РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

15 квітня 2021 року відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

29 червня 2021 року відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

27 вересня 2021 року за № 1017 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

30 листопада 2021 року за № 1290 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

01 лютого 2022 року за № 89 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:


07 квітня 2022 року за № 320 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 

06 червня 2022 року за № 530 відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затверджено:

 
 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний світ та економічна дипломатія: виклики, рішення та відновлення України”

 4 квітня о 10:00 відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Сучасний світ та економічна дипломатія: виклики, рішення та відновлення України”.

Формат: онлайн (Webex). Мова: англійська

Основні напрями роботи конференції:

Економічна дипломатія та її задачі під час військових конфліктів.
Міжнародне співробітництво в управлінні глобальними кризами.
Ключові питання відновлення України.VI Всеукраїнськанауково-практична конференції «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»

 Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії запрошує взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу. Конференцію внесено до Плану проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні у 2023 р. (Інформаційний бюлетень ДНУ УкрІНТЕІ, посвідчення № 602 від 22 грудня 2022 р.)ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Цифрова трансформація фінансової системи України та країн V-4 В умовах євроінтеграції"

 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного університету природокористування й кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Державного податкового університету разом з партнерами запрошують до участі в конференції викладачів, науковців, практиків, аспірантів та здобувачів вищої освіти.VІІІ Міжнародна науково-практична конференця «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»

 Запрошуємо Вас до участі у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбудеться на Кафедрі міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України”

 Запрошуємо до участі у роботі конференції науковців, аспірантів, докторантів, працівників економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, членів громадських організацій та усіх зацікавлених у тематиці заходу.Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення»

 Запрошуємо науково-практичних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів, студентів та інших зацікавлених осіб взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення».
Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві»

 Запрошуємо Вас 18 травня 2023 року взяти участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві»
IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві»

 Організаційний комітет ІТОНВ-2023 запрошує Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві», яка відбудеться 25-26 травня 2023 р. у м. Луцьк.ХVІІІ науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»

 Шановні колеги, маємо честь запросити Вас до участі у роботі ХVІІІ науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин», яка відбудеться 21 квітня 2023 року на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
XІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»

Шановні колеги та студенти запрошуємо вас до участі у XІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», яку проводить Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Конференція відбудеться в on-line режимі за допомогою платформи ZOOM 6 квітня 2023 року

Метою конференції є обговорення наукових та практичних проблем розвитку економіки, ефективного використання сучасних технологій та фінансових інструментів з метою вирішення проблем європейської інтеграції.ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: Освіта – Наука – Виробництво – 2023»

 Запрошуємо взяти участь у ХХV міжнародній науково-практичній конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: Освіта – Наука – Виробництво – 2023», яка відбудеться 27 – 28 квітня 2023 року у м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.Малиняк Богдан Степанович

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.


Тема дисертації: «Бюджетні видатки: теорія, методологія, практика».

Наукова консультантка: Кириленко Ольга Павлівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету.

Відомості про опонентів:

Опонентка –  Возняк Галина Василівна, докторка економічних наук, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця відділу регіональної фінансової політики Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього Національної академії наук України».

Опонентка –  Лисяк Любов Валентинівна, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету митної справи та фінансів.

Опонентка –  Луніна Інна Олександрівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка відділу державних фінансів Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

 

Інформація про дату, час і місце проведення захисту дисертації

Захист відбудеться 20 квітня 2023 року об 11 годині, за адресою: 46009,

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, зал засідань.Відбудеться захист докторської дисертації Малиняка Богдана Степановича

20 квітня 2023 року відбудеться захист дисертації Малиняка Богдана Степановича «Бюджетні видатки: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Наукова консультантка: Кириленко Ольга Павлівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету.Відбудеться захист докторської дисертації Мельника Андрія Миколайовича

14 березня 2023 року відбудеться захист дисертації Мельника Андрія Миколайовича «Знання-орієнтовані програмні системи для інтервального аналізу та моделювання складних об’єктів» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.Відбудеться захист кандидатської дисертації Одинака Олександра Олександровича

04 березня 2023 року відбудеться захист дисертації Одинака Олександра Олександровича «Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів фінансових послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Наукова керівниця: Міловська Надія Василівна, докторка юридичних наук, доцентка, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, завідувачка відділу дослідження проблем та адаптації законодавства України до права ЄС.Мельник Андрій Миколайович

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

 

Тема дисертації: «Знання-орієнтовані програмні системи для інтервального аналізу та моделювання складних об’єктів».

 

Відомості про опонентів:

Опонент –  Квєтний Роман Наумович, доктор технічних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету.

Опонент –  Гребеннік Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Опонентка –  Шаховська Наталія Богданівна, докторка технічних наук, професорка, завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

 

Інформація про дату, час і місце проведення захисту дисертації

Захист відбудеться 14 березня 2023 року о 14 годині, за адресою: 46009,

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, зал засідань.

 Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.029

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.029 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 456 від 21.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карого Володимира Вікторовича на тему «Теорія та практика функціонування системи безоплатної правової допомоги: адміністративно-правові аспекти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.028

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.028 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 455 від 21.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ногаса Назара Ігоровича на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.026

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.026 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 442 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Градового Василя Васильовича на тему «Організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент»


 Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.025

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.025 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 441 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Труш Ірини Маркіянівни на тему «Управління ефективністю інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент»Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.024

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.024 створена згідно наказу ректора Західноукраїнського національного університету № 440 від 11.11.2022 року на підставі рішення Вченої ради Західноукраїнського національного університету (протокол № 3 від 09.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гузели Ірини Анатоліївни на тему «Податкове регулювання страхового ринку України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 План наукової та науково-технічної діяльності на 2023 рікОдинак Олександр Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

                                                                                                                    

Тема дисертації: «Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів фінансових послуг».

Наукова керівниця: Міловська Надія Василівна, докторка юридичних наук, доцентка, Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, завідувачка відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС.

Відомості про офіційних опонентів:

Опонент –  Якубівський Ігор Євгенович, доктор юридичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри цивільного права та процесу.                                                   

Опонентка –  Гейнц Руслана Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцентка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувачка кафедри цивільного права.

 

Інформація про дату, час і місце проведення захисту дисертації

Захист відбудеться 04 березня 2023 року о 10 годині, за адресою: 46009,

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, зал засідань.

 Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01.

22 грудня 2022 року в Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01, утвореної з метою присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.Відбудеться захист дисертації Карого Володимира Вікторовича

11 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Карого Володимира Вікторовича на тему «Теорія та практика функціонування системи безоплатної правової допомоги: адміністративно-правові аспекти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Науковий керівник - Гречанюк Роксолана Володимирівна, докторка юридичних наук, доцентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету.Відбудеться захист дисертації Ногаса Назара Ігоровича

10 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Ногаса Назара Ігоровича на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Науковий керівник - Цимбалістий Тарас Олегович, кандидат юридичних наук, доцент Західноукраїнського національного університету.Відбудеться захист дисертації Градового Василя Васильовича

 04 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Градового Василя Васильовича на тему «Організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент».

Науковий керівник - Пархомець Микола Кирилович, доктор економічних наук, професор Західноукраїнського національного університету.Відбудеться захист дисертації Труш Ірини Маркіянівни

 03 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Труш Ірини Маркіянівни на тему «Управління ефективністю інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент».

Науковий керівник - Микитюк Петро Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету.Відбудеться захист дисертації Гузели Ірини Анатоліївни

 03 січня 2023 року відбудеться захист дисертації Гузели Ірини Анатоліївни на тему «Податкове регулювання страхового ринку України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  072  «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий керівник - Десятнюк Оксана Миронівна, докторка економічних наук, професорка, проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), професорка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Західноукраїнського національного університету.