Публічна інформаціяЛіцензія на провадження освітньої діяльностіСертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію

СЕРТИФІКАТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ


СЕРТИФІКАТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЛіцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Ліцензійний обсяг у ЗУНУ [258 Kb] (завантажень: 60)  Анкетування щодо рівня задоволеності системою дистанційного навчання у ЗУНУРезультати моніторингу якості освіти

Запитання щодо рівня задоволеності студентів якістю освітнього процесу в ЗУНУ


Результати опитування бакалавр


Результати опитування магістр:


Рейтинг оцінювання НПП

Забезпечення якості результатів навчання здобувачівКритерії та норми бального оцінювання роботи науково-педагогічного працівника ЗУНУ за звітний 2019 рік

ЗАВАНТАЖИТИ [381.5 Kb] (завантажень: 5)  Анкетування аспірантівАнкетування стейкхолдерівПоложення