Публічна інформаціяПоложення

Положення про організацію освітнього процесу в ЗУНУ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗУНУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЗУНУ

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ЗУНУ


Положення про дистанційне навчання у ЗУНУ


Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ЗУНУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу атестаційної комісії у ЗУНУ


Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ЗУНУ

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять студентами денної форми навчання  

Положення про порядок перезарахування результатів навчання в ЗУНУ


Положення про проведення практики студентів ЗУНУ


Положення про індивідуальний навчальний план студента


Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ЗУНУ


Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу


Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бакалаврського і другого магістерського рівнів


Положення про психологічну службу Західноукраїнського національного університету


Тимчасовий порядок проведення змiшаного навчання у перiод карантину iз використанням технiчних засобiв вiдеозв'язку та платформ дистанцiйного навчання


Порядок оскарження результатів підсумкового контролю студентів університету


Порядок проведення перевірки на ознаки схожості за допомогою сервісу Unicheck
Дуальна освіта

Порядок введення елементів дуальної форми здобуття освіти в Західноукраїнському національному університеті
Завантажити Переглянути онлайн


 

Договори про здійснення дуальної освіти у ЗУНУ
Завантажити