Оголошення

Відбудеться захист кандидатської дисертації Бойка Петра Григоровича

 25 серпня 2023 року відбудеться захист дисертації Бойка Петра Григоровича «Європейські стандарти адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07  -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: Банах Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Стахіва Олега Володимировича

11 серпня 2023  року відбудеться захист дисертації Стахіва Олега Володимировича на тему «Управління системним розвитком закладів охорони здоров’я» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Науковий керівник – Августин Руслан Ростиславович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету


Відбудеться захист кандидатської дисертації Марченко Людмили Іванівни

У зв’язку із поданою заявою здобувачки Марченко Людмили Іванівни захист її кандидатської дисертації на тему «Новітня парадигма фіскальної політики в умовах цифрової трансформації суспільства» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит перенесено.
Про дату захисту дисертації буде повідомлено згодом.

 06 липня 2023 року відбудеться захист дисертації Марченко Людмили Іванівни «Новітня парадигма фіскальної політики в умовах цифрової трансформації суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Наукова керівниця: Десятнюк Оксана Миронівна, докторка економічних наук, професорка, проректорка з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Жук Наталі Тарасівни

 14 червня 2023 року відбудеться захист дисертації Жук Наталі Тарасівни на тему «Аналіз фінансової безпеки підприємств харчової промисловості» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування».

Наукова керівниця - Рожелюк Вікторія Миколаївна, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист докторської дисертації Малиняка Богдана Степановича

20 квітня 2023 року відбудеться захист дисертації Малиняка Богдана Степановича «Бюджетні видатки: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Наукова консультантка: Кириленко Ольга Павлівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист докторської дисертації Мельника Андрія Миколайовича

14 березня 2023 року відбудеться захист дисертації Мельника Андрія Миколайовича «Знання-орієнтовані програмні системи для інтервального аналізу та моделювання складних об’єктів» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Одинака Олександра Олександровича

04 березня 2023 року відбудеться захист дисертації Одинака Олександра Олександровича «Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів фінансових послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Наукова керівниця: Міловська Надія Василівна, докторка юридичних наук, доцентка, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, завідувачка відділу дослідження проблем та адаптації законодавства України до права ЄС.


Відбудеться захист дисертації Карого Володимира Вікторовича

11 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Карого Володимира Вікторовича на тему «Теорія та практика функціонування системи безоплатної правової допомоги: адміністративно-правові аспекти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Науковий керівник - Гречанюк Роксолана Володимирівна, докторка юридичних наук, доцентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Ногаса Назара Ігоровича

10 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Ногаса Назара Ігоровича на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Науковий керівник - Цимбалістий Тарас Олегович, кандидат юридичних наук, доцент Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Градового Василя Васильовича

 04 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Градового Василя Васильовича на тему «Організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент».

Науковий керівник - Пархомець Микола Кирилович, доктор економічних наук, професор Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Труш Ірини Маркіянівни

 03 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Труш Ірини Маркіянівни на тему «Управління ефективністю інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент».

Науковий керівник - Микитюк Петро Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Гузели Ірини Анатоліївни

 03 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Гузели Ірини Анатоліївни на тему «Податкове регулювання страхового ринку України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  072  «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий керівник - Десятнюк Оксана Миронівна, докторка економічних наук, професорка, проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), професорка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Західноукраїнського національного університету.


Відбудеться захист дисертації Адамської Ірини Євгенівни

 30 грудня 2022 року відбудеться захист дисертації Адамської Ірини Євгенівни на тему «Облік і аналіз в процесі формування креації вартості підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі в Україні)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування».

Науковий керівник - Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту Західноукраїнського національного університету.