ДЗВОНИ
НАМ


» » Тернопільська академія народного господарства: символ нової доби

Тернопільська академія народного господарства: символ нової доби

Дата: 14-10-2016, 12:26 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

Новий етап розвитку нашого навчального закладу було започатковано в 1994 році, коли за результатами акредитації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 592 «Про вдосконалення вищих навчальних закладів» від 29 серпня 1994 р. на базі ТІНГ було створено Тернопільську академію народного господарства (ТАНГ) — вищий навчальний заклад університетського типу. Його презентація відбулася 28 жовтня, тому цей день, за рішенням вченої ради, став Днем академії — святом усіх її студентів, викладачів і співробітників.
 
Під час презентації внз у новій якості нашими першими почесними докторами (doctor honoris causa) в галузі міжнародної економіки стали сім осіб: Богдан Гаврилишин — Президент ТАНГ, Іоахім Геблер (ФРН) — директор Інституту кон’юнктури, росту і розподілу в Університеті ім. Й.-В. Гете (Франкфурт-на-Майні), Ясперс ван дер Клоостер (Нідерланди) — професор, доктор Університету в Утрехті, керівник програми підготовки магістрів вищої школи економіки та менеджменту, Ярослав Комаринський (США) — професор Північно-Іллінойського університету, Андрій Масюк — директор Міжнародного інституту менеджменту (Київ), Лін Ханненберг (Нідерланди) — професор, проректор Вищої школи економіки та менеджменту в Утрехті, Єжи Хендшке (Польща) — професор кафедри страхування Економічної академії в Познані. У червні 2000 р. наймолодшим почесним доктором ТАНГ став тодішній Прем’єр-міністр України Віктор Ющенко.
 

     


За результатами атестації у хвалою міжгалузевої акредитаційної комісії від 30 червня 1994 р. (протокол № 12) та наказом міністра освіти № 229 від 13 липня 1994 р. наш внз отримав найвищий — IV рівень акредитації з правом автономії в проведенні окремих видів діяльності. У 2000 і 2004 р. він двічі успішно пройшов державну атестаційну експертизу діяльності і підтвердив найвищий рівень акредитації.
 
Основні питання розвитку академії вирішував Сенат, який з 1994 р. очолив, обраний Президентом ТАНГ, уродженець Тернопільщини, академік НАН України Б. Д. Гаврилишин. Поточною діяльністю керували ректорат і вчена рада на чолі з ректором — професором О. А. Устенком. Основні засади функціонування навчального закладу були закріплені в Статуті ТАНГ.
 
Разом із присвоєнням нашому навчальному закладу статусу академії, згідно з рішенням вченої ради від 14 вересня 1994 р. та наказом ректора № 119 від 20 вересня 1994 р., було започатковано випуск однойменної багатотиражної газети. Її перший номер побачив світ 28 жовтня 1994 р. Редагував «Академію» М. С. Федик, а згодом — М. Й. Баліцька, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України.
 
З 1995 р. у ТАНГ функціонує відділ зв’язків з випускниками з метою налагодження контактів з ними. Того ж року була створена Асоціація випускників, що об’єднує людей, яким небайдужа доля альма-матер.
 
Особливістю структурної побудови ТАНГ було те, що у ТФЕІ і ТІНГ — факультети, а в академії — реорганізовані в автономні підрозділи — інститути, кількість яких із часом досягнула десяти. До вже наявних інститутів — міжнародного бізнесу і менеджменту, обліку й аудиту, фінансів, банківського бізнесу, економіки та управління, аграрного бізнесу, менеджменту в будівельному комплексі — додалися нові.
 
 У 1994 р. на базі спеціальності «Автоматизовані системи управління (АСУ)» факультету економіки і управління було утворено Інститут комп’ютерних інформаційних технологій (перший директор — проф. А. О. Саченко).
 
У 1995 р. на базі відкритого у 1973 р. факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства (з 1992 р. — факультету післядипломного навчання) було засновано інститут післядипломної освіти (директор — проф. П. Г. Вашків) — один із найбільших закладів такого типу в Україні.
 
У 1997 р. у зв’язку з перепрофілюванням на підготовку спеціалістів за напрямом «Право» у ТАНГ інститут економіки та управління перейменовано на інститут економіки, управління та права, в складі якого створено юридичний факультет. Для забезпечення продуктивної роботи факультету, крім кафедри міжнародного та господарського права (завідувач кафедри — доц. Я. М. Пігач), було створено кафедру історії та теорії держави і права (завідувач кафедри — доц. Є. В. Паньків). У липні 1997 р. виконувачем обов’язків декана новоствореного юридичного факультету було призначено Я. М. Пігача. У березні 1998 р. створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету. Виконувачем обов’язків директора інституту призначено канд. юрид. наук, доц. Я. М. Пігача.
 
Крім інститутів, до структури академії увійшли: центр світової економіки, що готував фахівців спільно з іноземними партнерами, акціонерний банк, інноваційний і чековий фонди, навчально-виробниче агропідприємство, асоціація страхових компаній, консультаційні та аудиторські фірми.
 
29 квітня 1999 р. з ініціативи редакції газети «Академія», профкому студентів і студентських активістів утворено Студентську раду ТАНГ. До студентської ради увійшли по два представники від кожного інституту академії та два представники від профкому студентів. Відповідні ради були утворені також в інститутах.
 
Із заснуванням академії, розвитком демократичних принципів її управління й академічного «федералізму», коли структури діють порівняно автономно, було відкрито територіальні віддалені навчальні підрозділи ТАНГ. Вони стали яскравим свідченням високої репутації Тернопільської економічної школи.
 
18 жовтня 1994 р. вчена рада академії прийняла рішення про заснування Вінницької філії, яка розпочала свою діяльність з 1 січня 1995 р. на підставі наказу ректора № 188 від 14 грудня 1994 р. Згідно з наказом міністра освіти і науки № 220 від 20 червня 2000 р. Вінницьку філію було реорганізовано у Вінницький інститут економіки.
 
З 1 січня 1995 р. створено Кримський навчально-консультаційний центр ТАНГ у містечку Форос неподалік Ялти. Саме на базі Кримського НКЦ у 1996 р. проведено І Міжнародну наукову конференцію «Проблеми економічної інтеграції України в ЄС: теорія і стратегія», організаторами якої були: Інститут кон’юктури, зростання і розподілу Університету ім. Й.-В. Гете м. Франкфурта-на-Майні та кафедра міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу ТАНГ. Проректор та завідувач цієї кафедри Є. В. Савельєв підкреслює, що наш внз став ініціатором перекваліфікації викладачів України з дисциплін планової економіки на дисципліни з ринкової економіки. Разом з групою німецьких професорів ТАНГ організувала у Криму місячні семінари з макроекономіки, менеджменту, маркетингу, права, контролінгу. На цих семінарах пройшли тренінг багато наших викладачів і викладачів внз Києва, Львова, Харкова, Одеси, Херсона, Донецька, Луганська, Чернігова, Дніпропетровська, Запоріжжя та інших наукових центрів країни. Заняття з ними проводили професори І. Геблер, Р. Айзен, У.-П. Ріттер, М. Дан, П. Колер, Р. Нойбоймер, І. Пауль, Е. Фрайєр. Пізніше контакти продовжились у формі щорічних міжнародних конференцій у Криму, учасниками яких були науковці Німеччини, Великобританії, Греції, Нідерландів, Франції, Японії, Польщі, Болгарії. Переклади з німецької та англійської мов на семінарах і конференціях здійснювали переважно наші студенти, що дуже підвищувало імідж університету на національному і міжнародному рівнях. Фінансову підтримку для проведення конференцій надавало Представництво Європейської Комісії в Україні, фонди «Відродження», Bistro Tacis, Volkswagen. Використовували також кошти програми «Темпус», ґранти якої ми щорічно вигравали у 1990-ті і на початку 2000-х років.
 
Завдяки проведенню масштабних міжнародних заходів, що організовувалися на базі санаторно-курортного комплексу «Форос», у Криму було відкрито філію нашого внз, яка успішно конкурувала з численними кримськими філіями університетів України і Росії, зокрема Московського університету.
 
Проте з часом статус нашої конференції і рівень її учасників перевищив рівень послуг, що надавалися в Криму. Через це з 2003 р. і донині ці конференції університет проводить за кордоном — у Туреччині, Греції та на Кіпрі.
 
У 1995 р. створено Чернівецьку філію інституту фінансів ТАНГ на базі Буковинського фінансово-економічного коледжу. Її науковим консультантом призначено директора інституту фінансів Сергія Ілліча Юрія.
 
Ще два підрозділи постали в 1997 р.: на базі філії ТАНГ — Чортківський інститут підприємництва і бізнесу (Тернопільська обл.) та в результаті реорганізації діючої з 1992 р. Івано-Франківської філії Міжнародного інституту менеджменту (Київ) — Івано-Франківський інститут менеджменту.
 
У наступні роки створено ще кілька підрозділів: у 1998 р. — Самбірський факультет прикладного програмного забезпечення (Львівська обл.); у 1999 р. — Луцький і Калуський (Івано-Франківська обл.) навчально-консультаційні центри; у 2000 р. — Могилів-Подільський (Вінницька обл.) і Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.) навчально-консультаційні центри; у 2001 р. — на базі авіаційного технікуму Київський навчально-консультаційний пункт та Єреванська філія — перший державний вищий навчальний заклад, створений Україною на Південному Кавказі на підставі угоди Міністерств освіти і науки України і Вірменії.
 
У 2002 р. створено Свалявський навчально-консультаційний центр (Закарпатська обл.), а в 2004 р. — Нововолинський факультет (Волинська обл.). Навчально-консультаційні пункти нашого закладу було також відкрито у Львові і Дрогобичі Львівської області. Певний час вони діяли у Коломиї (Івано-Франківська обл.) та Нововолинську.
 
Ще ряд структурних підрозділів ТАНГ постали як результат міжнародних зв’язків, які активно розвивав і поглиблював наш навчальний заклад. Так, 1 жовтня 1998 р. на базі співпраці з Познанською економічною академією (Польща) у структурі інституту фінансів ТАНГ було утворено Українсько-Польський факультет фінансів і страхування.
 
Його головним завданням стало залучення на навчання іноземних громадян, яким пропонується викладання фінансових і страхових дисциплін українською, російською, польською та англійською мовами.
 
У 1999 р. за фінансової підтримки Програми Європейського Союзу «Tempus-Tacis» створено Центр європейських і міжнародних студій (ЦЄМС) — навчально-науковий структурний підрозділ ТАНГ, метою якого є задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави у сфері професійної підготовки з європеєзнавства. Програма призначена для фахівців, які мають вищу освіту (бакалаврів чи спеціалістів) і планують працювати у міжнародних організаціях, транснаціональних компаніях, на спільних підприємствах з іноземними партнерами, в українських фірмах, що співпрацюють з ЄС, фінансових і банківських установах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також навчатися в аспірантурах українських внз і на докторському рівні за кордоном. Під час навчання у ЦЄМС студенти поглиблюють і розширюють знання з міжнародної економіки, фінансів та менеджменту відповідно до європейських стандартів. Програма дає змогу отримати глобальне розуміння складного феномена європейської економічної інтеграції та тісної взаємозалежності між різними сферами європейської політики; знання відносин між Європейським Союзом, Україною та іншими країнами і проблем, що виникають у процесі інтеграції, а також оволодіти основами юридичних процедур Європейського Союзу та здобути знання про його політичну й адміністративну системи. Партнерами у реалізації цього проекту, окрім Тернопільської академії народного господарства, стали відомі європейські університети — ім. Й.-В. Гете (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина), Ліон-2 ім. Люм’єра (м. Ліон, Франція) та ім. Еразма (м. Роттердам, Нідерланди).
 
Вже у 2001 р. відбувся перший випуск магістрів європейських студій за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Світова та європейська інтеграція») та «Міжнародна економіка» (спеціалізація «Європейська економіка»). В результаті Україна отримала кваліфікованих виконавців для реалізації свого стратегічного вибору — шляху до Європейського Союзу, а самі випускники — можливість здійснити кар’єру в міжнародних організаціях, транснаціональних компаніях, спільних підприємствах з іноземними партнерами, українських фірмах, що займаються експортом та імпортом продукції на європейському ринку, у фінансових і банківських установах та в органах державного управління.
 
У вересні 2000 р. з метою підготовки економістів за європейськими стандартами при інституті міжнародного бізнесу та менеджменту ТАНГ спільно з Дрезденським технічним університетом було створено Українсько-Німецький факультет міжнародної економіки та менеджменту. Українські студенти отримали можливість навчатися в Дрезденському технічному університеті й, окрім українського, здобути ще й німецький диплом. У листопаді 2003 р. Тернопільська академія народного господарства стала першим вищим навчальним закладом України, який видаватиме своїм випускникам дипломи двох взірців — Української тобто два рівноцінних документи про освіту. Решта ж українських вищих шкіл, що мають акредитацію в іноземних державах, як правило, отримують український диплом та іноземний сертифікат. Підготовку фахівців для спільних українсько-німецьких та німецько-українських підприємств наш внз розпочав на замовлення посольства Німеччини в Україні та відповідних організацій. Угоду про співпрацю у сфері підготовки фахівців сучасного рівня було підписано у Міністерстві освіти ФРН.
 
На підставі Договору про співпрацю між ТАНГ та Ягеллонським університетом (м. Краків, Польща) з червня 2001 р. на базі юридичного інституту створено Школу польського і європейського права. Вона передбачає вивчення нашими студентами польської мови та низки правничих дисциплін. За результатами складання заліку з польської юридичної мови студенти допускаються до наступного етапу — правничого.
 
Плідною виявилася і співпраця з Університетом штату Мейн (США); відповідно до договору з ним про співробітництво від 16 квітня 2004 р. згідно з
наказом ректора ТАНГ № 249 було створено Американсько-Український факультет з комп’ютерних наук і технологій. Студенти отримали можливість здобути не тільки український, а й американський диплом бакалавра комп’ютерних наук. Після успішного завершення навчання випускники можуть мати престижну роботу в компаніях США і Західної Європи, а також на українських підприємствах із західним стилем управління.
 
Для підготовки кадрів у галузі міжнародної економіки та туризму 14 квітня 2004 р. була заснована англомовна програма з міжнародної економіки і туризму. Навчання тут ведеться за двома програмами: англомовною та україномовною. Після закінчення навчання студент отримує диплом бакалавра чи магістра з міжнародної економіки за спеціалізацією «Міжнародний туризм» із знанням іноземної мови.
 
Ще один подібний проект — Українсько-Греко-Британський факультет міжнародної економіки та туризму було започатковано у вересні 2004 р. Він, як і інші спільні з іноземними навчальними закладами підрозділи, за короткий проміжок часу набув великої популярності.
 
Розширення зв’язків із провідними внз Європи дало можливість ТАНГ стати членом Європейської асоціації міжнародної освіти (м. Амстердам, Нідерланди).
Вчені академії співпрацювали з науковцями 23 країн. Найтіснішими були зв’язки з університетами Австрії, Великобританії, Болгарії, Греції, Данії, Італії, Канади, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції. Це посприяло тому, що протягом десяти років (1992– 2002 рр.) 182 викладачі й аспіранти та 804 студенти стажувалися і навчалися за кордоном. Крім того, 302 викладачі та студенти були відряджені за кордон для участі у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах. У ТАНГ викладали 111 викладачів із 10 країн світу.