Новини та події

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01

30 жовтня 2023 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01.

На засіданні розглядалося питання про прийняття до захисту докторської дисертації Шулюк Богдани Степанівни на тему «Фінансовий механізм державно-приватного партнерства» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03

 27 жовтня 2023 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03, яка утворена з метою присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови початку підготовки здобувача до 1 вересня 2016 р., за спеціальностями 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01

 16 жовтня 2023 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01, яка утворена з метою присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук (за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 року) за спеціальностями 08.00.02 − світове господарство і міжнародні економічні відносини та 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03

 27 вересня 2023 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03, яка утворена з метою присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови початку підготовки здобувача до 1 вересня 2016 р., за спеціальностями 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01.

 22 грудня 2022 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01, утвореної з метою присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.02.

 

19 грудня 2022 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.02, утвореної з метою присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи та 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти.


Відбулася робоча нарада членів спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01

 3 червня 2022 року в Західноукраїнському національному університеті відбулася робоча нарада членів спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01, утвореної з метою присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.


Робоча нарада членів спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03

 18 травня 2022 року в Західноукраїнському національному університеті з використанням платформи ZOOM відбулася робоча нарада членів спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03, яка утворена з метою присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).


Робоча нарада

 13 травня 2022 року на платформі ZOOM відбулася робоча нарада членів спеціалізованої вченої ради Д 58.082.05, яку створено в Західноукраїнському національному університеті відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. терміном на три роки  для захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.03 − економіка та управління національним господарством; 08.00.05 − розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.


Запрошуємо до співпраці

 У Західноукраїнському національному університеті утворено спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки, а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.02, Д 58.082.04, Д 58.082.05.