Проєкти освітніх програм011 Освітні / педагогічні науки015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Фінансова грамотністьСкринька для пропозицій

Управління персоналомСкринька для пропозицій

Цифрові технології в соціальній сфері


Скринька для пропозицій017 Фізична культура і спорт028 Менеджмент соціокультурної діяльності029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа051 Економіка053 Психологія071 Облік і оподаткування072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок073 Менеджмент075 Маркетинг076 Підприємництво та торгівля081 Право121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Скринька для пропозицій


Математичне та програмне забезпечення комп’ютерних систем

Скринька для пропозицій122 Комп'ютерні науки123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

Скринька для пропозицій124 Системний аналіз125 Кібербезпека та захист інформації174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Скринька для пропозицій201 Агрономія231 Соціальна робота232 Соціальне забезпечення241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Скринька для пропозицій242 Туризм і рекреація

Міжнародний туризм

Скринька для пропозицій262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

                                                                                                                                    Скринька для пропозицій274 Автомобільний транспорт275 Транспортні технології (за видами)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Скринька для пропозицій281 Публічне управління та адміністрування291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Скринька для пропозицій292 Міжнародні економічні відносини