Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

15 квітня 2021 року відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

29 червня 2021 року відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

27 вересня 2021 року за № 1017 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

30 листопада 2021 року за № 1290 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

01 лютого 2022 року за № 89 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:


07 квітня 2022 року за № 320 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

06 червня 2022 року за № 530 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 
 


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.027

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.027 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 443 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Адамської Ірини Євгенівни на тему «Облік і аналіз в процесі формування креації вартості підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі в Україні)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування»


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.024

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.024 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 440 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гузели Ірини Анатоліївни на тему «Податкове регулювання страхового ринку України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.025

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.025 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 441 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Труш Ірини Маркіянівни на тему «Управління ефективністю інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент»


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.026

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.026 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 442 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Градового Василя Васильовича на тему «Організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент»


 


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.028

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.028 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 455 від 21.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ногаса Назара Ігоровича на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.029

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.029 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 456 від 21.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карого Володимира Вікторовича на тему «Теорія та практика функціонування системи безоплатної правової допомоги: адміністративно-правові аспекти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.022

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.022 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сташків Надії Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №210 від 15.06.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.019

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.019 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколаєнка Ігоря Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №210 від 15.06.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.023

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.023 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Юркевич Ірини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №210 від 15.06.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.021

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.021 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мороз Іванни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №147 від 11.05.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.020

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.020 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Брича Богдана Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент»

 

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №147 від 11.05.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.017

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.017 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аверкина Якова Федоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №147 від 11.05.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.016

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.016 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сєрої Анастасії Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №147 від 11.05.2022 року (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.018

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.018 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клименка Костянтина Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент»

 

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом №147 від 11.05.2022 року (Переглянути)


Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.015

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.015 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Маслея Віктора Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент»

 

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом № 583 від 17.12.2021 року Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.014

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.014 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Войцешина Василя Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом № 583 від 17.12.2021 року Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.013

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.013 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пришляк Катерини Мирославівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка»

 


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.012

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.012 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карабаника Степана Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент»

 


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.011

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.011 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іванюк Вікторії Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.010

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.010 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Папи Олександра Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»

 


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.009

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.009 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковбасістого Андрія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»

 


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.006 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тимця Володимира Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.008

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.008 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павлік Ірини Євгенівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).

 


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.004 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хвічія-Дуве Георгія Ревазовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.007 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стахири Ганни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.005 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хамиги Юрія Ярославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.001 Західноукраїнського національного університету (Наказ МОН України від 25.08.2020 р. № 1077 «Про перейменування Тернопільського національного економічного університету») з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Микитюк Юлії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент»

 


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).


Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.003 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сохацького Олександра Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»


Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)

Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.002 Західноукраїнського національного університету (Наказ МОН України від 25.08.2020 р. № 1077 «Про перейменування Тернопільського національного економічного університету») з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грицишин Анни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування»

 

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (рада оформляє протягом 15 робочих днів після захисту) (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення Вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом Західноукраїнського національного університету (Переглянути)


Матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (абзац другий пункту 19 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 та № 608 від 09.06.2021).