Нормативні документи

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації від 12.01.2017 № 40 {Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 759 від 31.05.2019}


Про присудження ступеня доктора філософії від 06.03.2019 р. № 167


Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 23.09.2019  № 1220


Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук від 17 листопада 2021 р. № 1197

 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук від 13 грудня 2021 року № 1359

 

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії від 12 січня 2022 р. № 44


Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів (Лист МОН № 1/2136-22 від 08.02.22 року)


Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (Постанова КМ України від 21.03.22 року № 341)


Міністерство освіти і науки України інформує

Лист МОН 295 (інформація про зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220)


Лист МОН 296 (інформація про зарахування вступника до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників відповідного закладу вищої освіти (наукової установи))


Положення

Положення про атестацію здобувачів ступення доктора філософії


Вимоги

Вимоги до оформлення реферату дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, затверджені рішенням Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол №9 від 15.06.2022 року)