

The Journal of European Economy is indexed in international scientific databases: “Index Copernicus”, “EconLit”, “Винити”, “Crossref”, “ERIH PLUS”, “Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського” / Журнал європейської економіки індексується у міжнародних наукових базах даних: “Index Copernicus”, “EconLit”, “Винити”, “Crossref”, “ERIH PLUS”, “Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського”

 


http://jee.tneu.edu.ua
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/99
http://jeej.tneu.edu.ua