ДЗВОНИ
НАМ
Пошук нових шляхів

Співпрацюючи з європейськими університетами, керівництво Тернопільської академії народного господарства водночас переймало в них передовий досвід організації навчального процесу, всіляко намагалося узгоджувати наші навчальні плани з вимогами до навчання у провідних закладах Європи.


Тернопільська академія народного господарства: символ нової доби

Новий етап розвитку нашого навчального закладу було започатковано в 1994 році, коли за результатами акредитації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 592 «Про вдосконалення вищих навчальних закладів» від 29 серпня 1994 р. на базі ТІНГ було створено Тернопільську академію народного господарства (ТАНГ) — вищий навчальний заклад університетського типу. Його презентація відбулася 28 жовтня, тому цей день, за рішенням вченої ради, став Днем академії — святом усіх її студентів, викладачів і співробітників.


Міжнародна діяльність Тернопільського інституту народного господарства: крок за «залізну завісу»

Тернопільський інститут народного господарства підтримував зв’язки зі спорідненими внз і академіями наук України і СРСР, а з часом масштаби його наукової діяльності почали виходити на міжнародний рівень. Зовнішні зв’язки здійснювалися на основі міждержавних і прямих угод, а також на основі особистих контактів викладачів і студентів. 


Тернопільський інститут народного господарства: на межі епох

До кінця 1980-х рр. Тернопільський фінансово-економічний інститут досягнув вагомих успіхів, посідаючи за результатами роботи перші місця серед економічних вищих навчальних закладів України, за що неодноразово, зокрема у 1976, 1981, 1982 рр., нагороджувався грамотами Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти. 


Не навчанням єдиним: культурно-масова і спортивна робота у ТФЕІ

Значна увага в ТФЕІ приділялася культурно-масовій роботі. Її найпоширенішою формою були політбесіди, які проводилися в дусі так званого «комуністичного виховання» щосереди. Крім цього, невід’ємною складовою студентського життя були лекції з різних питань розвитку науки, культури і мистецтва, екскурсії, культпоходи в кіно, театри, випуск стінгазет, заняття в гуртках художньої самодіяльності, літературні диспути та зустрічі з письменниками й артистами. Все це сприяло підвищенню рівня естетичного виховання студентської молоді.


Наукова та науково-дослідна робота в ТФЕІ

Зі створенням Тернопільського фінансово-економічного інституту в нашому закладі активізувалася наукова діяльність. Першим, хто згідно з посадовими обов’язками почав опікуватися цією ділянкою роботи, був проректор з наукової роботи, канд. екон. наук, доц. Михайло Степанович Григорович (15 січня 1971 р. — 25 листопада 1976 р.).


Міжнародна діяльність: перші кроки

Перші міжнародні контакти ТФЕІ розпочалися у 1970-ті рр. і були епізодичними, переважно у формі направлення викладачів на роботу до т. зв. «країн, що розвиваються» і країн «соціалістичного табору». Зокрема, упродовж 1977–1979 рр. канд. екон. наук, доц., завідувач кафедри політекономії М. І. Сарай перебував у відрядженні в Університеті Орієнте міста Сантьяго-де-Куба (Куба), де викладав політичну економію та інші економічні дисципліни. Тоді ж на Кубі працював канд. філос. наук, доц., завідувач кафедри філософії і наукового комунізму В. М. Піча. 


Навчально-методична робота ТФЕІ: новаторські підходи

 Центром методичної роботи у ТФЕІ була методична комісія інституту, створена у вересні 1974 р. Початково у її складі були 27 членів на чолі з проректором з навчальної роботи, доцентом А. В. Григоруком, об’єднаних у 8 секцій: методики викладання, організації навчального процесу, контролю навчально-методичної роботи, технічних методів навчання, програмованих методів контролю, наукової організації праці, організації науково-дослідницької роботи студентів, аналізу якості підготовки спеціалістів.


Час змін (1975-1989 рр.)

Своєрідним переломним етапом в історії ТФЕІ став 1975 р. Тоді майже на 90% змінився його керівний склад. Л. Каніщенка перевели на роботу до Києва в Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти, де він пропрацював понад 17 років першим заступником міністра та упродовж певного періоду — виконувачем обов’язків міністра.


Назустріч новим викликам

Знаковим для нашого закладу став початок 70-х років, коли міністр вищої і середньої спеціальної освіти УРСР на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР № 580 «Про організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту» від 22 липня 1970 р., відповідної Постанови Ради Міністрів УРСР № 435 від 24 серпня 1970 р. та наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 542 від 7 серпня 1970 р. видав наказ № 848 від 11 грудня 1970 р. про організацію з 1 січня 1971 р. на базі факультету Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка Тернопільського фінансово-економічного інституту (ТФЕІ). Виконувачем обов’язків ректора, а згодом ректором ТФЕІ було призначено Леоніда Каніщенка. 


Від відділення до університету: на правильному шляху

Сучасникам, які бачать Тернопільський національний економічний університет таким, яким він є зараз: потужним внз європейського зразка, важко уявити, що це все розпочиналося з невеликого приміщення та маленького колективу викладачів і студентів. Тому ще більшу повагу і захоплення викликає праця, яку вклали його творці на зорі становлення університету.


Від відділення до університету: перший крок

Про роль особистості в історії сказано і написано дуже багато. Проте зустріч з новим яскравим епізодом дозволяє повертатися до цієї теми знову і знову. Саме таким епізодом можна вважати діяльність, без перебільшення, творця, а згодом і першого ректора Тернопільського національного економічного університету кандидата економічних наук, професора Леоніда Олексійовича Каніщенка. 
  • 1 2
  • Наступна