Проєкти освітніх програм011 Освітні, педагогічні науки029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа032 Історія та археологія051 Економіка052 Політологія

Скринька для пропозиції053 Психологія071 Облік і оподаткування072 Фінанси, банківська справа та страхування073 Менеджмент075 Маркетинг076 Підприємництво та торгівля081 Право121 Інженерія програмного забезпечення122 Комп'ютерні науки

Скринька для пропозицій123 Комп'терна інженерія

Скринька для пропозицій125 Кібербезпека174 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Скринька для пропозицій201 "Агрономія"

Скринька для пропозицій281 Публічне управління та адміністрування292 Міжнародні економічні відносини