ДЗВОНИ
НАМ


» » Міжнародна діяльність Тернопільського інституту народного господарства: крок за «залізну завісу»

Міжнародна діяльність Тернопільського інституту народного господарства: крок за «залізну завісу»

Дата: 13-10-2016, 11:14 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

Тернопільський інститут народного господарства підтримував зв’язки зі спорідненими внз і академіями наук України і СРСР, а з часом масштаби його наукової діяльності почали виходити на міжнародний рівень. Зовнішні зв’язки здійснювалися на основі міждержавних і прямих угод, а також на основі особистих контактів викладачів і студентів. Було укладено договори про співпрацю на безвалютній основі з вищими навчальними закладами Польщі: Вищою інженерною школою в Радомі (з 1989 р.), Лодзинським університетом (з 1991 р.); Болгарії: Вищим машино-електротехнічним інститутом у Софії (з 1990 р.), Свіштовським фінансово-господарським інститутом (з 1990 р.). ТІНГ почав налагоджувати зв’язки з Університетом ім. Й.-В. Гете (Франкфурт-на-Майні, ФРН), Європейською школою бізнесу (Лондон, Великобританія), Ноттінгемським університетом (Великобританія), Коледжем менеджменту в Хенлі (Великобританія) та його філіалом у Зайсті (Голландія), Німецькою академією менеджменту (Целле, ФРН), Вроцлавською економічною академією (Польща), Університетом Сен-Галлена (Швейцарія), Університетом м. Вааса (Фінляндія), університетами Канади і США.
 
У 1990 р. було підписано протокол про наміри співпраці у питаннях підготовки студентів економічних спеціальностей між Тернопільським інститутом народного господарства та Утрехтською вищою школою економіки та менеджменту (Нідерланди). 22 липня 1993 р. відповідно до угоди за наказом ректора ТІНГ № 82 було створено Українсько-Голландську вищу школу економіки та менеджменту.
 
Згідно з робочими програмами щодо співпраці в інституті працювали: 9 представників з Вищої інженерної школи Радома, 3 представники зі Свіштовської господарської академії, 2 — із Вроцлавської економічної академії, 2 — з Лодзинського університету. Водночас 10 наших викладачів працювали у згаданих закладах Радома, 2 — у Лодзі, 3 — у Свіштові. Науковці інституту також проходили стажування в Європейській школі бізнесу (Лондон, Великобританія), університетах ім. Й.-В. Гете (Франкфурт-на-Майні), ім. Гумбольдта (Берлін), Фрайбурга, Геттінгена (ФРН), штату Оклахома (США). а за результатами конкурсного відбору, який проводився в лютому-березні 1991 р. у ТІНГ та Держкомітеті з народної освіти у Москві, 5 студентів факультету зовнішньоекономічної діяльності отримали право навчання в Університеті м. Гісена (ФРН) і 3 викладачі — однорічного стажування у ФРН. Відповідно у грудні 1990 р. в аспірантуру (без відриву від виробництва) ТІНГ були зараховані 2 аспіранти з Болгарії.
 
Активною була участь викладачів і студентів інституту у міжнародних конференціях: україністів світу — в Чехословаччині; з диференційованих рівнів — у Болгарії; з робототехнічних та інтелектуальних систем — у Греції; з бухобліку в умовах ринку капіталу та страхування — у Польщі; «Молодь — лідер майбутнього» — у США; у семінарі шкіл бізнесу — у Швейцарії і Фінляндії та ін.
 
З початку 1992 р. у ТІНГ перебували професор Яспер ван дер Клоостер із Голландії, професори Лівовський і Мацкієвич-Гольнік із Лодзинського університету (Польща), магістри Кедрович і Запальський із Центру інформатики Вищої інженерної школи Радома (Польща), доцент Врачовський зі Свіштовської господарської академії (Болгарія), а також інші вчені — П. Юлі-Оллі (Фінляндія), подружжя Едвін і Катрін Долани, К. Каменов (Болгарія), Д. Х’юко (США). Навчальні заняття в нашому інституті проводили доктор Нью-Йоркського університету Ц. Ваукхен, професор Коледжу бізнесу при Іллінойському університеті Я. Комарницький (США), професор Університету Ватерлоо М. Лазарович (Канада), професор Ноттінгемського університету Я. Гібсон (Англія) та ін. Постійні контакти ректорат підтримував із провідними вченими-економістами діаспори: тодішнім радником Президента України, професором Б. Гаврилишиним (Швейцарія), професором А. Масюком (США), колишнім дисидентом, політичним в’язнем сибірських тюрем, професором В. Морозом, магістром І. Гевком (США).
 
Серед закордонних учених, які брали участь у вирішенні проблем перебудови навчального процесу, підвищенні кваліфікації кадрів, розвитку економічної науки в ТІНГ, слід відзначити також професора І. Геблера, який започаткував у нашому навчальному закладі викладання економічних дисциплін іноземними мовами (без перекладачів), прочитавши у 1991 р. курс лекцій німецькою мовою, провівши семінарські заняття і прийнявши заліки з мікроекономіки, доктора Й. Куява з Університету м. Франкфурта-на-Майні (Німеччина), професора М. Джоунса з Європейської школи бізнесу з Лондона (Великобританія). Будучи у студентські роки політичним в’язнем режиму Східної Німеччини, Іоахім Геблер добре розумів наші проблеми, пов’язані із переходом до посткомуністичного суспільства. Є. В. Савельєв згадує, що Й. Геблер прочитав курс лекцій з макроекономіки (тоді в Україні тільки починали освоювати цю науку) і прийняв у студентів екзамен, що стало першим досвідом викладання іноземною мовою фахових дисциплін. Пізніше фахівці внз переклали посібник Геблера з макроекономіки, який став основою викладання дисципліни не тільки в Тернополі, а й у провідному в Україні економічному виші — Київському інституті народного господарства і завдяки якому почався процес поступової заміни гегемонії марксистсько-ленінської економічної теорії у підготовці в Україні економістів.
 
29 листопада 1989 р. вчена рада Тернопільського інституту народного господарства підтримала ініціативу студентів факультету економічного і соціального планування щодо створення локального комітету найбільшої міжнародної студентської асоціації, що єднає студентів з більш ніж 80-ти країн світу, «AIESEC-Тернопіль» і вступу інституту в Національний комітет AIESEC.