ДЗВОНИ
НАМ


» » Юридичний факультет: сторінки історії

Юридичний факультет: сторінки історії

Дата: 6-10-2017, 15:58 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету, упродовж 20 років тримаючи руку на пульсі кращих вітчизняних і світових досвідів, став освітнім і науковим проектом, що об’єднав однодумців, які продукують інноваційні наукові ідеї та якісні освітні програми, розробляють стратегії для їх розвитку. Професорсько-викладацький колектив факультету сприяє самовираженню і самореалізації студентської молоді та всебічній підготовці студентів до їх майбутньої професійної кар’єри, до активного громадянства…
Повертаючись до витоків, доцільно пригадати, як понад 20 років тому прогресивний ректор тоді ще Тернопільської академії народного господарства Олександр Устенко, зважаючи на потребу молодої незалежної держави у створенні юридичної бази, здатної забезпечити суверенне існування України, зробити рішучі правові кроки до ринкової економіки, реформувати правову систему, беручи до уваги об’єктивну потребу в збільшенні кількості представників різноманітних юридичних професій, керуючись розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації Бориса Косенка про необхідність підготовки юристів для багатьох підприємств, зробив усе можливе для створення бази та умов для підготовки спеціалістів за напрямом «Право» у ТАНГ.
Спочатку в межах спеціальності «Економіка підприємств» було відкрито спеціалізацію «Правове регулювання економіки», а згодом було створено юридичний факультет, який готував молодших спеціалістів - юристів на денній та заочно-дистанційній формах навчання. Очолив факультет доцент Я.М. Пігач.
25 лютого 1998 році Вчена рада ТАНГ ухвалила рішення про утворення окремого юридичного інституту. У травні 1998 року директором інституту став заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент 3.С. Гладун. У 1998/99 н. р. в інституті працювали кафедри історії держави і права (завідувач - доцент Є.В. Паньків), теорії держави і права (завідувач - доцент М.В. Кравчук), конституційного та адміністративного права (завідувач - заслужений юрист України, доцент 3.С. Гладун), цивільного і трудового права (завідувач - доцент М.В. Іванчук), кримінального права (завідувач - завідувач - професор В.К. Грищук), правосуддя і прокурорського нагляду (завідувач - професор П.В. Шумський), міжнародного і господарського права (завідувач - доцент Я.М. Пігач).
28 січня 2004 року в. о. директора інституту призначено кандидата юридичних наук, доцента С.С. Осадчук. З січня 2006 року по квітень 2007 року факультету очолював кандидат юридичних наук, доцент Я.М. Пігач.
З квітня 2007 року по квітень 2015 року деканом факультету був кандидат юридичних наук, доцент В.І. Возьний.
Зараз в структурі юридичного факультету є кафедри: кримінального права та процесу; цивільного права та процесу; конституційного, адміністративного та фінансового права; міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії; економічної безпеки та фінансових розслідувань; теорії та історії держави і права; психології та соціальної роботи; документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.
 З квітня 2015 року юридичний факультет очолює кандидат юридичних наук С.В. Банах.
 
Автор: Марія Баліцька, головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка», член Національної спілки журналістів України