Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій

Д 58.082.01

Спеціалізована рада Д 58.082.01

Відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. в Західноукраїнському національному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 58.082.01 з присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 р.

 

Профіль ради:

08.00.02 − світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.08 − гроші, фінанси і кредит


Голова ради: Крисоватий Андрій Ігорович

Почесне звання: заслужений діяч науки і технікиУкраїни
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Телефон: (0352) 51-75-75*11140 
E-mail: rektor@wunu.edu.uaЗаступник голови ради: Сохацька Олена Миколаївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-75*11139 
E-mail: o.sokhatska@wunu.edu.ua

Вчений секретар: Кізима Тетяна Олексіївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання:
 професор


Контакти:
Телефон: (0352)47-50-77*10109
E-mail: t.kizyma@wunu.edu.ua

Члени ради

Дем’янишин Василь Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.08;

Десятнюк Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор, проректор, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.08;

Дзюблюк Олександр Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.08;

Зварич Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.02;

Зварич Роман Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.02;

Іващук Ірина Олегівна, доктор економічних наук, професор, директор інституту, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.02;

Кириленко Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.08;

Кнейслер Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.08;

Крупка Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.08;

Лизун Марія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.02;

Ліщинський Ігор Орестович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.02;

Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», спеціальність 08.00.08;

Петрушенко Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.02;

Птащенко Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, декан факультету, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.02;

Резнікова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

Слатвінська Марина Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08.


Д 58.082.03

Спеціалізована рада Д 58.082.03

Відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. в Західноукраїнському національному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 58.082.03 з присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 р.

 

Профіль ради:

08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)


Голова ради: Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0352) 51-75-60
E-mail: z.zadorozhnyy@wunu.edu.ua

Заступник голови ради: Брич Василь Ярославович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-50*13205
E-mail: v.brych@wunu.edu.ua
Вчений секретар: Омецінська Ірина Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-50*10031
E-mail: i.ometsinska@wunu.edu.ua

Члени ради

Борисова Тетяна Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.04;

Бруханський Руслан Феоктистович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.09;

Вівчар Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.04;

Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 08.00.04;

Дерій Василь Антонович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.09;

Кафка Софія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 08.00.09;

Кирич Наталія Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04;

Крупка Ярослав Дмитрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.09;

Куцик Петро Олексійович, доктор економічних наук, професор, ректор, Львівський торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.09;

Микитюк Петро Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.04;

Міщук Ігор Пилипович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.04;

Муравський Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.09;

Рудницький Василь Степанович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Університет банківської справи, спеціальність 08.00.09;

Собко Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.04;

Уніят Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.04;

Хорунжак Надія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.09.


Д 58.082.05

Спеціалізована рада Д 58.082.05

Відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. в Західноукраїнському національному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 58.082.05 з присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 р.

 

Профіль ради:

08.00.03 − економіка та управління національним господарством

08.00.05 − розвиток продуктивних сил і регіональна економіка


Голова ради: Шкільняк Михайло Михайлович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0352) 47 50 50*13315
E-mail: mychailo.shkilnyak@wunu.edu.ua

Заступник голови ради: Мельник Алла Федорівна

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-50*13314
E-mail: a.melnyk@wunu.edu.ua 

Вчений секретар: Желюк Тетяна Леонтіївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-50*13314
E-mail: t.zheliuk@wunu.edu.ua

Члени ради

Августин Руслан Ростиславович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;

Васіна Алла Юріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.05;

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 08.00.03;

Кифяк Василь Федорович, доктор економічних наук, професор, заступник директора, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05;

Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 08.00.05;

Монастирський Григорій Леонардович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.05;

Надвиничний Сергій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;

Панасюк Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.05;

Погріщук Борис Васильович, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;

Пуцентейло Петро Романович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;

Семак Богдан Богданович, доктор економічних наук, професор, проректор, Львівський торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.03;

Язлюк Борис Олегович, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.05.


Д 58.082.04

Спеціалізована рада Д 58.082.04

Відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. в Західноукраїнському національному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 58.082.04 з присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 р.

 

Профіль ради:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Голова ради : Банах Сергій Володимирович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:  
Телефон: (0352) 25-15-85, (0352) 25-27-04
E-mail: s.banakh@wunu.edu.uaЗаступник голови ради: Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Науковий ступінь:доктор юридичних наук
Вчене звання:
 професор

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 25-29-45
Телефон внутрішній: 15-224
E-mail: lkrutnyk@wunu.edu.ua 

Вчений секретар: Слома Валентина Миколаївна

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0352) 25-15-85
E-mail: v.sloma@wunu.edu.ua

 


Члени ради

Гречанюк Роксолана Володимирівна, доктор    юридичних    наук,   доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 12.00.07;

Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, начальник департаменту, Міністерство юстиції України, спеціальність 12.00.07;

Гриняк Андрій Богданович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Київський регіональний центр HAПpH України, спеціальність 12.00 03;

Дракохруст Тетяна Вікторівна, доктор   юридичних    наук,   доцент, доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 12.00.07;

Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України, Верховна Рада України, спеціальність 12.00.03;

Кравчук Мар’яна Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 12.00.07;

Крамар Руслана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри, Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права», спеціальність 12.00.07;

Москалюк Надія Богданівна, доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 12.00.03;

Світлак Ірина Іванівна, доктор  юридичних наук, доцент, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 12.00.03.


Д 58.082.02

Спеціалізована рада Д 58.082.02

Відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. в Західноукраїнському національному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 58.082.02 з присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 р.

 

Профіль ради:

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти


Голова ради: Саченко Анатолій Олексійович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:         
Телефон: 097-431-34-25
E-mail: as@wunu.edu.uaЗаступник голови ради: Дивак Микола Петрович

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:    
Телефон: (0352)51-75-48
E-mail: mdy@wunu.edu.ua

Вчений секретар: Комар Мирослав Петрович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: 098-586-50-09
E-mail:mko@wunu.edu.ua

Члени ради

Возна Наталія Ярославівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 05.13.05;

Касянчук Михайло Миколайович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 05.13.05;

Максимович Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.13.05;

Пасічник Роман Мирославович,  доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 01.05.02;

Пукас   Андрій Васильович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 01.05.02;

Савенко Олег Станіславович, доктор технічних наук, професор, декан факультету, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.13.05;

Стахів Петро Григорович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 01.05.02;

Юзефович Роман Михайлович, доктор технічних наук, доцент, завідувач відділу, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка HAH України, спеціальність 01.05.02;

Яцків Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 05.13.05.